Sam Ghandchiسام قندچي بازهم درباره حرفهای کارچاق کن های رضا پهلوی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1865-reza-pahlavi.htm

 

روز گذشته برای بار هزارم یکی از کارچاق کن های شاهزاده رضا پهلوی در کامنتی به یکی از رهبران جنبش سکولار دموکراسی ایران در خارج کشور نوشته: "موقع آن نيست كه از شاهزاده حمايت كنيد؟ اين فرصت هم از دست برود بايد چه كرد مگر خمینی از کسی خواست دست در دست او بگذارند، دیگران آمدند و به او پیوستند. وقتی یک شخصی مثل ایشان که همه او را می شناسند و حتی در این اعتراضات نام او پدر و پدر بزرگ اورا صدا زدند. دیگر منتظر چه هستید؟ آمریکا و اروپا منتظر این حمایت هست نترسید از حمایت. مسلما در ایران جا برای همه خواهد بود. نگذارید دیر بشود." نمی دانم نام رضا پهلوی را کی در این تظاهرات صدا زده که رادیو فردا ادعا کرده و اینهم دوباره دروغی دیگر از کارچاق کن های سلطنت در دستگاه صدای آمریکا و رادیو فردا است و نمی دانم چقدر باید به حرف مفتهای این کارچاق کن های شاهزاده رضا پهلوی پاسخ داد که نه انقلاب 1357 و دلیل سرنگونی رژیم شاه را می فهمند و نه از خیزش نود وشش (1) و انقلابی که امروز در ایران در جریان است، درک درستی دارند. زبان ما مو در آورد از بس گفتیم که "معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دولبه است" (2). همین 10 ماه پیش شاهزاده رضا پهلوی به مبارزه برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری لطمه جدی زد (3)، و هنوز هم ایشان در مورد خدعه ای که در رابطه با مصاحبه با جان گمبرل کرد و این خسارت جبران ناپذیر را به جنبش سکولار دموکراسی در اردیبهشت ماه وارد آورد، پاسخگو نیست (4). همین سه روز پیش در نامه ای سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی مغلطه پادشاهی مشروطه در ایران بطور دقیق توضیح داده شد (5)، اما کجاست گوش شنوا که فقط این کارچاق کن ها در پی احیا رژیمی هستند که 39 سال پیش با انقلاب مردم سرنگون شد و امروز هم که انرژی ما باید در انقلاب ضد اسلامگرایی صرف شود باید با اینها سروکله بزنیم که خودشان هنوز با اسلامگرایی خط کشی ندارند و در گذشته درباره نجات خود توسط حضرت عباس هنگام زمین خوردن از اسب حرف میزدند و هیچگاه آنگونه اعتقادات را مورد نقد قرار نداده اند. باید از این کارچاق کن ها پرسید که خودشان منتظر چه هستند، بروند قدرت را بگیرید تا دیر نشده اگر واقعاً رهبر این انقلاب هستند آنگونه که در رادیو ها و تلویزیونهای خارج مدعی می شوند؛ 40 سال است همه گونه کمکهای مالی از اروپا و آمریکا را که خیلی دلواپس حمایت آنها هستند، در اختیار داشته اند و بازهم ضد ما که با دست خالی فعالیت می کردیم حتی در مؤسسات خبری و حقوق بشری در خارج توطئه چینی کردند (6). از خودشان بپرسند که از چه می ترسند و چه کسی بوده که فرصتهای دوستی را در 38 سال گذشته سوزانده است (7) و فقط با نوکران حلقه به گوش شاهزاده که در ظاهر از اپوزیسیون چپ و دموکراتیک هستند اما کارچاق کن هایی مثل همینها هستند، همکاری کرده و برای مخالفان واقعی سلطنت دسیسه چینی کرده اند حتی به قیمت نابودی زندگی کسانی نظیر این قلم که همسرم یک دست خود را بخاطر اجحافات عوامل شاهزاده رضا پهلوی وقتی در صدای آمریکا کار می کردم از دست داد (8). کارچاق کن ها لطفاً بروید پی کارتان و دست از سر ما بردارید که اگر کمکی نبوده اید، فقط شر بودید و همه این 38 سال در حق ما در خارج دشمنی کرده اید و امروز هم سؤال این است که "آقای رضا پهلوی شما چه کاره هستید که به نمایندگی از خیزش 96 حرف می زنید" (9). امروز هر کسی با شما هم هویت شود، اعتماد مردم را از دست می دهد، و بازهم طلبکارید، بس کنید. اتفاقاً خوب است که خود این کارچاق کن ها در کامنتهایشان مرتب شاهزاده رضا پهلوی را با خمینی در انقلاب 1357 مقایسه می کنند چون اگر درباره خدعه خمینی (10) در مورد نیروهای سیاسی دموکراسی خواه در انقلاب 57 که بعداً خودش به آن اذعان کرد، بخوانید شباهت آن را با خدعه 10 ماه پیش رضا پهلوی می بینید. این کارچاق کن ها نه دلشان برای مردم ایران سوخته و نه برای انقلاب ضد اسلامگرایی و جنبش سکولار دموکراسی ایران و فقط همه این سالها مثل پیش از انقلاب از برکت سلطنت پهلوی جیب هایشان را پر کرده اند و با جریانات فاسدی که از خوان یغمای جمهوری اسلامی در ایران فربه شده اند، فرقی ندارند. اینها خوب می دانند که فقط گوشه چشم جنبش سکولار دموکراسی به شاهزاده رضا پهلوی می تواند دوباره برای او و سلطنت طلبان اعتباری به وجود آورد، اعتباری که بخاطر عملکرد 38 سال گذشته شان نداشته و ندارند، چون دروغگو و کلاش هستند از آن بالا تا پایین که فقط درپی احیا خوان یغمایی هستند که در 1357 از دست داده اند وگرنه تا به حال سلطنت را ملغی اعلام کرده بودند. در نتیجه دوباره تکرار می کنم که "معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دو لبه است" (11) و ارزانی کار چاق کن ها باد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیستم دی ماه 1396
January 10, 2018

 

پانویس:

 

1. کی گفته ایران شاه نداره، متأسفانه ایران در 38 سال گذشته شاه داشته و داره
http://www.ghandchi.com/1829-iran-shah-daareh.htm
خیزش 96

https://goo.gl/WyhN7i

 

2. معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دو لبه
http://www.ghandchi.com/1500-rp-maroofiat.htm

 

3. چرا، و چگونه، تحریم انتخابات شکست خورد
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm

 

4. آقای رضا پهلوی بالاخره جان گمبرل راست می گفت یا دروغ
http://www.ghandchi.com/1715-reza-pahlavi.htm

شاهزاده رضا پهلوی، شما باید رسماً برای خدعه نهم آوریل 2017 از مردم ایران عذرخواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi.htm
Prince Reza Pahlavi, you Must Officially Apologize to Iranian People for April 9th, 2017 Deception
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi-english.htm

 

5. نامه سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی
http://www.ghandchi.com/1857-farah-pahlavi.htm

 

6. هشت سال کار در صدای آمريکا
http://www.newsecularism.com/2012/12/17.Monday/121712.Sam-Ghandchi-EIGHT-YEARS-OF-WORKINGAT-%20VOA.htm 
http://www.ghandchi.com/734-voa.htm 
Eight Years of Working at VOA+
http://www.ghandchi.com/734-voa-eng.htm

 

7. درد از نفس افتادن
http://www.ghandchi.com/1846-az-nafas-oftaadan.htm

 

8. فرومایگانی در صدای آمریکا که باعث شدند همسرم یک دستش را از دست داد
http://www.ghandchi.com/1486-voa-ignoble.htm 
The Ignoble at VOA Who Caused my Wife to Lose a Hand
http://www.ghandchi.com/1486-voa-ignoble-english.htm

آقای رضا پهلوی شما و عواملتان هم دستکمی از رژیم اسلامی ندارید کمتر ادعای دموکراسی خواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1835-reza-pahlavi.htm

 

9. آقای رضا پهلوی شما چه کاره هستید که به نمایندگی از خیزش 96 حرف می زنید
http://www.ghandchi.com/1850-reza-pahlavi.htm
Mr. Reza Pahlavi, Who are you to Speak on Behalf of Iran's 1396 Uprising
http://www.ghandchi.com/1850-reza-pahlavi-english.htm

 

10. بازهم درباره خدعه خمینی
http://www.ghandchi.com/1379-khodeye-khomeini.htm

 

11. معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دو لبه
http://www.ghandchi.com/1500-rp-maroofiat.htm

 


 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH