Sam Ghandchiسام قندچي متحدان ما
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2413-our-allies.htm

Our Allies

http://www.ghandchi.com/2413-our-allies-english.htm

 

our-allies

 

ما در اپوزیسیون ایران دارای چشم اندازهای گوناگونی برای آینده ایران هستیم و از نیروهای داخلی و خارجی مختلف از جمله جناح های اصلاح طلب رژیم اسلامی نظیر خاتمی و احمدی نژاد و یا کشورهای خارجی، انتقاد می کنیم، اما این بدان معنا نیست که نمی خواهیم با آنها برای رسیدن به هدف خود یعنی تغییر رژیم و ایجاد جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر (1)، همکاری کنیم. برخی از کشورها مانند روسیه و چین در 40 سال گذشته از اپوزیسیون ایران حمایت نکردند و حتی همه این سالها نقض حقوق بشر را در ایران، محکوم نکردند. همچنین برخی از جناح های رژیم اسلامی از هرگونه اعتدال و اصلاح سرباز زدند. در همین حال برخی جناحهای دیگر در رژیم اسلامی و برخی از كشورها مانند آمریكا، به رغم داشتن روابط متفاوت با رژیم اسلامی در برهه های زمانی مختلف، در بسیاری موارد از اپوزیسیون ایران حمایت کردند و به ویژه نقض حقوق بشر در ایران را محكوم كردند. دولت ایالات متحده حتی از کودتای 1332 سیا علیه دولت دکتر مصدق، از رژیم اسلامی در ایران عذر خواهی کرد که در واقع نشان دادن حسن نیتی به مردم ایران بود در جهت ترمیم اشتباهات گذشته، وگرنه رهبری رژیم جاری اسلامی بیش از هر قدرت خارجی، دشمن دکتر مصدق و ملی گرایی ایرانی بوده است. همچنین با وجود آنکه درباره نیروهای داخلی نظیر سلطنت طلبان، مجاهدین خلق یا اصلاح طلبانی نظیر خاتمی و احمدی نژاد، نقد می کنیم، در همکاری با هیچکدام از آنها برای پایان دادن به رژیم کوکلاکس کلان اسلامی در ایران، تردید نخواهیم کرد. هدف ما در 40 سال گذشته ایجاد تغییر رژیم بوده است (2)، یعنی پایان دادن به حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی (3) در ایران. بر خلاف فریبی که تغییر رژیم را به عنوان توطئه قدرتهای خارجی ترسیم کرده است (4)، تغییر رژیم خواست مردم ایران بوده و هست و اینکه هیچگاه رژیم کوکلاکس کلان اسلامی را که بر ما توسط آیت الله خمینی و سرسپردگانش تحمیل شد، خواستار نشده بودیم.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم دی ماه 1397
January 9, 2019

 

پانویس:

 

1. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm

Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm
 

2. تغییر رژیم
https://goo.gl/8o9TNe

Regime Change
https://goo.gl/cy8RYu
 

3. کوکلاکس کلان اسلامی
IslamicKKK
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm


4. فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد
http://www.ghandchi.com/2236-farib-e-bozorg.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH