Sam Ghandchiسام قندچي چپ ایران: مشی حزب توده، مشی چریکی، و امروز

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4324-chap-iran.htm

Iranian Left: Tudeh Party Doctrine, Guerilla Warfare Doctrine, and Today

http://www.ghandchi.com/4324-chap-iran-english.htm

مطالب مرتبط:  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

Iranian Left: Tudeh Party Doctrine, Guerilla Warfare Doctrine, and Today

 

 

1. چپ ایران در دوران حزب توده اساساً از کسب قدرت اجتناب می کرد در حالیکه مثلاً در آمریکا همیشه هردو حزب جمهوریخواه و دموکرات وقتی در قدرت نیستند تلاششان کسب قدرت است و این تلاش را وظیفه ی یک حزب می دانند. حتی احزاب رفرمیست سوسیالیست و کمونیست در اروپا نیز هدف فعالیتهای خود را کسب قدرت می دانند. البته هر نیروی سیاسی ممکن است در هر زمانی با گرفتن بخشی از قدرت کنار بیاید ولی اجتناب از گرفتن قدرت در تضاد با ماهیت هر حزب سیاسی است. این موضوع هجده سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «اندیشه توده ای، سد راه اپوزیسیون» به تفصیل بحث شد، و شکسته نفسی های اصلاح طلبان در ارتباط با کسب قدرت نیز، به مشی حزب توده بی شباهت نیست. این مشی حزب توده عامل اصلی شکست دموکراسی در ایران در سالهای 1320 تا 1332 بود وقتی حزب توده مهمترین حزب سیاسی نه تنها در آن سالها بلکه در کل تاریخ ایران بود!

 

2. بعد از «انقلاب سفید محمد رضا شاه» و شکست خیزش ارتجاعی 15 خرداد به رهبری آیت الله خمینی، اکثریت چپ ایران، با الهام گرفتن از کمونیستهای آمریکای لاتین، «مشی چریکی» را در پیش گرفتند. مشی چریکی 14 سال پیش به تفصیل در نوشته ای تحت عنوان «تکلیف جنبش سیاسی ایران با تروریسم»، بررسی شد و نیازی به بحث بیشتر نیست؛ متأسفانه به انگلیسی ترجمه نشده و خوانندگانی که فارسی نمی دانند مجبورند آن مقاله را با استفاده از مترجم گوکل مطالعه کنند. امروز از میان جریانات چریکی در جنبش چپ ایران فقط گروه اشرف دهقانی که هنوز فعال و همچنان مشی چریکی را دنبال می کند، باقی مانده که بخش کوچکی از کل تشکیلات چریکهای فدایی خلق گذشته است! اکثریت چریکهای فدایی خلق بیش از 40 سال است که اساساً مشی حزب توده را دنبال کرده و می کنند، و در سال 1360 نیز در همکاری با سپاه پاسداران اسلامی، سربداران آمل را سرکوب کردند، و درباره ی موضع تحریریه ی سایتهایی نظیر اخبار روز که بیان مواضع کنونی اکثریت چریکهای سابق هستند، در نوشته ای حدود 17 سال پیش به اندازه ی کافی توضیح داده ام و نیازی به تکرار نیست.

 

3. اصل مسأله ی چپ ایران در حال حاضر مختص به چپ ایران نیست و استراتژی چپ در جهان است، که واپسگرا است. دوستان چپ مرتب به متون تاریخی مارکس و مارکسیسم مراجعه می کنند و هرچند بارها به آن بحثها پاسخ داده شده، اما متأسفانه کماکان برای مطالعه ی بحثهای جدید وقت نمی گذارند و وقت خود را با نظراتی که حدود 180 سال کهنه هستند صرف می کنند!  منظور اینکه استراتژی جنشهای ترقی خواهانه دیگر فرسنگها از دیدگاه چپ فاصله دارد و به تفصیل در کتاب «آینده نگر: نوروز بشریت در قرن بیست و یکم؛ واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر»، مورد بحث قرار داده شده که اصل بحثِ استراتژی سکولار دموکراسی ترقی خواهانه در عصر حاضر است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

18 مرداد ماه 1401
August 9,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH