Sam Ghandchiسام قندچيتصویر آمریکایی ها از ایرانیان چیست
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1370-american-view-of-iranians.htm

 

بعد التحریر چهارم آوریل 2017: پاسخی به افراطیون جبهه ملی
http://www.ghandchi.com/1371-efraatioone-jebhe-melli.htm

 

بجای توجه به سیاست های اوباما یا ترامپ در ایران، بهتر است به سیاست خارجی آمریکا در ایران بپردازیم، اما از آنهم بهتر اینکه ببینیم تصویر مردم آمریکا از انقلاب ایران چیست، چون در آمریکا هر رییس جمهور و کلاً دولت، بالاخره به مردم آمریکا پاسخگو است، و افکار عمومی آمریکا در مورد ایران و ایرانی نقش تعیین کننده ای دارد در اینکه رییس جمهور و دولت آمریکا، به موضوع ایران چگونه برخورد می کنند. تصویر آمریکایی ها از انقلاب ایران این است که شاه می خواست رژیمی با مدل غربی، یعنی سکولار و مدرن در ایران رشد دهد و مردم ایران سنتی بودند و از این موضوع ناراحت شدند و انقلاب اسلامی کردند. در واقع بسیاری از مردم آمریکا وقتی حرفهای اصلاح طلبان ایران را می شنوند می گویند که اینها بیان واقعیت ایران هستند. وقتی اصلاح طلبان ایران حتی برعکس اصلاح طلبان شوروی، با سکولاریسم غربی مخالفت می کنند، برای آمریکایی ها اینهم تأیید دیگری بر نگرش آنها از انقلاب ایران است، که گویی هدف مردم ایران برچیدن سکولاریسم بوده است. به همین دلیل نیز آنها فکر می کنند امثال خانم ستاره درخشش بهترین برنامه های تلویزیونی را برای بیینندگان ایرانی می توانند، تولید کنند (1) و یا حتی برخی آمریکایی ها فکر می کنند آلترناتیو چنین رژیمی برای مردمی که بخاطر دفاع از سنت در برابر مدرنیته برخاسته اند، شاید همین سازمان مجاهدین خلق است (2).

 

برای سیاسیون ایران اینگونه تصورات درباره انقلاب ایران ممکن است مضحک جلوه کند و در سه دهه گذشته کتابها در این باره نوشته شده و با مردم آمریکا هم در میان گذاشته شده است (3)، اما برای آمریکایی ها آنچه گفته شد متأسفانه همچنان تصویری است که از ایران و ایرانی دارند. واقعیت این است که اساس انقلاب ایران با شکاف دو بخش سکولار های ایران که از زمان به قدرت رسیدن رضا شاه ایجاد شد، تکامل یافت، و به دلیل سمتگیری اکثریت اپوزیسیون ایران با جنبش کمونیستی و همزمانی پاشیدن جنبش کمونیستی با آخرین سالهای رژیم شاه، عملاً روحانیت به رهبری آیت الله خمینی، توانست شکاف 60 ساله سکولارهای ایران را به نفع خود مورد استفاده قرار دهد، و در ایران، جمهوری اسلامگرا برپا کند. در نتیجه، در ایران، رژیم اسلامگرا، واقعاً به این دلیل تخیلی به قدرت نرسید، که گویی مردم مذهبی بودند و با سکولاریسم شاه مخالف بودند! و به همین علت نیز در ایران، پس از نزدیک به 40 سال تحمیل رژیم اسلامگرا، هنوز رفتارهای مردم ایران، مثلاً شباهتی به مردم عربستان ندارد. کافی است به مراسم سیزده‌به‌درِ ایرانی ها در خارج بروید و خانم ها را نگاه کنید تا این واقعیت دستگیرتان شود، و مقایسه کنید با خانم هایی که مثلاً حتی از مالزی که کشوری نزدیک به غرب است، به آمریکا آمده اند. اما مردم آمریکا با این بحث ها قانع نمی شوند هرچند برای هر ایرانی بی تعصبی این واقعیت روشن است و حتی در داخل ایران خانم هایی که مجبورند با چادر تحمیلی سیزده‌به‌در برگزار کنند، می گویند "خب ما پولدار نیستیم وگرنه برای عید رفته بودیم آنتالیای ترکیه!"

 

در واقع اختلاف پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان ایران، باعث شده این واقعیت ساده در مورد سمتگیری مردم ایران با سکولاریسم، حتی بعد از حدود 40 سال تحمیل رژیم جمهوری اسلامی بر مردم ایران، برای آمریکاییان روشن نیست. امروز که دیگر حتی برای شاهزاده رضا پهلوی موضوع سلطنت یا جمهوری مطرح نیست، وقت آن است که سکولارهای ایران متحداً چه آنها که پادشاهی پهلوی را برای قرن بیستم در ایران مفید می دانسته اند، و چه آنها که با آن مخالف بودند، از دستاورد سکولاریسم که جامعه ایران را طی بیش از صد سال بعد از مشروطیت، متحول کرده است، حمایت کنند. شخصاً حاضرم در کنار همه کسانیکه فکر می کنند پادشاهی پهلوی راه درست برای ایران در آن سالها بوده و یا سکولارهایی که مخالف پادشاهی پهلوی بوده اند، برای دفاع از سکولاریسم در مجامع ایرانی و بین المللی، تلاش مشترکی انجام دهم، و برای چنین هدفی حاضرم در کنار شاهزاده رضا پهلوی برای بازگرداندن سکولاریسم به ایران، فعالیت کنم.

 

اصلاح طلبی اسلامی ما را به جایی نمیرساند. از نظر این قلم راه آینده ایران جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار است، ولی بسیاری از کسانیکه امروز برای این هدف فعالیت می کنند در گذشته هوادار پادشاهی پهلوی بوده اند، و واقعیت نمی توانست غیر از این باشد، چرا که دستکم نیمی از سکولارهای ایران طی 57 سال عمر رژیم پهلوی، در کنار پادشاهان پهلوی برای سکولاریسم تلاش کرده اند، همانگونه که نیمی دیگر هم یا نظیر دکتر محمد مصدق طرفدار اجرای کامل قانون اساسی مشروطه بودند اما جمهوریخواه هم نبودند، و  دیگرانی نیز نظیر شادروان دکتر حسین فاطمی و اکثریت جنبش چپ ایران، طرفدار جمهوری بودند. آنچه مهم است اینکه این شکاف به قیمت از دست رفتن دولت سکولار در ایران تمام شده و امروز جمهوریخواهان سکولار دموکرات ایران که اکثریت ادامه دهندگان سنت سیاسی سکولار دموکرات در ایران هستند، از هر دو سنت تاریخی طرفداران پادشاهی پهلوی و مخالفان آنها تشکیل شده است، در حالیکه ربطی به هیچکدام از این دو ندارد و جریانی نو است که خود را با تشکیلاتهایی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان (4)، تعریف می کند.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
چهاردهم فروردین ماه 1396
April 3, 2017

پانویس:
 

1. چگونه ستاره درخشش به مدیریت صدای آمریکا رسید
http://www.ghandchi.com/1369-gozineshe-setareh-derakhshesh.htm
 

2. مجاهدین درون اپوزیسیون نیست، داعش شیعی است
http://www.ghandchi.com/1332-mko-shiite-daesh.htm  
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

3. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

4. حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://isdparty.org 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 

SEARCH