Sam Ghandchiسام قندچي چرا دو سال پیش، حزب سکولار دموکرات ایرانیان، دیسراپتیو خوانده شد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2622-isdparty-disruptive.htm

 مطالب مرتبط: https://goo.gl/22wBEV

 

disruptive-isdparty

 

دوسال پیش، در نوشتاری، حزب سکولار دموکرات ایرانیان، دیسراپتیو خوانده شد (1). هنوز لغت خوبی در زبان فارسی برای اصطلاح انگلیسی «دیسراپتیو» سراغ ندارم، اما شاید بتوان بهتر مفهوم این اصطلاح را توضیح داد. اگر به یاد آوریم 10 سال پیش فروشگاه های زیادی بودند که ویدیو و «دی وی دی» اجاره می دادند، یا فروشگاه های فروش نوار ضبط صوت و سی دی موسیقی در همه ی شهرها وجود داشت. اما امروز تقریباً همه ی آنها از بین رفته اند آنهم خیلی سریع گویی نهنگی همه ی آنها را بلعیده است. دیگر فیلم های سینمایی، موسیقی و ترانه ها، همه از طریق اینترنت پخش می شوند. یا اینکه امروز بسیاری از مردم، برنامه های تلویزیونی را از طریق «یوتیوب تی وی» از طریق اینترنت تماشا می کنند (لازم به یادآوری است که «یوتیوب تی وی» با یوتیوب متفاوت است). به این می گویند تغییر دیسراپتیو یا به قول آمریکایی ها تغییری که بازی را عوض می کند! یعنی قبل از اینهم مثلاً فروشگاه های مورد بحث اول ویدیو بتامکس اجاره می دادند و بعد ویدیو وی اچ اس و بعد دی وی دی و حتی شکلِ اجاره دادن ویدیو را بهتر کردند مثلاً در وندینگ ماشین برای اجاره دادن عرضه می کردند، یا فروشگاههای گروه دوم اول صفحه گرمافون میفروختند، بعد سی دی و بعد از آن هم دی وی دی و آنها همه تغییر بود، ولی نه دیسراپتیو. حالا اگر نگاهی به همه ی احزاب سیاسی ایران بیاندازیم، اساساً در چارچوب همان دیدگاه های سیاسی عمل می کنند که پیش از انقلاب در آن افکار سیر می کردند و محصور بودند، حتی به رغم آنکه امروز از وبسایت و فیسبوک و توییتر استفاده می کنند. البته در نقطه ی مقابل، دیدگاهی کهن نظیر اسلام، حتی برای توالت رفتن نیز دستورالعمل دارد، در حالیکه حرکتی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان، برای پاسخ به معضلاتِ عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، از پیش جوابهای آماده ندارد، و همانطور که سال گذشته در نوشتار «آینده نگری کاری است که حزب سکولار دموکرات ایرانیان می کند»، بحث شد، این حزب، «آینده نگر» است (2)، و از اینکه در راهکارهای خود، دیسراپتیو باشد، نه تنها ابایی ندارد بلکه نقطه ی قوت این حزب، همان است. نگاهی به خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان (3)، که حدود یک ماه و نیم است آغاز به کار کرده، گواهی بر این واقعیت حزب سکولار دموکرات ایرانیان است، و امید که آینده نگرهای ایران در داخل و خارج ایران با این خبرگاه بیشتر، همکاری کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

یازدهم اردیبهشت ماه 1398
May 1, 2019

 

پانویس:

 

1. حزب سکولار دموکرات ایرانیان دیسراپتیو است
http://www.ghandchi.com/1714-isdparty-disruptive.htm

 

2. آینده نگری کاری است که حزب سکولار دموکرات ایرانیان می کند
http://www.ghandchi.com/1647-ayandehnegari-hezb.htm

 

3. خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://news.isdparty.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH