Sam Ghandchiسام قندچي اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran

http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

مطالب مرتبط:  1    2    3     4

 

tajzieh

 

دوستان عزیز،

 

این اطلاعیه را با غم فراوان می نویسم. از سال 1359 که کتاب "کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران" (1) را به رشته تحریر در آوردم، یعنی از 36 سال پیش، از موضع فدرالیسم استانی (2) برای ایران دفاع کردم، گرچه همیشه با فدرالیسم قومی (3) مخالف بودم.  10 سال پیش نوشتاری را تحت عنوان "کلامی با فعالین کرد ایران" (4) منتشر کردم که در مورد تجزیه طلبی احزاب کردی هشدار داده و متذکر شدم که اگر تجزیه طلبی را زیر لوای فدرالیسم دنبال کنند، دیگر حتی از فدرالیسم استانی هم دفاع نخواهم کرد. آن مقاله در ماه ژوئن سال 2007 در سایت بروسکه که وبسایتی مستقل، اما هوادار کومله عبدالله مهتدی (5) بود، و نوشته های این قلم را منتشر می کرد، درج شد و به ناگاه حمله ای همزمان به اینجانب در آن سایت به قلم شخص گمنامی با نام مستعار کاوه آهنگری منتشر شد که بعد ها معلوم شد از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در فرانسه است؛ او در مورد کشورهایی که از ایران جدا شده اند از جمله بحرین مثال آورده و می گفت که چقدر وضعشان بهتر از ایران است. شاید آقای حمید بهرامی مدیر بروسکه بتواند متن آن روز آقای کاوه آهنگری را در آرشیو آن سایت پیدا کند و در اختیار عموم قرار دهد. شخصاً دیگر در سایت بروسکه مطلبی منتشر نکردم، و بعد از مدتی نیز انتشار سایت بروسکه متوقف شد، هرچند سایت بروسکه هنوز قابل دسترس است (6).

 

پنج سال پیش به روشنی نوشتم که چرا تجزیه طلبی را باید محکوم کرد و متذکر شدم که اگر تجزیه طلبی بعنوان فدرالیسم تبلیغ شود، حتی از فدرالیسم استانی نیز حمایت نخواهم کرد (7) و پس از آن تاریخ دیگر در زیر مقالات خود عبارت "فدرال" را از توصیف جمهوری دموکراتیک و سکولار که امیدم برای ایران است، حذف کردم. یک سال بعد هم به روشنی در ارتباط با فدرالیسم در پلاتفرم پیشنهادی حزب آینده نگر، نوشتم که حتی فدرالیسم استانی را در صورت تقویت تجزیه طلبی از سوی هواداران فدرالیسم، از پیشنهاد خود حذف خواهم کرد (8). چهار روز پیش، پس از همه پرسی استقلال حکومت اقلیم کردستان عراق و مشاهده همزمان تبلیغات تجزیه طلبانه رهبران احزاب کردی ایران، به این نتیجه رسیدم که تجزیه طلبی خطری آنقدر بزرگ برای ایران است که حتی فدرالیسم استانی مورد نظر اینجانب نیز می تواند مورد سوء استفاده تجزیه طلبان قرار گیرد، تا چه رسد به فدرالیسم قومی که همیشه مورد نظر آنها بوده است. بنابراین دیگر نه تنها برای ایران از فدرالیسم استانی هم دفاع نخواهم کرد، بلکه از نظر این قلم دموکراسی در ایران تنها در سایه دولت مرکزی دموکراتیک میسر است، چرا که حتی دولت غیرمتمرکز می تواند مورد سوء استفاده تجزیه طلبان قرار گیرد و بخشهایی از کشور را در لحظه ای که انتظار نداریم و در غفلت، نظیر وضعیت کنونی عراق، ممکن است که از ایران جدا کنند. ضمناً به ما نگویید که باید برای این رهبران کرد، آزادی بیشتر فراهم باشد تا به فکر تجزیه طلبی نیافتند، در عراق کنونی نه تنها کردها بیش از هر زمان دیگر در تاریخ آزاد هستند بلکه بیش از هر گروه اتنیکی در دولت مرکزی آن کشور حضور دارند. همان اندازه که حکومت مذهبی گرایشی واپسگرا از قرون وسطی است، خودمختاری و تجزیه طلبی قومی در خاورمیانه نیز جریان ارتجاعی ملوک الطوایفی است که با آزادی بیشتر قابل حل نیست و رشد و نمو آن به عوامل زیاد بین المللی و منطقه ای مربوط می شود، همانگونه که در عراق پیش چشمانمان است (9).

 

با عرض پوزش از دوستانی که همه این سالها می گفتند خطر تجزیه ایران و دخالت خارجی جدی تر از آن است که بشود ریسک فدرالیسم حتی به شکل استانی را پذیرا شد؛ حق با آنها بود. موضع اینجانب پس از امروز، دفاع از دولتی متمرکز اما دموکراتیک و سکولار برای ایران خواهد بود، حکومتی که با هرگونه تجزیه طلبی مرزبندی کرده و فدرالیسم را نپذیرد. ده سال فرصت کافی بود که فدرالیستهای ایران صف خود را از تجزیه طلبان جدا کنند و اکثریت چنین نکردند. برای این قلم نابودی یا بقای ایران مهمتر است تا قانع کردن این دوستان که می خواهند به اشتباه خود ادامه دهند (10) و همچنان در طرح های ارتجاعی خودمختاری (11) و بحث های غلط لنینی حق تعیین سرنوشت (12)، در جا می زنند. هشداری که چند روز پیش برای سکولار دموکراتهای ایران مطرح کردم (13)، امروز همانقدر لازم است که در 1324 چنین هشداری ضروری بود (14). در چند روز اخیر که واکنشهایم به همه پرسی 25 سپتامبر 2017 حکومت اقلیم کردستان مورد پسند تجزیه طلبان نبوده، حملات سایبری به ایرانسکوپ خیلی افزایش یافته است. مایه تأسف است که تجزیه طلبان کرد سالهاست به احساسات بقیه مردم ایران بی توجه بوده اند، همان مردمی که در دفاع از هموطنان کرد به اقصی نقاط کردستان ایران در همان اولین سالهای انقلاب سفر کردند و از جان خود در دفاع از هموطنان کرد دریغ نکردند، و هنوز خونشان آن خطه از ایران را سرخ رنگ کرده است، و با اینحال حاضر شدند به دولت مرکزی در تهران پشت کنند تا از حقوق دموکراتیک هموطنان کرد خود حمایت کنند. امروز در مورد عواقب تجزیه ایران، طرح های ارتجاعی خودمختاری (15) و حکومت قومی باید همانقدر آینده نگر بود که در 1357 می بایست در مورد حکومت مذهبی آینده نگر می بودیم (16).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
IRANSCOPE

http://www.ghandchi.com
هفتم مهر ماه 1396
September 29, 2017

پانویس
:

 

1. کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm 
Kurds and Formation of Central Government in Iran-Second Edition
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm

 

2. فدرالیسم استانی و روند دموکراتیزه کردن ساختار قدرت
http://www.ghandchi.com/535-FederalismeOstani.htm

 

3. فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm  
Ethnic Federalism a Reactionary Plan for Iran's Future- Second Version
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomiEng.htm

 

4. کلامی با فعالین کرد ایران

http://www.ghandchi.com/476-KurdishActivists.htm

 

5. کومله عبدالله مهتدی

http://www.komala.org

 

6. سایت بروسکه
http://www.brwska.net

 

7. چرا تجزیه طلبی را محکوم باید کرد -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

 

8. فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran.htm 
Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran-eng.htm

 

9. تجزیه طلبی
http://goo.gl/RQfskw 
separatism
http://goo.gl/BzxMcU

 

10. بی اعتبار شدن برخی رهبران کرد ایرانی در پی ماجرای همه پرسی بارزانی و شرکاء
http://www.ghandchi.com/1640-rahbaraane-kord.htm

 

11. یادداشتی درباره طرح بحث انگیز خودمختاری کردستان
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy.htm 
A Note about the Controversial Kurdistan Autonomy Plan
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy-eng.htm

 

12. درباره تئوری غلط لنینی حق تعیین سرنوشت

http://goo.gl/6fLMSy

 

13.  هشداری به سکولار دموکراتهای ایران در ارتباط با حکومت اقلیم کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1631-hoshar-kurdistan.htm

از باقروف تا بارزانی، فریبکاری با شعار حق تعیین سرنوشت
http://www.ghandchi.com/1627-baghirov-barzani.htm

 

14. چرا پاسخ به تجزیه طلبی باید صریح و روشن باشد-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1633-tajzieh-talabi.htm

 

مطلب زیر 5 سال پیش در رد طرحهای خودمختاری برای هر منطقه ای در ایران نوشته شده است

15. یادداشتی درباره طرح بحث انگیز خودمختاری کردستان
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy.htm 
A Note about the Controversial Kurdistan Autonomy Plan
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy-eng.htm

 

16. آینده نگری در 22 بهمن ایران و 25 سپتامبر کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1632-ayandehnegari-kurdistan.htm

 

 

کردستان ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH