Sam Ghandchiسام قندچي حزب سکولار دموکرات ایرانیان دیسراپتیو است
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1714-isdparty-disruptive.htm

مطلب مرتبط: چرا دو سال پیش، حزب سکولار دموکرات ایرانیان، دیسراپتیو خوانده شد: http://www.ghandchi.com/2622-isdparty-disruptive.htm

 

  disruptive

 

اینهمه گروه، سازمان و حزب در صحنه سیاسی ایران به وجود آمده و هیچکدام مانند حزب سکولار دموکرات ایرانیان با چنین موجی از حملات که در یکسال گذشته شاهد بوده ایم، روبرو نشده است. حتی بخشی از جبهه ملی نیز بارها و ازجمله روز گذشته حملات بی پایه ای را به این حزب، در نشریه خود منعکس کرد. در نتیجه می شود گفت که نه فقط احزاب و رسانه های مرتبط با رژیم جمهوری اسلامی بلکه بسیاری تشکیلاتهای سیاسی ایران اعم از سلطنت طلبها، مجاهدین، تجزیه طلبان، چپی ها، اسلامگرایان، مصدقی ها و دیگران به نوعی از ایجاد این حزب به وحشت افتاده اند. واقعیت این است که حق دارند، چون حزب سکولار دموکرات ایرانیان دیسراپتیو است همانطور که هشت ماه پیش در استعاره ای این معنا بیان شد که با ایجاد این حزب، آینده نگری برای ایرانیان از دره بزرگی عبور کرد (1). با پوزش از اینکه لغت معادل دیسراپتیو در فارسی،"مختل کننده" است که هدف این قلم را نمیرساند و متأسفانه معادل فارسی دیگری هم نمی دانم. اگر به صفحه ای که لینک آن در زیر آمده مراجعه کنید (2) و پلاتفرم آینده نگر پیشنهادی مورد بحث و مرامنامه کنونی حزب سکولار دموکرات ایرانیان را مرور کنید، بدون تردید این حزب دیسراپتیو است یعنی به عبارتی همه آنچه را در صحنه سیاسی ایران تا به امروز مطرح بوده، از اساس به چالش می کشد، هرچند در عین حال خواستار ائتلاف با همه نیروها برای رسیدن به اهداف جنبش سکولار دموکراسی در ایران است. روز گذشته معاون دبیر کل حزب یعنی آقای منوچهر یزدیان این موضوع را بهتر از هر کسی در نوشتاری بسیار کوتاه در سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران، بیان کرد (3) و بسیاری از آنهایی که مدتی است علیه این حزب و هوادارانش دروغپردازی کرده و به شخص ایشان هم ناسزاگویی کرده اند، قادر نیستند این دیدگاه نو را درک کنند و هر روز دنبال ساختن انگ تازه ای در مورد رهبران، اعضا یا هواداران این حزب هستند و در حقیقت ناتوانی خود را از درک دیدگاه این حزب نشان می دهند وقتی به غلط تصور می کنند می دانند بحث چیست، بجای آنکه تلاش کنند با مطالعه دقیق مطالب، دانش خود را درباره واقعیت این حزب دیسراپتیو آنگونه که هست بالا ببرند، و ببینند که این حزب راه واقعاً تازه ای را در عرصه سیاست ایران عرضه می کند و نه آنکه فقط بگوید که طرحی نو دارد و همان حرفهای صد سال پیش را بزند که این دوستان هزار بار شنیده اند و فکر می کنند بدون مطالعه مشخص این نظرات که کار می برد و لازم است وقت بگذارند و مطالعه کنند، آگاه هستند. مثلاً وقتی خواستار مرگ نهادهای ارتجاعی نظیر داعش هستیم، این حرف به معنی آن نیست که خواستار مرگ انسانها باشیم ولی به رغم آنکه این موضوع بارها توضیح داده شده، این افراد مغرض دوباره با دروغپردازی و شایعه پراکنی در اینترنت این دیدگاه در مورد نهادها را برای توجیه جریانات داعشی در اپوزیسیون ایران، تحریف می کنند و به مخالفانشان انگهایی میزنند که شایسته خودشان است و تصور می کنند مؤدبانه پاسخ دادن ما به این دلیل است که حرفی آنها برای گفتن دارند که ندارند و با تحریفهای دوباره و دوباره از آنچه ما می گوییم رفتار امنیتی و بی صداقتی و بیسوادی خود را نشان می دهند (4). دوتا جمله کیش شخصیت 70 سال پیش را تکرار می کنند و خیال می کنند کشف اتم کرده اند . فروتنی الکی هم بی معنی است و بله این طرح ها کلی کار برده و این افراد هم با حملات شخصی کمکی نکرده و فقط کارشان سنگ اندازی بوده و هست و اگر فکر می کنند این حرفها یعنی فخرفروشی، اشکال ندارد فکر کنند و هرچه دل تنگشان می خواهد از تواضع خود و عدم فروتنی ما بروند و انگهای تازه بسازند و در کوی و برزن جار بزنند. اما اگر هم به هر دلیل شخصی این دوستان اشتباه کرده اند و به مناسباتی خصمانه با این حزب رسیده اند، راه حل عذرخواهی و تصحیح است نه ادامه انگ زدن و فرورفتن بیشتر در خندقی که کنده اند و هر روز عمیق تر می شود. مضافاً آنکه این حزب در حالیکه با خلوص نیت نظرات دیسراپتیو ارائه می کند، و به رغم روشن گفتن اختلافات نظری خود با همه جریانات سیاسی ایران، با صداقت کامل پیشقراول ایجاد ائتلاف با همه نیروهای موجود در عرصه سیاسی ایران است و این دوستان می توانند راه خود روند و در عرصه بزرگتر ائتلاف، همکاری کنند نه آنکه با ادامه بدگویی ها و دروغپردازی های خود، در چاهی که کنده اند بیشتر فرو روند. راه ائتلاف مدتها پیش به روشنی بیان شده است (5). در نتیجه آنهایی که هرروز دنبال انگ زدن به این یا آن هوادار، عضو یا رهبر این حزب هستند، کوشش کنند قدری با ذهن و چشم و گوش باز آنچه را این حزب می گوید، بخوانند و بشنوند و نه آنکه با دیدگاه فیزیک نیوتونی بخواهند نظریه نسبیت یا فیزیک کوانتوم را رد کنند و بدتر آنکه به شیوه همه پلمیکهای ارزان گروه های شکست خورده نیم قرن اخیر ایران، در ذهن خویش از این حزب، رهبران، اعضا و هوادارانش مترسکی درست نکنند تا با تبلیغات دروغین خود به مترسک ساختگی خویش حمله ور شوند که با این کار فقط خود را مسخره خاص و عام می کنند وگرنه دستکم نیم قرن برای این نظرات کار شده است و با دوتا پلمیک ارزان و فحش کاری و انگ زدن نمی توانند بحثهای این حزب را بی اعتبار کنند و فقط خود را هر روز بی اعتبارتر می کنند. از ما گفتن. به قول سعدی "من آنچه شرط بلاغست با تو می‌گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال."

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
دوازدهم آذر ماه 1396
December 3, 2017

 

 

پانویس:

 

1. آینده نگری در آنسوی دره-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1413-futurism-chasm.htm
Futurism on the other Side of Chasm-Second Edition
http://www.ghandchi.com/1413-futurism-chasm-english.htm

 

2. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان - آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

3. منوچهر يزديان، معاون دبيرکل حزب سکولار دموکرات ايرانيان: با صدای بلند اندیشیدن
http://isdmovement.com/2017/1217/120117/120117-Manu-Yazdian-Answer-to-Sam-Ghandchi.htm

 

4. آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm
 

5. حزب آینده نگر و ائتلاف های سیاسی
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitions.htm
Futurist Party and Political Coalitions
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitionsEng.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH