Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی درباره بحث عیسی خان حاتمی و  جبهه ملی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1939-esakhan-hatami.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2Wrjpv8

 

esakhan-hatami

 

چند لحظه پیش به گفتگویی با دوست عزیز آقای عیسی خان حاتمی درباره جبهه ملی گوش می کردم (1). گفتگو بر تقاضای جبهه ملی از دولت آقای حسن روحانی برای برگزاری تجمعی در حمایت از حقوق شهروندی همه ایرانیان در این لحظات حساس در ایران متمرکز بود؛ در خواستی که یادآور روزهای تجمع میدان جلالیه در سالهای بحران 1339 تا 1342 در رژیم شاه و شرکت داده شدن جبهه ملی در دولت وقت است. شخصاً هم برای جبهه ملی ایران و هم برای آقای عیسی خان حاتمی بسیار احترام قائلم و نقدی که می نویسم به خاطر توهین به ایشان یا تشکیلات جبهه ملی نیست. واقعیت این است که دستکم از زمان دولت سید محمد خاتمی، جبهه ملی از اصلاح طلبان رژیم اسلامی، حمایت کرده است. امروز "انقلاب 21 ایران" (2) که برای پایان دادن به رژیم جمهوری اسلامی آغاز شده (3)، نشان می دهد که اصلاح طلبی به جایی نرسیده است. ممکن است تصور کنیم که مقصر، رهبران معینی از اصلاح طلبان بوده اند، یا اینکه هزار و یک دلیل دیگر برای عدم موفقیت بشماریم و همچنان راه رفته را ادامه دهیم. در واقع چنین دیدگاهی حتی بعد از سقوط رژیم جمهوری اسلامی نیز می تواند وجود داشته باشد. نگاهی به پادشاهی خواهان ایران کنید که 39 سال پس از سقوط رژیم پهلوی هنوز در همین آمریکا فکر اصلاح رژیم پهلوی هستند که دیگر وجود ندارد و حتی می خواهند نسخه اصلاح شده آنرا احیاء کنند، و خیلی هم از روی صداقت به چنین برنامه ای باور دارند و هرچه به آنها بگویید هیچکس از جمله شاهزاده رضا پهلوی نمی تواند در ایران پادشاهی نوع سوئد ایجاد کند (4)، از شما ناراحت خواهند شد، و حتی جبهه ملی نیز که امروز دنبال چنین برنامه ای در ایران نیست، سالها در دوران شاه این راه بی حاصل را ادامه می داد و امروز همین امیدهای واهی را در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان آن، تکرار می کند. سؤال این است که آیا جبهه ملی چه در زمان شاه و چه امروز با چنین دیدگاه امید واهی به اصلاحات، بیهوده در هاون نکوبیده، و به این طریق وقت و زندگی خود و هوادارانش را تلف نکرده است. چرا ملیون ایران به احزابی آینده نگر نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان (5) کمک نمی کنند که واقعاً برای ایجاد جمهوری سکولار و دموکراتیکی که افق آینده بشریت را هدف خود قرارداده (6)، تلاش و سازماندهی جدی کنند، بجای آنکه راه رفته را دوباره تکرار کنند. نمی گویم این کار آسان است اما موفقیت آن می تواند به بازی شکست - شکست بیش از نیم قرن فعالیت ملیون و لیبرالها در ایران پایان دهد. شاید حتی اینکه هیچگاه آمریکا حاضر نشده ایرانیان مستقل نظیر جبهه ملی را جدی بگیرد همین فقدان داشتن حزبی قدرتمند است چرا که آنها همیشه از رژیمهایی که غیردموکراتیک هستند و بارها و بارها این امر ثابت شده، بازهم تقاضای رفتار دموکراتیک دارند و منتظرند که این رژیمها چیز دیگری شوند، بجای آنکه به ساختن آلترناتیو جدی حزبی همت کنند و  خود را برای گرفتن قدرت با برنامه ی روشن جمهوری دموکراتیک و سکولار، مطرح کنند. برخی چپی های ایران نیز نگرانند که رژیمهای دموکراتیک غربی هم با مسائلی نظیر نابرابری اقتصادی روبرو هستند و پیشنهاد دولت شورایی می کنند. دولتهای شورایی اقلا در 100 سال گذشته یکی بعد از دیگری حتی همین دموکراسی را نیز نتوانسته اند برقرار کنند در حالیکه اگر همین دموکراسی را داشته باشیم می توان برای رفع نابرابری نیز تلاش کرد (7) و در واقع به همین دلیل است که همه دوستان کمونیست و چپ، دموکراسی های غربی را برای مهاجرت انتخاب کرده اند. در نتیجه روشن است که امروز برای ایران ما، جمهوری سکولار و دموکراتیک ضرورتی غیرقابل انکار و آلترناتیو روشن رژیم جمهوری اسلامی است، اما لازم است نیروهای حزبی جدی و پرقدرت با این برنامه مطرح شوند نه آنکه در داخل مشاور اصلاح طلبان اسلامی باشیم و در خارج مشاور اصلاح طلبان پادشاهی سکولار. نگاهی اندازیم به دوران چکسلواکی سابق و واتسلاو هاول، کنگره آمریکا واتسلاو هاول را برای سخنرانی دعوت می کرد بعنوان رهبری مساوی، یعنی آمریکا از او انتظار نداشت که یا نوکر آمریکا باشد یا که دشمن آمریکا تلقی شود، اما تا به شخصیتهای جبهه ملی ایران میرسند حتی به تلویزیون صدای آمریکا دعوت نمی شوند مگر برخی که کبریت بی خطر برای پادشاهی خواهان یا اصلاح طلبان تلقی شوند و بعنوان دنبالچه آنها دعوت شوند و اسمش را بگذارند سخنگوی جبهه ملی که تازه به ندرت در همه این 40 سال دیده ایم. چرا؟ چون آمریکا عادت کرده که شخصیتهای سیاسی ایران یا نوکرش باشند و یا دشمنش. کِی می خواهیم به این دور باطل پایان دهیم؟ تا کی باید دموکراسی خواهان سکولار ایران بعنوان دنبالچه جریانات پادشاهی خواه و یا اسلامگرایان عمل کنند، جریاناتی که نه جمهوری را قبول دارند، نه دموکراسی و نه سکولاریسم و فقط به اصطلاح اصلاح طلب هستند، چه وقتی در ایران هستند و چه وقتی به خارج می آیند، البته خواستار اصلاح رژیم کنونی ایران یا اصلاح رژیم پیشین هستند و این برنامه غیرعملی را سال بعد از سال دنبال می کنند و دسته اول به دسته دوم می تازدو روز دیگر دسته دوم به دسته اول و چه رژیم ایران و چه دولتهای خارجی این "اصلاح طلبان" دو رژیم را نمایندگان ایرانیان می شناسند و نه آنها که واقعاً راه مستقلی را دنبال کرده و می کنند و به هرحال امکانات مالی نیز در داخل و خارج کشور دست یکی از این دو نحله اصلاح طلب است و به همین دلیل جامعه بین المللی نیز به طرح های شفاف برای کمک به نیروهای سیاسی مستقل ایرانی توجهی نمی کند (8) و همچنان فضای سیاسی ایران در داخل و خارج نظیر دوران قاجار است و هر کسی نماینده چیزی است که نمی گوید و آنچه از آن خبری نیست، استقلال است. ای کاش ما هم واتسلاو هاول های خود را داشتیم که هم مستقل باشند، هم مؤثر و هم در نتیجه مورد احترام ایرانیان و جامعه بین المللی و در این دور باطل عمر تلف نمی کردیم. آقای عیسی خان حاتمی دقیقاً همین معنا را گفتند وقتی اشاره کردند که عبارت "جمهوری اسلامی" از همان اول ناقض جمهوریت یعنی دموکراسی مردمی بود و نیازی به تکرار نیست. با بهترین آرزوها برای دوست عزیز آقای عیسی خان حاتمی و جبهه ملی ایران.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم بهمن ماه 1396
February 16, 2018

 

پانویس:

 

1. گفتگو با عیسی خان حاتمی در مورد اوضاع سیاسی ایران
http://www.iranglobal.info/node/64849

 

2. "انقلاب 21 ایران"

https://goo.gl/ZNB82J

 

3. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7

 

4. آیا پادشاهی نوع سوئد برای شاهزاده رضا پهلوی امکانپذیر است
http://www.ghandchi.com/1499-rp-swedish-monarchy.htm

 

5. درباره حزبی آینده نگر برای ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

6. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

7. دموکراسی سکولار نه پایان که آغاز کار است
http://www.ghandchi.com/868-democracy-secular.htm
http://isdmovement.com/2017/0517/050518/050517-Sam-Ghandchi-Secular-Democracy-is-not-a-utopia.htm

 

8. به جای تحریم علیه ایران، چگونه به اپوزیسیون کمک کنیم
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions.htm
Instead of Sanctions against Iran; How to Help Opposition
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions-english.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH