Sam Ghandchiسام قندچي در سال اول ترامپ، دموکراسی آمریکا استقامت خود را دوباره ثابت کرد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy.htm 
In Trump's First Year, US Democracy Proved again to be Resilient
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy-english.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2L1xYU9

پی نوشت دوم مهرماه 1398: این مقاله دو سال پیش در هفدهم آذرماه 1396 نوشته شده است. س. ق.

 

trump-usa

 

کارل پوپر در پایان زندگی خود با اشاره به عزل ریچارد نیکسون از قدرت که بدون خونریزی صورت گرفت می گفت که آن رویداد بهترین مثال برای درک این موضوع است که چگونه دموکراسی باید کار کند (1). پوپر تأکید می کرد که دموکراسی در این نیست که "چه کسی* حکومت کند بلکه در این است که *چگونه* رژیمی قدرت را اعمال می کند. پوپر یادآوری می کرد که حاکمان رژیم های کمونیستی و فاشیستی را نمی شد حتی با خونریزی از قدرت ساقط کرد، تا چه رسد به آنکه به مردم اجازه داده شود صاحبان قدرت را با استفاده از راه های مسالمت آمیز حقوقی از قدرت برکنار کنند. در یکسال گذشته، تلاشهایی که در آمریکا با هدف برکنار کردن دونالد ترامپ از قدرت انجام گرفته، نمونه ای دیگر از چگونگی کار کردن دموکراسی است. مطبوعات در کمال آزادی از ترامپ نقد می کنند و درباره همه جزئیات به قدرت رسیدن او موشکافی کرده واطلاع رسانی می کنند. آنهایی که می خواهند پرزیدنت ترامپ را برکنار کنند آزادانه او را به چالش می کشند و قادرند اقدام قضایی کنند. مهم نیست که ما از آنهایی حمایت می کنیم که خواستار برکناری ترامپ هستند یا نه، آنچه بطور باز در آمریکا در یکسال گذشته صورت گرفته، بهترین نمونه از دموکراسی در عمل است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفدهم آذر ماه 1396
December 8, 2017

 

پانویس:

 

1. Karl Popper: “Lessons of this Century”, published in 1997

 

 

 

مطالب مرتبط

What is Modern Democracy
http://www.ghandchi.com/92-democracy.htm
 

دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است
http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm

Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment
http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH