Sam Ghandchiسام قندچي رهبران سیاسی ایرانیان و رویداد همه پرسی کردستان عراق

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1638-rahbaraane-siyaasi.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh

 

در سوم شهریور ماه 1320 دکتر محمد مصدق گفته بود که ملت يک عمر به ارتش مواجب ميدهد تا در چنين روزی در مقابل تجاوز بیگانه بايستد و البته بقیه ماجرا را همه می دانیم (1). سه روز پیش در بیست و پنجم ماه سپتامبر 2017 همه پرسی استقلال کردستان عراق انجام شد و همچنان همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون ایران به هم ریخته هستند. دقیقاً مقاطع مهم تاریخی نظیر بیست و دوم بهمن ماه 1357، سوم شهریور ماه 1320 و بیست و پنجم سپتامبر 2017 است که می تواند زندگی ملتی را زیر و رو کند. تعصبات فردی را باید کنار گذاشت. مسأله کرد و ترک و عرب و بلوچ و مازندرانی و گیلکی بودن نیست. در 22 بهمن 1357 نیز مسأله این نبود که مسلمانیم یا کمونیست، از چه قوم و مذهبی هستیم، بحث برسر برپایی حکومت مذهبی بود که باید با آن مخالفت می کردیم نه آنکه برویم  برایش انقلاب کنیم و بعد هم در رفراندوم آن شرکت کرده و به آن رأی مثبت دهیم (2). در سوم شهریورماه 1320 باید با تجاوز به خاک ایران مخالفت می کردیم چه با دیکتاتوری رضا شاه مخالف بودیم، چه نبودیم. مخالفت با همه پرسی 25 سپتامبر 2017 کردستان عراق هم ربطی به کرد و غیرکرد بودن ندارد و پایه گذاری تجزیه طلبی و حکومت قومی در منطقه خاورمیانه است که نظیر آغاز حکومتهای مذهبی در منطقه در سال 1357 در ایران، این نقطه از جهان را به خاک و خون خواهد کشید و رشد جنبش دموکراسی خواهی و روند سکولار دموکراسی را مختل خواهد کرد (3). رهبران سیاسی ایرانیان در چنین روزهایی است که نشان می دهند از درایت واقعی برای رهبری مردم در جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان برخوردار هستند و یا نه (4). آینده خاورمیانه را با تئوری غلط حق تعیین سرنوشت لنین نمی شود ساخت و رهبرانی که می گویند مارکسیسم-لنینیسم را کنار گذاشته اند اما همچنان از اینگونه تئوری ها پیروی می کنند از درایت لازم برای رهبری مردم ایران، چه کرد و چه غیرکرد، برخوردار نیستند (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
ششم مهر ماه 1396
September 28, 2017

پانویس
:

 

1. در شهريور 20 استقلال با آزادی معاوضه شد
http://www.ghandchi.com/676-shahrivare20.htm

 

2. آینده نگری در 22 بهمن ایران و 25 سپتامبر کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1632-ayandehnegari-kurdistan.htm
 

3. هشداری به سکولار دموکراتهای ایران در ارتباط با حکومت اقلیم کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1631-hoshar-kurdistan.htm
چرا پاسخ به تجزیه طلبی باید صریح و روشن باشد-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1633-tajzieh-talabi.htm

 

4. آقای یوسف عزیزی بنی طرف هم خواستار حکومت اقلیم احواز شده است
http://www.ghandchi.com/1637-yousef-azizi-banitorof.htm

 

5. درباره تئوری غلط لنینی حق تعیین سرنوشت

http://goo.gl/6fLMSy


 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH