Sam Ghandchiسام قندچي برای اطلاع شاهزاده رضا پهلوی

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1672-fyi-reza-pahlavi.htm

 

به تازگی شنیده ام که افرادی با شما شاهزاده رضا پهلوی تماس دارند و خود را رهبر یا نماینده بحثهای این قلم معرفی می کنند.  شخصاً عضو هیچ جمع و تشکیلاتی نیستم که کسی رهبر آن باشد، یا که نظرات این قلم را نمایندگی کند. نظرات خود را سالهاست به طور صریح، روشن و علنی منتشر کرده ام، چه زمانی که نظراتم مورد لعن و نفرین بود و از سوی برخی چپی ها وقتی داخل ایران بودم به مرگ تهدید شدم، و در خارج هم در نشریات فراحزبی شان اجازه نشر نظرات این قلم را نمی دادند؛ و چه زمانهایی که بحثهای اینجانب قدری محبوبیت پیدا کرد. از جمله نظرات خود را درباره سلطنت و شخص شما شاهزاده رضا پهلوی (1) و شهبانو فرح پهلوی (2) و موضوعات دیگر همیشه با صداقت بیان کرده ام، نه آنکه یکجا یک حرف را بزنم و جای دیگر حرفی دگر، و به قول آمریکایی ها از دو سوی دهان سخن بگویم؛ و کلاً با مخفی بازهایی که با هدف ساختن دکانی و درست کردن کلاهی از این نمط است، کاری ندارم. همانگونه که در یادداشتی چندی پیش برای شاهزاده نور پهلوی (3) اشاره کردم، چندان علاقه ای به سیاست ندارم و اگر در ایران متولد نشده بودم سیاسی نمی شدم که به قول آمریکایی ها اعتبار کسانی که به حرفه سیاست اشتغال دارند، به اندازه فروشندگان اتومبیل دست دوم است؛ البته منظورشان در آمریکای امروز است و نه کسانی مانند توماس جفرسون و بنجامین فرانکلین که در برهه زمانی انقلاب در آمریکا مجبور شدند راه سیاست پیشه کنند وگرنه شاید زندگی خود را در عرصه های فلسفه و علم سپری می کردند. این قلم ژورنالیستی آزادم و متأسفانه به دلایلی که به روشنی در سال گذشته توضیح دادم در حزبی که هوادارش هستم، عضو نشده ام (4)، اما اگر قرار بود عضو حزبی شوم، حزب سکولار دموکرات ایرانیان (5) را بر می گزیدم که هم اهداف و برنامه هایش را می پسندم و هم رهبران آن حزب، یعنی دکتر اسماعیل نوری علا (6)، حسن اعتمادی (7) منوچهر یزدیان (8)، و شماری چند از دیگر سکولار دموکراتهای ایران، مورد حمایت این قلم هستند، و همه این سالها چه با هم موافق بوده ایم و چه نه، احترام یکدیگر را نگهداشته ایم و اهل دوز و کلک نبوده ایم، نه آنکه وقتی با هم مخالفیم، غیبت کنیم و حرفهای نامربوط درباره یکدیگر بزنیم. ما پشت و روی مان یکی است چه به مذاق کسی خوش آید چه نیاید. در پایان بد نیست اشاره کنیم افرادی که مدعی نمایندگی نظرات این قلم هستند حتی امروز که یکسال از انتشار بیانیه جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران (9) می گذرد، هنوز این بیانیه را که حداقل تعهد به سکولار دموکراسی است، امضا نکرده اند گرچه افراد شناخته شده سیاسی در خارج هستند؛ و مطمئناً نمی شود دلیل این امر را به اصطلاح مخفی کاری قلمداد کرد مگر آنکه منظور، مخفی کردن نظراتشان در حمایت از اصلاح طلبی اسلامی است که سالهاست شاهد آن بوده ایم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
نهم آبان ماه 1396
October 31, 2017

 

 

پانویس:

 

1. رضا پهلوی
https://goo.gl/hoFqBA
Reza Pahlavi
https://goo.gl/ivni1n

 

2. شهبانو فرح پهلوی

https://goo.gl/9Wwa7d

 

3. تبریک به پرنسس نور پهلوی
http://www.ghandchi.com/1467-princess-noor-pahlavi.htm

 

4. چرا عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیستم
http://www.ghandchi.com/1235-hezb.htm

 

5. سایت تدارک پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

6. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

 

7. حسن اعتمادی
https://goo.gl/f5Rz65

 

8. منوچهر یزدیان
https://goo.gl/tT82Ad

 

9. دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

 

 

 

مطلب مرتبط
شادباشی بمناسبت برگزاری کنگره پنجم سکولار دموکراتها در کلن
http://www.ghandchi.com/1670-konegrehe-panjom.htm

 

چرا پاسخ به سؤال توتالیتر بودن رژیم اسلامی مهم است
http://www.ghandchi.com/1673-iran-totalitarianism.htm

 

برخی چپی ها مدینه فاضله کمونیستی را با مدینه فاضله قومی یا پان ایرانیستی عوض کرده اند
http://www.ghandchi.com/1674-madineh-faazeleh-melli.htm

 

پیشنهادی به نادر درمانی های ایرانی
http://www.ghandchi.com/1671-nader-dormani.htm

 

درباره احمد قندچی و شانزدهم آذر
http://www.ghandchi.com/1675-ahmad-ghandchi.htm

 

آینده نگری چیست؟ -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/468-AyandehnegariChist.htm

 

درباره سخنان شکوه میرزادگی و اسماعیل نوری علا در سالگرد روز کوروش
http://www.ghandchi.com/1669-rooze-kourosh.htm

 

پاسخ به یک چپی خیرخواه
http://www.ghandchi.com/1678-pasokh-chapie-kheirkhah.htm 
 
 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH