Sam Ghandchiسام قندچي اطلاعیه در مورد تلویزیون اندیشه
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1901-darbaareh-television-andishe.htm

 

پی نوشت بیست و چهارم ماه فوریه 2018: در خبرها آمده که آقای پرویز کاردان یکی از مسؤلین تلویزیون اندیشه اکنون با تلویزیون ایران فردا همکاری می کند. این نوشته درباره هیچ شخص معینی در تلویزیون اندیشه نیست و موضع کلی ایرانسکوپ است. با آرزوی موفقیت برای تلویزیون اندیشه، تلویزیون ایران فردا و دیگر رسانه های فارسی زبان. س.ق.

 

تلویزیون اندیشه

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

کمتر از دو ماه پیش در دوم ماه دسامبر 2017 یعنی بیش از سه هفته قبل از آغاز خیزش 96 (1)، خبری درباره تعطیلی تلویزیون اندیشه در اینترنت بود و یادداشت کوتاهی از این قلم در آن مورد منتشر شد و البته بعداً معلوم شد که تعطیلی موقت بوده و شش روز بعد در پی نوشتی، آن خبر به روز شد (2). دو ماه پیش از آن نیز بعنوان بیننده ای که گاه به گاه برنامه های آن تلویزیون را تماشا می کند، بحثی درباره تلویزیون اندیشه در نوشتاری تحت عنوان "پیشنهادی به نادر درمانی های ایرانی" (3)، مطرح شد.  اما لازم به تذکر است که نه تلویزیون اندیشه و نه هیچیک از برنامه سازان و مجریان آن، منعکس کننده دیدگاه های اینجانب نبوده و نیستند و بویژه در چند ماه اخیر بارها توضیح داده شد که این قلم از کسی برای گفتگو با تلویزیون اندیشه یا هر جریان دیگری، پشتیبانی نکرده و نمی کند، وگرنه در ایرانسکوپ رسماً اعلام می شد، و ادعاهای کارچاق کن ها هیچ ارتباطی با این قلم ندارد (4). لازم به یادآوری است که حزب سکولار دموکرات ایرانیان (5) و جنبش سکولار دموکراسی ایران (6) که به ابتکار و رهبری دوستان فرهیخته ای نظیر دکتر اسماعیل نوری علا (7)، آقای حسن اعتمادی (8) و آقای منوچهر یزدیان (9) و شماری دیگر از سکولار دموکراتهای ایران ایجاد شده، و همچنین مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران (10) که به رهبری آن دوستان و خانم دکتر نیره انصاری (11) تأسیس شده، مورد حمایت این قلم هستند و امیدوارم کوشش ژورنالیستی اینجانب توانسته باشد ذره ای به تلاشهای صادقانه آنها در خدمت به مردم ایران، یاری رساند. با آرزوی موفقیت برای همه رسانه ها از جمله تلویزیون اندیشه و دست اندرکاران کنونی و پیشین آن.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

هفتم بهمن ماه 1396
January 27, 2018

 

پانویس:

 

1. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i

 

2. درباره تعطیلی غیرمترقبه تلویزیون اندیشه
http://www.ghandchi.com/1713-andisheh-tv.htm

 

3. پیشنهادی به نادر درمانی های ایرانی
http://www.ghandchi.com/1671-nader-dormani.htm

 

4. از شورای انقلاب مرتجعین خمینی در 57 تا معرکه شورای انقلاب کارچاق کنهای رضا پهلوی در نود و شش
http://www.ghandchi.com/1873-shoraaye-enghelaab.htm  
بازهم درباره حرفهای کارچاق کن های رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/1865-reza-pahlavi.htm
کارچاق کن های چپی ایندفعه برای ایران خسروتابان را در ماه خواب دیده اند
http://www.ghandchi.com/1820-karchaghkonha.htm

برای اطلاع شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/1672-fyi-reza-pahlavi.htm

 

5. حزب سکولار دموکرات ایرانیان

http://isdparty.org

 

6. جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com 

  

7. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/56XdR3

 

8. حسن اعتمادی

https://goo.gl/1zJSGx

 

9. منوچهر یزدیان

https://goo.gl/UcrDdH

 

 

10. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان، جنبش سکولار دموکراسی ایران و مهستان سکولار دموکراسی ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

11. دکتر نیره انصاری

https://goo.gl/m2ZqcB

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH