Sam Ghandchiسام قندچي تشکیلاتی که خیزش 96 را رهبری می کند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1872-tashkilat.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/QmJPYV

 

khizeshe-navado-shesh

 

خیزش 96 (1) همانقدر تشکیلاتهای شناخته شده سیاسی ایران را شگفت زده کرد (2) که جنبش سبز. اما اصلاح طلبان توانستند رهبری جنبش سبز را بخاطر خواستهای معین آن جنبش و نیز به دلیل وجود دو حزب مشارکت و اعتدال ملی که سالها قادر بودند بطور علنی در ایران فعالیت کنند، در دست گیرند (3). سکولار دموکراتهای ایران نیز در دوران جنبش سبز در ایران به شکل منفرد اکثراً با حزب اعتدال ملی مهدی کروبی همکاری کردند. اما خیزش 96 که خواستهایش بر ضد جنبش اسلامگرایی و کلیت رژیم جمهوری اسلامی است نه تنها نمی توانست تحت رهبری اصلاح طلبان اسلامی قرار گیرد چرا که اصلاح طلبان خود بخش مهمی از جریان بنیادگرایی اسلامی در ایران و منطقه خاورمیانه هستند (4)، بلکه عملاً اصلاح طلبان در مقابل این خیزش قرار گرفته اند (5). خیزش 96 خلاف تصور آیت الله خامنه ای و برخی جریانات سیاسی در خارج کشور، نه از آمریکا دستور می گیرد و نه از آنهایی که در خارج کشور اینطرف و آنطرف خود را به نمایندگی از این خیزش معرفی کرده و همواره منتظر آمریکا و اروپا بوده اند که ایران را آزاد کند و به دست آنها بدهد و همه بیانیه 10 ماه پیش شاهزاده رضاپهلوی را وقتی غرب از انتخاب آقای حسن روحانی در انتخابات خشنود شد، به یاد داریم (6) و امروز هم می بینیم که غرب روز گذشته در پی دو هفته اول خیزش 96 در ایران به برجام2 با ایران دست یافت. به هر حال اگر خیزش 96 دنبال این جریانات خارج کشور بود که اقلاً یک شعار در حمایت از آمریکا و اروپا می داد. این جنبش خلاف اسلامگرایان، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب در همه این سالها، نه شعار "مرگ بر آمریکا" داد و نه شعار "زنده باد آمریکا" و از "استقلال، آزادی و جمهوری ایرانی" گفت یعنی بر پای خود ایستاده است هرچند حمایت بین المللی از آن ضروری است (7). خیزش 96 جنبشی مستقل است که نه تنها رهبری هیچیک از سازمانهای سیاسی موجود در عرصه سیاسی ایران را قبول ندارد بلکه اصلاً دیدگاهی اساساً متفاوت را در عرصه سیاسی ایران عرضه کرده است که به روشنی مخالف هرنوع اسلامگرایی است، و حتی فراتر از آن دیسراپتیو (8) است. گرچه در خارج کشور احزاب و سازمانهایی که چنین دیدگاهی برای آینده دارند شکل گرفته اند، از جمله حزب سکولار دموکرات ایرانیان (9)، اما در داخل ایران یا چنین احزابی وجود ندارند و یا اگر وجود دارند مخفی هستند. به هرحال خیزش 96 نشان داد جریاناتی که در صحنه سیاسی ایران در 38 سال گذشته وجود داشته اند (10)، چه به تنهایی و چه در اتحاد با یکدیگر قادر نیستند چنین انقلابی را که در ایران در حال شکل گیری است (11) رهبری کنند و جوانان ایران خود دست به کار شده اند و سازمانها و احزاب تازه سکولار دموکرات ایجاد کرده و می کنند و خودشان هم تصمیم خواهند گرفت با نیروهای شناخته شده سیاسی در چه چارچوبی بر حسب نیاز مشخص، همکاری کنند اما امیدشان اساساً نه به آن نیروها بصورت جداگانه، و نه بصورت متحد است. در واقع خیزش 96 نشان داد که دیگر مسأله مرکزی جنبش سکولار دموکراسی در ایران اتحاد تشکیلاتهای شناخته شده جنبش سیاسی ایران نیست، اما بازهم لازم به تأکید است که این امر ابداً نیاز به تشکیل ائتلافهای مختلف برای کارهای مشخص را نه تنها از بین نبرده بلکه تازه برای جنبش سیاسی و مدنی ایران، معنابخش کرده است (12).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم دی ماه 1396
January 12, 2018

 

پانویس:

 

1. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i

 

2. جنبشی که فرسنگها از مدعیان رهبری مردم در اپوزیسیون جلوتر است و هدفش تغییر رژیم است- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1841-rahbarie-jonbesh.htm

 

3. تفاوت اساسی تطور انقلاب ضد اسلامگرایی در مقایسه با شکل گیری جنبش سبز
http://www.ghandchi.com/1864-tatavore-enghelab.htm

 

4. مردم این اسلامبازی را رها کرده اند اما این چپی های همدست اصلاح طلبان هنوز رضایت نمی دهند
http://www.ghandchi.com/1845-eslam-baazi.htm

 
5. اصلاح طلبان و تفاوت اساسی امروز با دهه شصت و پرسشی از سعید حجاریان
http://www.ghandchi.com/1870-eslah-talaban.htm

 

6. بیانیه شاهزاده رضا پهلوی پایانی بر امید به هواپیمای حامل آیت الله سیستانی
http://www.ghandchi.com/1600-reza-pahlavi-shora.htm
http://isdmovement.com/2017/0917/090417/090417.Sam-Ghandchi-On-RPs-declaration.htm

شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/ewTgyV  
Prince Reza Pahlavi

https://goo.gl/hudCHi

 

7. ضرورت حمایت جهانی از خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی در ایران
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising.htm 
Worldwide Support for Iran's Historic Anti-Islamist Uprising is Necessary
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising-english.htm

 

8. حزب سکولار دموکرات ایرانیان دیسراپتیو است
http://www.ghandchi.com/1714-isdparty-disruptive.htm

 

9. درباره حزب سکولار دموکرات ایران و مهستان

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

10. نیروهای سیاسی که اراده ایجاد تغییر را در ایران دارند-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1833-ChangeWill.htm

 

11. آیا انقلاب ایران گذاری مسالمت آمیز خواهد بود؟
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article4879

 

12. حزب آینده نگر و ائتلاف های سیاسی
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitions.htm
Futurist Party and Political Coalitions
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitionsEng.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH