Sam Ghandchiسام قندچي بیانیه شاهزاده رضا پهلوی پایانی بر امید به هواپیمای حامل آیت الله سیستانی

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1600-reza-pahlavi-shora.htm

http://isdmovement.com/2017/0917/090417/090417.Sam-Ghandchi-On-RPs-declaration.htm

 

rp-sistani.png

 

سه روز پیش سندی تحت عنوان "بیانیه شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت برگزاری مجمع عمومی آینده شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد" در صفحه فیسبوکی رسمی ایشان منتشر شد (1). چهار روز پیشتر در نوشتاری از این قلم تحت عنوان "لزوم داشتن نقشهء راه برای آلترناتیو سکولار دموکرات،" خاطر نشان شد که "گروه هایی، بخصوص در بين پادشاهی خواهان، هستند که امید دارند، مثلاً، آمریکا به ایران حمله کند و سپس همانگونه که آیت الله سیستانی را بعد از پیروزی در حمله به عراق با هلیکوپتر به عراق بردند، شاهزاده رضا پهلوی را به ایران ببرند و پادشاهی پهلوی را احیا کنند. اما این چنین برنامه ای هم، حتی اگر خیالی نباشد و ممکن فرض شود، واقعاً در حیطهء قدرت تشکیلاتی ایرانی نیست" (2).

 

اما بیانیه تازه شاهزاده به امید آن دسته از پادشاهی خواهانی که در بالا اشاره شد، پایان داده و معنایش این است که "کشتیبان را سیاستی دگر آمد" و این امر باعث خوشحالی شاهزاده نبوده و با اندوه اعلام کرده اند. گویی بیانیه می خواهد بگوید که امیدی به هواپیمای حامل آیت الله سیستانی نیست. باید گفت که این وضعیت نشان می دهد تا وقتی هر نیرویی بخواهد به امید کشورهای خارجی باشد، انتظار دگرگونی سیاست کشتیبان امری عادی، و از امروز به فردا تغییر می کند و همانطور که اشاره شد "چنین برنامه ای هم، حتی اگر خیالی نباشد و ممکن فرض شود، واقعاً در حیطهء قدرت تشکیلاتی ایرانی نیست." خوشا چاهی که آب از خود بر آرد.

 

اما اصلاً طرح سلطنت، دیگر برای ایران، برنامه جناحی فاشیستی در جمهوری اسلامی است، و چنین برنامه ای را شخصیت هایی نظیر قاسم سلیمانی، دنبال می کنند، و بهتر آن است که شاهزاده رضا پهلوی انحلال سلطنت را در ایران، زودتر اعلام کنند، چرا که اگر در ایران سلطنتی هم برقرار شود نه از سوی فرزندان شاهزاده رضا پهلوی، بلکه از سوی امثال قاسم سلیمانی ها در داخل ایران خواهد بود. امیدوارم شاهزاده رضا پهلوی نگاهی بیاندازند به درخواستی از سوی این قلم، که دو روز پیش از انتشار بیانیه شان، تحت عنوان "درخواست از شاهزاده رضا پهلوی برای اعلام انحلال سلطنت،" منتشر شد (3).

 

آقای حسن اعتمادی دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیز که از موضع یک جمهوریخواه سکولار دموکرات بحث کرده اند، روز گذشته در بخش دوم مصاحبه خود با آقای سعید بهبهانی در تلویزیون میهن، به تحلیل جزئیات دیگری از بیانیه تازه شاهزاده رضا پهلوی پرداخته اند، که شنیدنی است (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
دهم شهریور ماه 1396
September 2, 2017

 

پانویس:

 

1. بیانیه شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت برگزاری مجمع عمومی آینده شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد
https://irannc.org/1396/68782
https://www.facebook.com/pahlavireza/posts/10154975287536235

 

2. لزوم داشتن نقشهء راه برای آلترناتیو سکولار دموکرات
http://isdmovement.com/2017/0917/090117/090117.Sam-Ghandchi-Necessity-of-having-a-plan-for-SD-Alternative.htm
http://www.ghandchi.com/1551-naghshehe-raah.htm

 

3. درخواست از شاهزاده رضا پهلوی برای اعلام انحلال سلطنت
http://www.ghandchi.com/1555-reza-pahlavi.htm

 

4. تلویزیون میهن: از بیانیه استعفای شاهزاده رضا پهلوی تا پنجمین کنگره سکولار دموکرات ها درپرسشهائی از حسن اعتمادی (دقیقه 30:59)
https://www.youtube.com/watch?v=VNWz1yb7KyA

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH