چرا پاسخ به تجزیه طلبی باید صریح و روشن باشد-ویرایش دوم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1633-tajzieh-talabi.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh

 

هنگامیکه انقلاب مشروطیت بحث می شود اساساً از یکسو استبداد قاجار و از سوی دیگر جنبش مترقی مشروطه مورد توجه قرار می گیرد. البته موضوع دخالت قدرتهای خارجی نیز بحث می شود چه موارد همراهی بریتانیا با مشروطه خواهان چه همراهی روسیه با محمد علیشاه و یا تلاش برای تبدیل ایران به مستعمره از جمله در قرارداد 1919 وثوق الدوله. اما آنچه فراموش میشود این است که مشروطه تنها گزینه در میان نیروهای سیاسی چالشگر قاجار نبود و مشروعه خواهی شیخ فضل الله نوری و طرح های ملوک الطوایفی در نواحی مختلف ایران نیز وجود داشته اند و گرچه گاه با حمایت و زمانی با مخالفت دولتهای بیگانه مطرح می شدند، یا گاه با حمایت و زمانی با مخالفت استبداد قاجار روبرو بودند، اما وجود این جریانات غیرقابل انکار است. مثلاً در پی انقلاب مشروطه، در زمان جنگ جهانی اول نه تنها خراسان و آذربایجان و گیلان با جریانات اصلی تجزیه طلبی روبرو بودند حتی دولت شاهزاده فرمانفرماییان در استان فارس هم در صورت سقوط ایران می توانست یکی از دولتهای ملوک الطوایف ایران شود. بقیه ماجرا را هم که می دانیم که رضا شاه اساساً با استفاده از زور نه تنها جریان مشروعه را از میان برداشت بلکه به جریانات ملوک الطوایفی در اقصی نقاط ایران و حتی در خوزستان که شیخ خزعل بطور جدی مورد حمایت بریتانیا بود، پایان داد و در واقع رضا شاه ویزیونی برای ایران داشت که متأسفانه چه از سوی موافقان سلطنت پهلوی و چه از سوی مخالفان، کمتر بحث شده است (1).

 

در دوران انقلاب پنجاه و هفت نیروهای مترقی ایران با مشروعه طلبی با صراحت مخالفت نکردند و حتی با آن همراه شدند و اکنون 38 سال است جامعه ایران چوب این اشتباه را خورده است و نباید این بار بی توجهی به سراشیب تجزیه طلبی اشتباه دوم ما شود که امروز با اعلام حمایت بخش مهمی از اپوزیسیون ایران از جدا سازی اقلیم کردستان عراق از جمله رهبران چریکهای اکثریت نظیر بهزاد کریمی در سایت اخبار روز (2)، راه را برای جریانات واپسگرای ملوک الطوایفی در ایران باز می کنند همانگونه که در 1357 راه به قدرت رسیدن حکومتی مذهبی را در ایران هموار کردند (3). در واقع بقای تئوری غلط لنینی حق تعیین سرنوشت در میان روشنفکران چپ ایران یکی از بسترهای تداوم این اشتباه است که در میان روشنفکران چپ کرد و غیر کرد دیده می شود (4). منظور اینکه تجزیه طلبی گرچه مورد سوء استفاده قدرتهای بیگانه قرار گرفته و می گیرد اما موضعی است در درون نیروهای سیاسی جامعه ایران که در دوران های انحطاط دولت های ایران سر برآورده و هرچند بسیاری از خواستهایی که تجزیه طلبان مطرح می کنند واقعاً بیان محرومیتهای مردم ایران می باشد اما راهکار آنها نابودی کل کشور است و تجزیه طلبی در ایران و کشورهای خاورمیانه را باید محکوم کرد (5).  سیستم ملوک الطوایفی، ایران را به کشوری مدرن تبدیل نکرده و نخواهد کرد. آنهایی نیز که با مثالهایی نظیر جدایی سوئد و نروژ می خواهند تجزیه طلبی را در ایران و خاورمیانه توجیه کنند، تاریخ منطقه را نمی شناسند و نظیر آنهایی هستند که برای دفاع از احیاء سلطنت در ایران، مرتب از سوئد و سوییس مثال میآورند (6). آنها نمی دانند که در خاورمیانه بازگشت سیستمی ملوک الطوایفی و ایجاد حکومتهای قومی که با تحریک قدرتهای بزرگ جهانی صورت گرفته و می گیرد، نظیر حرکات واپسگرایانه  حکومتهای مذهبی توسط همانهایی تقویت شده و می شود که حالا بلای جان خودشان هم شده است (7).

 

امروز نیز که تحت عنوان فدرالیسم عده ای دنبال راه انداختن سیستمی ملوک الطوایفی در ایران هستند، لازم است که نیروهای مترقی ایران پاسخی صریح دهند تا بعداً گزینه جامعه بین نابودی کشور تحت سیستم ملوک الطوایفی و یا پایان دادن به آن از طریق زور نشود. فدرالیسم استانی که بعنوان طرحی منطقی برای انتخابی کردن مقامات دولتی، سالها پیش حتی در برنامه حزب آینده نگر مطرح شده ابداً هیچگونه قرابتی با این سیستمهای ملوک الطوایفی که به درستی فدرالیسم قومی (8) نام گرفته اند، نداشته و ندارد و مفصلاً این تفاوت در نوشتار ضمیمه توضیح داده شده است و روشن گفته شده که اگر فدرالیسم به معنی قومی درک شود، از برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر حذف خواهد شد (9).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
پنجم مهر ماه 1396
September 27, 2017

 

*ویرایش نخست این نوشتار در نوزدهم آذر ماه 1395 منتشر شد.

 

پانویس:

 

1. آنچه باید از رضا شاه آموخت
http://www.ghandchi.com/1547-reza-shah.htm

 

2. بهزاد کریمی: از رسمیت جمهوری کردستان باید پشتیبانی کرد!
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=82323

 

3. آینده نگری در 22 بهمن ایران و 25 سپتامبر کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1632-ayandehnegari-kurdistan.htm

 

4. بحثی با یوسف اردلان درباره حق تعیین سرنوشت
http://www.ghandchi.com/1099-khod-mokhtari.htm

 

5. چرا تجزیه طلبی را محکوم باید کرد -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

 

6. آیا پادشاهی نوع سوئد برای شاهزاده رضا پهلوی امکانپذیر است
http://www.ghandchi.com/1499-rp-swedish-monarchy.htm

 

7. هیولای اسلامگرای فرانکنشتاین
http://www.ghandchi.com/1452-frankenstein-islamist-monster.htm
http://isdmovement.com/2017/0617/060717/060717-sam-Ghandchi-Islamic-Frankstain.htm
Frankenstein's Islamist Monster
http://www.ghandchi.com/1452-frankenstein-islamist-monster-english.htm

 

8. فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm 
Ethnic Federalism a Reactionary Plan for Iran's Future- Second Version
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomiEng.htm

 

9. فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran.htm
Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran-eng.htm

 

 

 

مطالب مرتبط

لزوم تشکيل جبهه ای متحد برای مقابله با تجزیهء ایران
http://isdmovement.com/2016/1116/110416/110416.Sam-Ghandchi-An-anti-separationist-coalition-is-needed.htm

 

آقای یوسف عزیزی بنی طرف هم خواستار حکومت اقلیم احواز شده است
http://www.ghandchi.com/1637-yousef-azizi-banitorof.htm

 

رهبران سیاسی ایرانیان و رویداد همه پرسی کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1638-rahbaraane-siyaasi.htm

 

 

 

 

 

 

*کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران

http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm

کردها و شکل گيري دولت مرکزي در ايران

Kurds & Central Government in Iran Book
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm


 

 

 

 

 

 


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH