Sam Ghandchiسام قندچي ساواک هنوز در آمریکا زنده است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/976-savak-alive.htm

 

savak

 

آیا واقعاً ساواک هنوز در آمریکا زنده است؟ هفته پیش در مورد دو مصاحبه در میزگرد برنامه پرگار بی بی سی درباره ساواک که اخیراً پخش شد، یادداشتی نوشتم. لطفا متن را تا آخر بخوانید و خود قضاوت کنید که منصفانه نوشته شده یا نه (1). پس از آن مصاحبه های بی بی سی، آقای احمد فراستی در برنامه تلویزیونی یکی از  جریانات پادشاهی خواه مصاحبه کرده اند و از خوانندگان خواهش می کنم به مصاحبه ایشان نیز که لینک آن در پانویس آمده دقیقاً گوش فرا دهند و خود قضاوت کنند (2). مصاحبه بالا نشان می دهد آنچه سالها پیش بحث شد که ساواک در آمریکا همچنان در میان برخی جریانات پادشاهی خواه زنده و فعال است، درست بود. بیش از 10 سال پیش در مقاله ای تحت عنوان "از یهودیان بیاموزیم" (3) نوشتم که چرا باید به جنایات ساواک که سران آن در آمریکا آزادانه زندگی می کنند، رسیدگی شود. شخصا علاقه ام به آینده نگری است و هیچ تمایلی به این بحث ها نداشته و ندارم و همه این سالها بخاطر عملکرد بازماندگان ساواک به این بحثها کشیده شدم. دوستانی که از این پاسخها گلایه می کنند چرا فکر می کنند تقصیر ما است که این بحثها ادامه دارد. آنها ما را با اقدامات امنیتی خود از کارمان در همین صدای آمریکا بیکار کردند. و حالا بجای نقد کارهای امنیتی ساواک، حتی در آمریکا، و 36 سال بعد از سقوط شاه، ما را سرزنش می کنید. مسؤلِ نداشتن بیمه خود و خانواده ام برای 10 سال در همین آمریکا اینها هستند. مسؤل نداشتن حقوق بازنشستکی در پیری در همین آمریکا این ها هستند. اگر ما می خواستیم نظیر نسرین ستوده عمل کنیم، باید روز و شب مقابل صدای آمریکا با در دست گرفتن پلاکاردهایی با ذکر نام اینان، بست می نشستیم. حتی آنقدر حجب و حیا داشته ام که نام هیچکدام از آن مدیران مسؤل این کارها را که با همین ساواک در ارتباط بوده و هستند، ذکر نکردم. روز گذشته بازهم با حجب و حیا توضیح دادم که چرا به دلیل عملکرد جریانی سیاسی در اپوزیسیون خارج، دو سال و نیم است که تأکید آینده نگری حتی برای ما هم تعطیل شده و گذشته نگری ناخواسته محور بحث ها گشته است و هنوز هم این دوستان از ما نارحت هستند به جای آنکه یک سوزن به خود بزنند و یک جوالدوز به ما (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
هفدهم مرداد ماه 1394
August 8, 2015

 

پانویس:

 

1. در حاشیه برنامه بی بی سی درباره ساواک
http://www.ghandchi.com/968-savak-bbc.htm

 

2. بررسی برنامه پرگار بی بی سی ساواک در گفتگو با احمد فراستی_رو دست 52
https://www.youtube.com/watch?v=9pQ-dyFcqT0 

 

3. از يهوديان بياموزيم
http://www.ghandchi.com/372-genocides.htm
Let's Learn from the Jews
http://www.ghandchi.com/372-genocidesEng.htm
 

4. چرا درباره آینده و آینده نگری کمتر می نویسم؟
http://www.ghandchi.com/975-why-no-fuurism.htm

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH