Sam Ghandchiسام قندچي پیشنهادی به نادر درمانی های ایرانی

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1671-nader-dormani.htm

پی نوشت 27 ژانویه 2018، اطلاعیه در مورد تلویزیون اندیشه: http://www.ghandchi.com/1901-darbaareh-television-andishe.htm

 

andishehtv

 

شخصاً هیچگونه آشنایی با آقای نادر درمانی ندارم و چندان اطلاعی نیز درباره تلویزیون اندیشه ندارم غیر از آنکه گاهی برخی برنامه های آن را در اینترنت تماشا می کنم و می دانم که در ایران هم بیننده هایی دارد اما مطمئناً نه به اندازه تلویزیون صدای آمریکا یا بی بی سی. اما از این که ثروتمندی ایرانی حاضر شده برای پیشبرد عقایدش در عرصه سیاسی پول خرج کند و این شبکه تلویزیونی را راه اندازی کند، مایه خوشحالی است. مهم نیست که شخصاً با عقاید آقای درمانی در عرصه سیاسی موافق باشم یا نه، همین نفس موضوع برایم با ارزش است چون تا دیده ایم فقط ثروتمندان مذهبی ایران با دادن خمس و زکات به رشد جریانات مذهبی مورد نظر خود کمک کرده اند، اما ثروتمندان سکولار ما در مهمانی ها خیلی از نارضایتی خود از وجود رژیمی مذهبی در ایران حرف می زنند، ولی در عمل برای تغییر این واقعیت تلخ کاری نمی کنند. حتی به رغم مخالفت با اصلاح طلبان، از اینکه ثروتمندانی نظیر محمدباقر و سیامک نمازی به جریانات سیاسی اپوزیسیون خارج، حتی هواداران اصلاح طلبی، یاری کرده اند، خوشحالم. بیشتر وارد جزئیات شویم، آقای درمانی خودشان سلطنت طلب هستند و از پادشاه شدن شاهزاده رضا پهلوی حمایت می کنند که حقشان است. در واقع در خارج کشور، واقعیت در 38 سال گذشته این بوده که ثروتمندان هوادار بازگشت سلطنت به ایران، بیش از ثروتمندان طرفدار جمهوریخواهی، به تشکیلاتهای سیاسی مورد حمایت خود، کمک مالی کرده اند و حتی کسانی نظیر داریوش همایون (1) قادر بودند در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی مبالغ میلیونی جمع آوری کنند. این یک واقعیت است. همچنین آقای نادر درمانی و کلاً تلویزیون اندیشه تلاش دارد که نیروهای سیاسی مختلف اپوزیسیون را در آنجا گردآورد و به نوعی به این نیروها کمک می کند که صدای خود را به مردم برسانند. این اقدام ایشان نیز شایسته تقدیر است و ای کاش ثروتمندان دیگر ایرانی نیز از ایشان یاد بگیرند. اما نگاهی به گزینه های تلویزیون اندیشه از نیروهای سیاسی مختلف و تقسیم وقت و امکانات تلویزیون، درک این شبکه تلویزیونی را از اپوریسیون ایران نشان می دهد، که متأسفانه نظیر تلویزیون صدای آمریکا و بی بی سی، درک درستی از واقعیت سیاسی اپوزیسیون دیده نمی شود، و دقیقاً همین ضعفی است که خانم ستاره درخشش (2) در صدای آمریکا دارد که نیروهای اپوزیسیون ایران را نمیشناسد و بر مشاوران نادان برای تصمیم گیری در مورد تقسیم منابع بین جریانات مختلف اپوزیسیون تکیه می کند، و نتیجه مدیریت ناتوان ایشان هم برنامه های بسیار ناموفق صدای آمریکا (3) است، چه در دوران اوباما چه در یکسال گذشته در دوران ترامپ، و اساساً اینگونه برنامه ریزی کمکی به اپوزیسیون در ایران نبوده و نیست. مشکل همه این تلویزیون ها این است که چند مشاور دارند که به آنها می گویند طیف های اپوزیسیون ایران چیست و اطلاعات آن مشاوران هم غلط است. امروز در دوران اینترنت دستیابی به اطلاعات واقعی از طریق علمی خیلی ساده است. به راحتی می شود تشخیص داد که نفوذ جریانات مختلف فکری و سیاسی در میان ایرانیان در داخل کشور و در میان ایرانیان در خارج چیست و یاری و همکاری با جریانات مختلف را بر مبنای رجوع مردم به آن سایتهای اپوزیسیون تنظیم کرد. مثلاً جنبش سکولار دموکراسی ایران به همت حزب سکولار دموکرات ایرانیان همین دو روز پیش کنگره ای در کلن آلمان برگزار کرد و گفتارهای آن کنگره در اینترنت قابل دسترسی است (4). سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران (5) نیز هفته ای سه بار به روز میشود. کافی است آقای درمانی شرکتی مستقل را استخدام کند و ترافیک همین لینکها را ارزیابی کند و بر آن اساس، نه تنها همکاری خود را با جنبش سکولار دموکراسی ایران و حزب سکولار دموکرات ایرانیان که به همت دکتر اسماعیل نوری علا (6) ساخته شده اند، تنظیم کند، بلکه تأثیر برنامه های کنونی خود را نیز به این شکل علمی، ارزیابی کند. راهِ کار، در عصر اطلاعات، چنین است و نه تکیه بر ارزیابی های مشاورانی که فقط حدس و گمانهایشان از یکسو بر اطلاعات جنبش سیاسی ایرانِ 40 سال پیش و از سوی دیگر بر غرض ورزی های شخصی، متکی است. ای کاش ثروتمندان ایرانی دیگر هم که هوادار سکولار دموکراسی هستند، اینگونه علمی عمل کنند و منابع مالی خود را در اختیار فعالیتهای سیاسی موثر قرار دهند و نه برنامه هایی بی محتوا (7). شادباشی روز گذشته در ارتباط با کنگره پنجم سکولار دموکراتهای ایران در کلن منتشر شد (8)، با این امید که با یاری هموطنانی که از رژیم مذهبی در ایران به ستوه آمده اند، این تلاشها تقویت شده و به ثمر رسند. حزب سکولار دموکرات ایرانیان بطور جدی فعالیت و پلاتفرم خود را دنبال می کند و در نتیجه حمایت از آن حزب در واقع حمایت از برنامه ای روشن برای آینده ایران است (9).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
هشتم آبان ماه 1396
October 30, 2017

 

 

پانویس:

 

1. داریوش همایون

https://goo.gl/VRDoBq

 

2. ستاره درخشش

https://goo.gl/2t3Uhq

 

3. صدای آمریکا

https://goo.gl/92tpCg

 

4. گفتارهای کنگره پنجم سکولار دموکراتها در کلن آلمان

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ0JpTG-SoisczfopUZTDoExG4XOJm7pj

 

5. سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://isdmovement.com

 

6. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

 

7. دکان شاه شناسی عباس میلانی و بی بی سی
http://www.ghandchi.com/1513-shah-shenaasi.htm

 

8. شادباشی بمناسبت برگزاری کنگره پنجم سکولار دموکراتها در کلن
http://www.ghandchi.com/1670-konegrehe-panjom.htm

 

9. سایت تدارک پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty


مطلب مرتبط
چرا پاسخ به سؤال توتالیتر بودن رژیم اسلامی مهم است
http://www.ghandchi.com/1673-iran-totalitarianism.htm

 

آینده نگری چیست؟ -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/468-AyandehnegariChist.htm

 

 

برای اطلاع شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/1672-fyi-reza-pahlavi.htm
 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH