Sam Ghandchiسام قندچي از شورای انقلاب مرتجعین خمینی در 57 تا معرکه شورای انقلاب کارچاق کنهای رضا پهلوی در نود و شش
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1873-shoraaye-enghelaab.htm

 

kar-chagh-kon-ha

 

در مورد شورای انقلاب آیت الله خمینی در انقلاب 1357 می دانیم که اعضای آن کسانی بودند که برای آیت الله خمینی در ایران بویژه در سالهای بعد از پانزدهم خرداد 1342 به سازماندهی علنی در مساجد و مهدیه ها مشغول بودند. حتی نیروهای امنیتی رژیم شاه برای تضعیف کمونیستها به فعالیتهای جریانی نظیر علی شریعتی در حسینیه ارشاد، یاری رساندند (1)، و اینهمه، طی بیش از 15 سال شبکه تشکیلاتی وسیعی در مساجد و مهدیه ها شد که بعدها اعضا شورای انقلاب، آنرا نمایندگی می کردند. در مورد انقلاب 57 سالهاست به تفصیل بحث شده (2) و طی دو سه هفته اخیر که خیزش 96 (3) آغاز شده، موضوعات سازماندهی انقلاب ضداسلامگرایی کنونی، مورد بحث قرار گرفته است (4). اما عده ای کارچاق کن که اصلاً نه به خیزش 96 ربطی دارند و نه به فعالیتهای سیاسی 35 سال گذشته در ایران، و روزگاری پیش از انقلاب 57 در رهبری برخی گروه های چپی بوده اند، تصورشان از انقلاب بعدی در ایران نظیر 1357 است و شاهزاده رضا پهلوی را در این تخیلات جایگزین خمینی کرده اند و خودشان هم در این رؤیا، شده اند شورای انقلاب. درباره شاهزاده رضا پهلوی (5) به اندازه کافی بحث شده است. مصاحبه روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی که در آن مرتب از نقش خود در هماهنگ کردن جنبش در ایران صحبت می کنند، منظور هماهنگ کردن با اینگونه افراد است که نه در خیزش 96 دخالتی دارند و نه در همه این سالها اصلاً با جنبش سیاسی و مدنی ایران کاری داشته اند و دنبال زندگی شان بوده اند (6). به هرحال انقلاب ضداسلامگرایی حاضر، شورای انقلابی ندارد و اگر داشت هم از این افراد نمی توانست تشکیل شود که شاهزاده بخواهد با آنها هماهنگش کند، و کلاً قرار نیست انقلابی که در راه است از مدل انقلاب 1357 پیروی کند. لطفاً خودتان به مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی گوش کنید و ببینید که ایشان را کسی سر کار گذاشته یا نه (7). ضمناً سرکار گذاشتن شاهزاده به این کارچاق کن های چپی محدود نیست و داستانی نظیر سردار مدحی نیز در جریان است (8) و باعث شده امر به ایشان مشتبه شود و مرتب فکر کنند مسأله امروز سرداران سپاه در ایران اَمنِستی و عفو گرفتن از شاهزاده رضا پهلوی است که در این مصاحبه بارها از آن حرف میزند. هدفم توهین به شاهزاده رضا پهلوی نیست، اما این موضوعات بویژه وقتی با رژیمی روبرو هستیم که نیروهای نظامی امنیتی اش نظیر داعش عمل می کنند، کار شوخی نیست و با زندگی مردم بازی کردن است و رهنمودهای ایشان نشان می دهد که نمی دانند از چه حرف میزنند. آقای رضا پهلوی 40 سال است که با عدم اعلام پایان سلطنت در ایران به جنبش دموکراسی خواهی ایران ضرر زده اند (9) و همچنان عوامل ایشان بجای اذعان به اشتباهات خود در این سالها حتی در ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی بخشهایی را حذف می کنند تا به خیال خود مردم ایران را در این مورد تحمیق کنند (10). شاهزاده رضا پهلوی 10 ماه پیش به جنبش تحریم ضرر جدی زدند (11)، اما این بار لطمه بازی های کودکانه ایشان با جان مردم، خیلی جدی تر از این حرفها خواهد بود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم دی ماه 1396
January 14, 2018

 

پانویس:

 

1. دستگاه امنيتی رسمی و روحانيت دولتی حرکت تازه ای را آغاز کرده اند
http://www.ghandchi.com/647-StateClergy.htm

 

2. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

3. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i
 

4. تشکیلاتی که خیزش 96 را رهبری می کند
http://www.ghandchi.com/1872-tashkilat.htm

 

5. درباره شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/PjMaZJ

About Prince Reza Pahlavi

https://goo.gl/4QzBm5

 

6. کارچاق کن های چپی ایندفعه برای ایران خسروتابان را در ماه خواب دیده اند
http://www.ghandchi.com/1820-karchaghkonha.htm

 

7. مصاحبه سیزدهم ژانویه 2018 علیرضا میبدی با شاهزاده رضا پهلوی
https://www.youtube.com/watch?v=pwAIbDucnx0

 

8. الماس فریب تازه ای در جریان است
http://www.ghandchi.com/1437-almase-faribe-dovvom.htm

 

9. نامه سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی

http://www.ghandchi.com/1857-farah-pahlavi.htm

 

10. مقاله ای در سایت دیپلمات که نویسنده آن آنقدر بیسواد است که دکتر مصدق را در سال 1332 چپگرا، خیلی سوسیالیست و نزدیک به شوروی آنروز می خواند و در ترجمه فارسی در سایت تلویزیون ایران اینترنشنال همه اینها از متن حذف شده تا معلوم نشود نویسنده این مقاله انگلیسیِ طرفدار بازگشت پادشاهی به ایران، چقدر بیسواد است:

https://thediplomat.com/2018/01/why-irans-monarchy-could-unite-a-divided-country

https://goo.gl/SXWj38

http://news.gooya.com/2018/01/post-11062.php
 

11. چرا، و چگونه، تحريم انتخابات شکست خورد؟
http://isdmovement.com/2017/0517/052217/052217.Sam-Ghandchi-Why-tahrim-was-defeated.htm 
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH