Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه بیانیه چهار سازمان، تاریخ اتحاد جمهوریخواهان و اینکه مشکل، بهمن 57 نبود، پیش از آن بود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2434-etehade-jomhourikhahan.htm

درباره آقای فؤاد پاشایی:  http://www.ghandchi.com/2434-etehade-jomhourikhahan.htm#01

 

uri

 

از آخر شروع کنم مشکل بهمن 57 نبود، پیش از آن بود و در نوشتاری تحت عنوان "کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران،" دو سال پیش، از نظر تئوریک بحث شد، که نوشته ای طولانی است اما اگر فرصت کردید مطالعه کنید که به باور خود، بهترین توضیحی است که در مورد انقلاب 57 از این قلم، منتشر شده است (1). اما 10 روز پیش بیانیه ای از چهار حزب و سازمان جمهوریخواه منتشر شد (2) که از جمله اتحاد جمهوریخواهان امضا کننده آن بود (3). اول در ارتباط با دیگر امضا کنندگان بیانیه: در مورد جبهه ملی و موضوع کسب قدرت در ایران حرف تازه ای به بحثی که با آقای عیسی خان حاتمی یکسال پیش داشتم، نمی توانم بیافزایم (4). در ارتباط با حزب چپ ایران (فداییان خلق)، هنوز تفاوتی در مواضعشان با آنچه سالهاست با عنوان «فداییان اکثریت» شناخته شده نمی بینم، از جمله ترجیح روسیه به آمریکا در سیاست خارجی که درک غلطی از متحدان جنبش کنونی در ایران می دهد (5)، و آخرین بار هم در مورد نزدیکی و تکرار اشتباهات اصلاح طلبان اسلامی نظیر انتقال جنبش مردم در خیابان به کریدورهای بالا در رژیم اسلامی که معنی فشار از پایین و چانه زنی از بالا برای اصلاح طلبان بود، یکماه پیش به تفصیل بحث شد (6). در مورد هجا نیز بحث آقای دکتر علی افشاری بسیار موضعی صریح و روشن است (7). در نتیجه در این چند خط به بحث «اتحاد جمهوریخواهان» می پردازم. تشکیلات اتحاد جمهوریخواهان ریشه در جمعی داشت بنام «شورای متحد چپ» که در ایران در روزهای انقلاب تشکیل شد و درباره آن سه سال پیش در یادداشتی تحت عنوان "آشنایی ام با مهدی خانبابا تهرانی" توضیح داده شد (8). چند سالی بعد از همه ماجراهای شورای مقاومت که آقای مهدی خانبابا تهرانی نیز در آن شرکت داشتند و بعد کناره گیری کردند، بالاخره اتحاد جمهوریخواهان در خارج کشور تشکیل شد و در واقع شاید بیشترین تعداد فعالین با تجربه جنبش دموکراتیک و سکولار ایران در آن جمع شدند. واقعیت این است که بعداً بسیار ریزش داشت. دلیلش دو موضوع بود. یکی آنکه این تشکیلات هنوز از نظر برنامه ای نتوانست از پلاتفرمهای سنتی چپ خود را جدا کند و دلیل دوم نیز سمتگیری اش با اصلاح طلبان اسلامی در ایران بود. در مورد اول باید بگویم که واقعاً دوستانی نظیر آقایان مهدی خانبابا تهرانی و بهمن نیرومند همان اولِ انشعاب شوروی و چین، از اردوگاه سوسیالیستی شوروی و اقمار آن بریدند، و بعد هم هیچگاه مائوئیست به معنی دنباله رو چین نبودند و این موضوع یکی از دلائل انشعاب آنها از سازمان انقلابی و بوجود آمدن جریان کادرها بود، و گرچه همچنان تا سالها نسبت به انقلاب فرهنگی چین نظر مساعد داشتند، و آنهم به دلیل بی اطلاعی بود وگرنه از نظر موضع سیاسی، دیدگاه چپی که این دوستان همیشه در نظر داشتند، شکلی از سوسیالیسم اروپایی بود. همین حرف را می شود در مورد کل اتحاد جمهوریخواهان گفت و حتی هوادارانشان در آمریکا نظیر سوسیالیسم دموکراتیک برنی سندرز می اندیشند. در نتیجه درست است که برای کسی با دیدگاه های این قلم، همین سوسیالیسم اروپایی هم در عصر کنونی کافی نیست (9) و خود را از نظر فکری با جریان سکولار دموکرات تعریف می کنم و هوادار حزب سکولار دموکرات ایرانیان که رهبری آن با آقایان دکتر اسماعیل نوری علا، حسن اعتمادی و منوچهر یزدیان است که نفر آخر امروز دبیر کل حزب است (10)، با اینحال مطمئناً با سمتگیری سوسیالیسم اروپایی اتحاد جمهوریخواهان مشکلی ندارم و آنها را نیرویی سکولار، دموکراتیک و آینده نگر تلقی می کنم و تشکیلات مشترک جمهوریخواهان با اتحاد جمهوریخواهان را درست دانسته و از آن حمایت می کنم. اما سمتگیری این دوستان با اصلاح طلبان اسلامی ضرر غیرقابل جبرانی به خودشان و جنبش سکولار دموکراسی در خارج کشور زد. اصلاح طلبی اسلامی جریانی نظیر قائم مقام فراهانی و امیرکبیرها برای اصلاح حتی رژیمی اصلاح ناپذیر نبود، بلکه جریانی کاملاً ارتجاعی بوده و هست (11). این اشتباه دوستان اتحاد جمهوریخواهان به قیمت گرانی برای آنها و کلاً جریان جمهوریخواهی سکولار دموکرات در خارج کشور تمام شد. شمار زیادی از فعالان سیاسی بعد از شکست جنبش سبز در همان داخل کشور از اصلاح طلبان بریدند و در جستجوی تشکیلاتی سکولار دموکرات بودند و برخی از آنها نیز که به خارج آمدند و دنبال جریانی سکولار دموکرات می گشتند اما به دلیل مواضع اتحاد جمهوریخواهان که همچنان خود را در پرتو به اصطلاح جمهوریخواهی اصلاح طلبان اسلامی تعریف می کرد، از جریانات جمهوریخواهی روی برتافتند و آن فعالان جوان به رغم جمهوریخواه بودن به تشکیلاتهای دیگری روی آوردند که در میان همه، حزب مشروطه ایران قابل ذکر است. در واقع از یکسو حزب مشروطه کسانی را در خود دارد که در گذشته با ساواک همکاری داشته اند و خود علناً اعلام کرده اند و نقدی هم به خود در این زمینه ندارند، و در عین حال، از سوی دیگر، حزب مشروطه واقعاً به دموکراسی سکولار پای بند است. شخصاً با آقای فؤاد پاشایی هیچ آشنایی ندارم و هیچگاه تماسی نیز نداشته ام اما اولین گفتگویی که با ایشان در مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران در هفدهم ژوئن 2018 برابر با بیست و هفتم خرداد ماه 1397 برگزار شد، واقعاً عالی بود و نشان می داد که ایشان سازماندهی دموکراتیک را از همه تشکیلاتهای چپ ایران بهتر می داند و اگر فرصت کردید بویژه بخش سؤال و جواب آن جلسه را تماشا کنید که خارق العاده است و نشان می دهد چگونه ایشان در همه آن سالها توانسته اند در داخل کشور برای حزبشان از همین خارج عضوگیری موفق و بسیار دموکراتیک انجام دهند (12). همانطور که ذکر شد متأسفانه اتحاد جمهوریخواهان در آن سالها عقب افتاد. با تمام این احوال از دیدگاه این قلم بیانیه چهار سازمان بر نکته اصلی که در سال 1357 نیروهای دموکراتیک و سکولار فراموش کردند دست گذاشته است و آن اینکه نباید با جریانی که در پی احیا جریانی استبدادی و ارتجاعی است، تشکیلات مشترک ساخت (13)، هرچند ایجاد ائتلاف برای اهداف عملی روز، و حتی ایجاد جبهه واحد با شاهزاده رضا پهلوی و سلطنت طلبان برای سرنگونی رژیم اسلامی، نه تنها کار غلطی نیست، بلکه لازم است (14). با آرزوی موفقیت برای حرکت تازه جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر (15).


به امید
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم دی ماه 1397
January 18, 2019

 

پانویس:

 

1. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
http://www.ghandchi.com/GitimadariNo3.pdf#page=14
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm
https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N1lnRzNDcU0/view

 

2. بیانیه چهار حزب و سازمان جمهوریخواه: ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است!
http://jomhouri.com/jomhouri/archives/28731

 

3. اتحاد جمهوریخواهان ایران

http://jomhouri.com

https://goo.gl/GNiJDN

 

4. یادداشتی درباره بحث عیسی خان حاتمی و جبهه ملی
http://www.ghandchi.com/1939-esakhan-hatami.htm

 

5.  متحدان ما
http://www.ghandchi.com/2413-our-allies.htm
Our Allies
http://www.ghandchi.com/2413-our-allies-english.htm

 

6. میرحسین موسوی جنبش سبز را از خیابان به مذاکره در بالای رفسنجانی کشاند، چریکهای اکثریت می خواهند انقلاب 21 را به مذاکره در بالای میرحسین و کروبی بکشانند
http://www.ghandchi.com/2408-mir-hossein-mousavi.htm

 

7. گفتگو با دکتر علی افشاری و بررسی دیدگاه ها و انتقادات در مورد بیانیه چهار سازمان جمهوری خواهی
https://www.youtube.com/watch?v=_OlXniu4mQ4

 

8. آشنایی ام با مهدی خانبابا تهرانی
http://www.ghandchi.com/1146-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

 

9. آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2065-futurists-and-left.htm
Futurists and the Left: Differences and Agreements, Second Edition
http://www.ghandchi.com/2065-futurists-and-left-english.htm

 

10. لینکها و توضیحات درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

11. بحثی با برخی اصلاح طلبان سابق: اصلاح طلبی برای درمانِ بیمارِ اصلاح ناپذیر نبود
http://www.ghandchi.com/2385-eslahtalabane-saabegh.htm

اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm
http://isdmovement.com/2016/0516/050416/050416.Sam-Ghandchi-Reactionary-reformism.htm

 

12. نشست عمومی مهستان سکولار دموکراتهای ایرانبا ن با حضورفواد پاشائی و حسن اعتمادی
https://www.youtube.com/watch?v=CmZrt6LtMrA

 

13. اعلامیه درباره مهستان و در محکوم کردن احیاء سلطنت پهلوی بعنوان حرکتی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/2422-etelaieh-mahestan.htm
دلیل مخالفت با مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان
http://www.ghandchi.com/1928-mehestan.htm

 

14. حزب آینده نگر و ائتلاف های سیاسی
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitions.htm
Futurist Party and Political Coalitions
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitionsEng.htm

 

15. حزب و آینده نگری

https://www.facebook.com/ayandehnegar    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH