Sam Ghandchiسام قندچيشاهزاده رضا پهلوی، شما باید رسماً برای خدعه امروز از مردم ایران عذرخواهی کنید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi.htm

Prince Reza Pahlavi, you Must Officially Apologize to Iranian People for Today's Deception

http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi-english.htm

 

بعد التحریر یکساعت بعد

http://www.ghandchi.com/1379-khodeye-khomeini.htm

 

شاهزاده رضا پهلوی:

 

شما در صفحه فیسبوکی رسمی تان یکساعت پیش نوشته اید "مصاحبه اخير من با جان گمبرل در دفتر دبىِ اسوشيتد پرس" (1) و لینک بخش کوتاهی را از مصاحبه خودتان با این خبرنگار آسوشیتد پرس، که در روز هشتم آوریل 2017 منتشر شده، و در پانویس 3 این نوشتار نیز آمده، درج کرده اید. گزارش آن خبرنگار به زبان انگلیسی می گوید که شما در این مصاحبه "خواستار جایگزین کردن رژیم روحانیون در ایران با رژیم پادشاهی پارلمانی شد‌ه اید" (2)، اما او کل مصاحبه را تا این ساعت انتشار نداده است، و فقط کلیپ کوتاهی را از مصاحبه با شما منتشر کرده که در آن شما چنین حرفی نزده اید (3).

 

شش روز پیش برای همکاری با شما جهت اشاعه سکولاریسم که سالهاست خود انجام داده ام، اعلام آمادگی کردم (4) و چهار روز پیش در نقد افراطیون جبهه ملی از شما دفاع کردم و نوشتم که شما گفته اید در پی بازگرداندن رژیم پادشاهی به ایران نیستید-- آنچه چند ماه پیش با صراحت گفته بودید (5)، اما امروز عکس آن در مطبوعات منتشر شده است. بعید می دانم خبرنگار معتبری از آسوشیتدپرس حرف شما را تحریف کرده باشد بویژه وقتی شما خودتان متن انگلیسی گزارش او را در صفحه فیسبوک خودتان با تأیید گذاشته اید، پس مطمئناً از محتوای نوشته او مطلع بوده اید.

 

یکبار ملت ایران گول خدعه آیت الله خمینی را در انقلاب 57 خوردند و بهای آن را تا به امروز با تحمل 38 سال زجر و مشقت یوغ جمهوری اسلامی، می دهند. خود آیت الله خمینی نیز بعد از انقلاب اذعان کرد که خدعه کرده و نه تنها برای خدعه خود عذرخواهی نکرد، بلکه به سبیل انقلابیون 57 خندید که خدعه او را تشخیص نداده بودند. این بار مطمئن باشید که ملت زجر دیده ایران فریب حرفهای متضاد شما را نخورده و از همین امروز خواستار پوزش رسمی شما است. شخصاً به عنوان یکی از میلیونها انسانی که در این سالها به رغم همه لطماتی که خود و خانواده ام تحمل کرده ام، به  خدعه گری شما، نه می گویم، همانطور که به جمهوری اسلامی نه گفته و خواهم گفت.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com   
http://www.ghandchi.com   
بیستم فروردین ماه 1396
April 9, 2017
 

* چرا با اصلاح طلبی اسلامی مخالفیم
http://www.ghandchi.com/1382-chera-mokhalefe-eslahtalabi.htm

پانویس:

 

1. یادداشت شاهزاده رضا پهلوی که یک ساعت پیش در صفحه رسمی فیسبوکی ایشان با این عبارات منتشر شده "مصاحبه اخير من با جان گمبرل در دفتر دبىِ اسوشيتد پرس" و به یوتیوبی از آسوشیتدپرس به زبان انگلیسی که در پانویس شماره 3 در زیر هم آمده، لینک شده است:

https://www.facebook.com/pahlavireza/posts/10154544481631235

 

2. Iran's long-exiled prince wants a revolution in age of Trump
http://bigstory.ap.org/article/aabda1d7582d49b784c7ec7ee2e96e6e/irans-long-exiled-prince-wants-revolution-age-trump

 

3. Iranís Long-Exiled Prince Wants a Revolution
https://www.youtube.com/watch?v=6mtSaYwqe8g

 

4. تصویر آمریکایی ها از ایرانیان چیست
http://www.ghandchi.com/1370-american-view-of-iranians.htm
 

5. پاسخی به افراطیون جبهه ملی
http://www.ghandchi.com/1371-efraatioone-jebhe-melli.htm

 

 


مطلب مرتبط
مجاهدین درون اپوزیسیون نیست، داعش شیعی است
http://www.ghandchi.com/1332-mko-shiite-daesh.htm   
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

   

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com  
 

 

 

 

 

SEARCH