Sam Ghandchiسام قندچي آقای رضا پهلوی شما و عواملتان هم دستکمی از رژیم اسلامی ندارید کمتر ادعای دموکراسی خواهی کنید

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1835-reza-pahlavi.htm

 

reza-pahlavi-voa

 

امروز شاهزاده رضا پهلوی با توهم رهبری جنبش دموکراسی خواهی ایران در مورد خیزشی که در هفتم دی ماه نود و شش در مشهد آغاز شد (1)، مصاحبه کرده است (2). حدود 9 ماه پیش نیز هنگام جنبش تحریم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آقای رضا پهلوی با مصاحبه هایش به پیروزی آن جنبش لطمه زد (3). بحث با ایشان درباره زندگی خصوصی نیست بلکه در عرصه عمومی است. تجربه ام را با عوامل ایشان در صدای آمریکا در گذشته نوشته ام (4). دومین و آخرین مصاحبه ام با صدای آمریکا تحت عنوان "آینده نگری و پایان مرگ" در سال 2007 بود (5)، مأمور رضا پهلوی به صدای آمریکا آمد و با خانم شیلا گنجی و آقای کامبیز محمودی که مدیران وقت صدای آمریکا بودند و هردو با سلطنت طلبان کار می کنند، حرف زد و نه تنها دیگر با این قلم در صدای آمریکا مصاحبه ای نگذاشتند بلکه اگر کمک دکتر شاهین فاطمی نبود، همانوقت از کار اخراج شده بودم. خودتان با همین سه نفر که هنوز در قید حیات هستند تماس بگیرید و ببینید حرفم راست است یا دروغ. به مدت هشت سال به رغم واجد شرایط بودن در ژورنالیسم، جلوی استخدام رسمی این قلم را در صدای آمریکا، سلطنت طلبان عامل آقای رضا پهلوی سد کردند و امروز هم در سن پیری به همین دلیل حقوق بازنشستگی برای همه آن سالها ندارم. بعداً هم که اصلاح طلبان در صدای آمریکا به قدرت رسیدند، چون مخالف آنها هم هستم، قراردادم را تمدید نکردند. در حالیکه اصلاح طلبان در نزدیکی کامل با سلطنت طلبان در صدای آمریکا کار کرده و می کنند، اما حالا آقای رضا پهلوی در مصاحبه امروزش طوری حرف میزند که گویی همه این سالها ایشان با اصلاح طلبان در حال مبارزه بوده است. امثال این قلم از هردو سلطنت طلبان و اصلاح طلبان چوب خوردیم چون خواستیم ژورنالیست واقعی باشیم و اینهم در آمریکای دموکراسی، حالا فکر کنید اگر اینها فردا در ایران به قدرت برسند با مردم چه کار خواهند کرد. بارها از شاهزاده رضا پهلوی خواستار پاسخگویی شدم، اما نتیجه ای نداد و رفتار وحشیانه عوامل ایشان که یادآور روزهای قدرقدرتی ساواک در دوران شاه است، ادامه یافت. اینها موضوعات خصوصی درباره شاهزاده نیست و رفتار با انسان در محل کار است که بخاطر مخالفت سیاسی از سوی عوامل ارشد ایشان انجام شده، و ایشان مدعی دموکراسی خواهی در عرصه سیاسی است، خودتان درباره رفتار سیاسی شاهزاده رضا پهلوی در همه این 38 سال در آمریکا بخوانید و قضاوت کنید که آیا ایشان رهبر دموکراسی خواهی مردم ایران می تواند قلمداد شود (6)؟

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
نهم دی ماه 1396
December 30, 2017

 

پانویس:

 

1. درباره تظاهرات امروز هفتم دی ماه نود و شش در مشهد
http://www.ghandchi.com/1827-mashhad.htm

 

2. کیهان لندن- #تظاهرات_سراسری در ایران؛ گفتگوی نازنین انصاری با شاهزاده رضا پهلوی
https://www.youtube.com/watch?v=VLFTZEfckcQ

 

3. چرا، و چگونه، تحريم انتخابات شکست خورد؟
http://isdmovement.com/2017/0517/052217/052217.Sam-Ghandchi-Why-tahrim-was-defeated.htm
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm

 

4. هشت سال کار در صدای آمريکا
http://www.newsecularism.com/2012/12/17.Monday/121712.Sam-Ghandchi-EIGHT-YEARS-OF-WORKINGAT-%20VOA.htm
http://www.ghandchi.com/734-voa.htm
Eight Years of Working at VOA+
http://www.ghandchi.com/734-voa-eng.htm

 

5. آینده نگری و پایان مرگ
https://www.youtube.com/watch?v=CW81mhrFbBo

 

6. رضا پهلوی

https://goo.gl/pkaYpm

Reza Pahlavi

https://goo.gl/k95GUD

 

 

 مطلب مرتبط
امیدوارم خیزش هفتم دی ماه به همان دلیل تحریم انتخابات اردیبهشت ماه شکست نخورد
http://www.ghandchi.com/1834-dalile-shekast.htm
 
شباهت سلطنت طلبان و مجاهدین در پرونده سازی برای مخالفان سیاسی
http://www.ghandchi.com/1831-saltanat-talabaan.htm
 
چرا با بيانيهء جنبش سکولار دموکراسی ايران در مورد خیزش هفتم دی ماه که دو روز پیش در مشهد آغاز شد مخالفم
http://www.ghandchi.com/1830-jonbeshe-secular-democracy.htm

 

کی گفته ایران شاه نداره، متأسفانه ایران در 38 سال گذشته شاه داشته و داره
http://www.ghandchi.com/1829-iran-shah-daareh.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

SEARCH