Sam Ghandchiسام قندچي  هشداری به سکولار دموکراتهای ایران در ارتباط با حکومت اقلیم کردستان عراق
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1631-hoshar-kurdistan.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh

 

برخلاف بسیاری از تردیدها، مردم کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران برای دموکراسی آمادگی دارند (1)، اما راه کار نه از طریق حکومتهای مذهبی، و نه از طریق حکومتهای قومی است. با اینحال حکومت اقلیم کردستان عراق در پی اعلام نتایج همه پرسی امروز بیست و پنجم سپتامبر 2017، جمهوری تازه سکولاری را مستقل از بقیه عراق در همسایگی ایران تأسیس خواهد کرد. بسیاری از ما سکولار دموکراتها که در 38 سال گذشته برای ایجاد جمهوری دموکراتیک و سکولار در ایران فعالیت کرده ایم، ممکن است این رژیم تازه را با ایده آلهای خود برای آینده، یکسان تصور کنیم. یکبار اپوزیسیون ایران در سال 1324 هنگامیکه اکثریت اپوزیسیون ایران شیفته اردوگاه سوسیالیستی بود چنین اشتباهی کرد، و بویژه برخی رهبران سیاسی برجسته ایران که از خطه آذربایجان برخاسته بودند نظیر سید جعفر پیشه وری، در ارتباط با جمهوری آذربایجان در شمال ایران تصور کردند که جمهوری آذربایجان شوروی کعبه آمال آنهاست، و می دانیم که بهای گزافی برای اشتباه خود پرداختند (2). مواظب باشیم که این بار دوباره چنین اشتباهی را در مورد دولتی در همسایگی خود نکنیم و به خاطر داشته باشیم که دولتها بر مبنای منافع خود، دوست و دشمن می شناسند و در مورد دریافت کمک از کشوری خارجی دقت کنیم که شفاف عمل کنیم (3) و مطمئن باشیم که چنین کمکها، نه بر مبنای اشتراک در سکولاریسم خواهد بود و نه بر مبنای اشتراک در قومیت، و بر منافع دولتها متکی است، و منافع دولتهایی که از یک قومیت هستند لزوماً یکسان نیست، از جمله ده ها کشور عرب، برخی نفت خیز و برخی فقیر، با منافعی حتی متضاد، این واقعیت را به خوبی در خاورمیانه نشان می دهد. 

 

بارها از حکومت اقلیم کردستان درباره تکلیف اقوام دیگری که در آن منطقه ساکنند، سؤال شده است. آیا یزیدیان، آسوریان، عربها، و دیگر اقوام ساکن در آن منطقه جغرافیایی باید آنجا را ترک کنند یا که آنها نیز باید جمهوری های کوچکتری در آن میان برای خود تشکیل دهند و اگر قرار است که با اقوام دیگر به شکل سکولار و دموکراتیک زندگی کنند، چرا کردها در کل عراق چنین نکردند و اگر مسأله فقط داشتن کشوری بنام کردستان بود آیا تغییر نام عراق به کردستان می توانست تجزیه طلبان را راضی کند. کلاً تجزیه طلبی در خاورمیانه و از جمله ایران جریانی ارتجاعی است (4)، و واقعیت این است که موضوع جدایی کردستان عراق در خاورمیانه نه ربطی به سکولار دموکراسی دارد و نه به کرد و عرب بودن، و بحث حق تعیین سرنوشت نیز شعاری دروغین و عوامفریبانه است (5)، که جایگرین تلاش گروه های مختلف اتنیکی و مذهبی برای ایجاد جمهوری سکولار و دموکراتیکی شده که حقوق همه شهروندان را به رغم اختلافات قومی، مذهبی و زبانی، برآورده کند (6).

 

سالها است که وضعیت کردستان مورد پژوهش قرار گرفته و البته بقایای کردستان عثمانی از جمله کردستان عراق و ترکیه و سوریه، در مقایسه با کردستان ایران سابقه تاریخی متفاوتی دارند که مفصل بحث شده است (7). با اینحال بویژه فعالان سیاسی و مدنی کرد ایرانی بیش از بقیه مبارزان می توانند مورد سوء استفاده دولتی سکولار که با آب و رنگ کردی در منطقه بوجود می آید، قرار گیرند. باید یادآور شد که هر دولت سکولاری، سکولار دموکرات نیست همانگونه که تجربه صد ساله ترکیه به خوبی این واقعیت تلخ را نشان داده است، ولی حتی دولتهای سکولار دموکرات هم منافع کشور خود را در درجه اول قرار می دهند نه حقوق بشر، همانگونه که دولتهای سکولار دموکرات اروپا و آمریکا نشان داده اند. با اینحال جای نگرانی نیست و فعالان سیاسی و مدنی سکولار دموکرات ایران بویژه در 38 سال گذشته تجربه های گرانبهایی در مورد ارتباط با همه کشورها به دست آورده اند و مانند هفتاد و دو سال پیش یعنی سال 1324 نیست که فعالان سیاسی ایران در آذربایجان و کردستان، اشتباهات فاحشی کردند و به آلت دست جمهوری آذربایجان و شوروی تبدیل شدند (8).

 

چند سال پیش از یکی از رهبران جنبش سیاسی ایران که کرد است و از نزدیک با جریانات سیاسی عراق آشنا بود، پرسیدم چرا شما در بغداد با گروه های سکولار دموکرات عرب ارتباط برقرار نمی کنید؟ او در پاسخ گفت: "هر چه گشتیم گروه عرب سکولار دموکرات ندیدیم." البته گزارشهایی از بغداد مبنی بر نارضایتی از احزاب اسلامی و حکومت مذهبی منتشر شده است (9)، اما به هر حال اوضاع سیاسی در بغداد هر چه باشد، مطمئناً آن دوست هم تأیید می کند که اقلاً تا آنجا که به اپوزیسیون ایران مربوط می شود، اکثریت با گروه های سکولار دموکرات (10) و جنبش سکولار دموکراسی ایران است (11) و در بحثهای پلاتفرم احزاب آینده نگر (12)، موضع فدرالیسم در صورتیکه بصورت قومی درک شود (13)، سکولار دموکراتهای ایران از چنان فدرالیسمی حمایت نکرده و نخواهند کرد (14)، چرا که تلاش ما نه برای درست کردن یک دوجین کشورهایی نظیر پاره پاره های حاصل از تجزیه یوگسلاوی سابق است که فاقد کارآیی برای پیشرفت در قرن بیست و یکم با توان ایجاد دولتی دموکراتیک و پرتوان هستند، بلکه هدف ساختن کشوری مدرن، دموکراتیک، سکولار و مقتدر است که نه در حرف بلکه در عمل اعلامیه جهانی حقوق بشر را به اجرا گذارد (15).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
دوم مهر ماه 1396
September 24, 2017


پانویس:

1. آیا مردم ایران برای دموکراسی آمادگی دارند؟
http://www.ghandchi.com/837-democracy-readiness.htm

 

2. درباره نامه استالین به پیشه وری
http://www.ghandchi.com/950-stalin-pishevari.htm

 

3. دربارهء گرفتن کمک از خارجی ها
http://isdmovement.com/2015/0715/072915/072915.Sam-Ghandchi-On-getting-help-from-foreign-countries.htm
http://www.ghandchi.com/925-foreign-help.htm

 

4. چرا تجزیه طلبی را محکوم باید کرد -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

 

5. از باقروف تا بارزانی، فریبکاری با شعار حق تعیین سرنوشت
http://www.ghandchi.com/1627-baghirov-barzani.htm

 

6. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

7. کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm  
Kurds and Formation of Central Government in Iran-Second Edition 
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm

 

8. یادداشتی درباره طرح بحث انگیز خودمختاری کردستان
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy.htm
A Note about the Controversial Kurdistan Autonomy Plan
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy-eng.htm

 

درباره نامه استالین به پیشه وری
http://www.ghandchi.com/950-stalin-pishevari.htm

 

9. بی بی سی: حمدی ملک: آیا جدایی عمار حکیم از مجلس اعلا دهن‌کجی به ایران است؟
http://www.bbc.com/persian/world-features-40844817

 

10. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

11. جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com

 

12. سایت تدارک پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

13. فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm

http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article1605  
Ethnic Federalism a Reactionary Plan for Iran's Future- Second Version
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomiEng.htm

 

14. فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran.htm 
Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran-eng.htm

 

15. دکتر نیره انصاری: سخن همانا عمل است!
https://www.facebook.com/nayereh.ansari/posts/854817644699585

 

 

مطلب مرتبط

آموزش به زبان مادری: آری یا نه؟
http://www.ghandchi.com/761-mother-tongue.htm
 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH