Sam Ghandchiسام قندچي درسی که می توان از کوکلاکس کلانهای اسلامی آموخت
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3118-islamickkk.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16

 

sheikh-fazlollah-noori

 

درباره کوکلاکس کلانهای اسلامی خیلی بحث کرده ایم، اما اینجا موضوع دیگری مطرح است. در انقلاب مشروطه سکولار دموکراتها موفق شدند که بخشی از روحانیت و سلطنت را با خود متحد کنند و حتی امضای پادشاه وقت مظفرالدین شاه را در پای قانون اساسی مشروطه بگذارند، و به تصوّر خود مشروطه ای نظیر بریتانیا در ایران برقرار کردند. اما دیری نپایید که روحانیت به رهبری شیخ فضل الله نوری پرچم «مشروعه» علم کرد و با ولیعهد آنزمان محمد علی شاه متحد شد، که دومی مجلس را به توپ بست. پدربزرگم که آدم سیاسی نبود شعار کوکلاکس کلانهای اسلامی آنزمان را که هنوز یادش بود، در کودکی به ما می گفت: «ما پیرو قرآنیم، مشروطه نمی‌خواهیم». این آغاز حرکت کوکلاکس کلانهای اسلامی بعد از انقلاب مشروطه بود که هدف واپسگرایانه شان بازگشت به دوران پیش از مشروطه بود، و موفق هم شدند. صاحبان اندیشه یا نظیر علامه علی اکبر دهخدا که به فرانسه فرار کرد و در آنجا به فعالیتهای مطبوعاتی خود ادامه داد و یا نظیر میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل بر سر دار رفتند. اما دیری نپایید که موج دوم مشروطه آغاز شد و ستارخان و باقرخان با فتح تهران، کوکلاکس کلانهای اسلامی را شکست دادند و پرچم مشروطه را دوباره برافراشتند. با اینحال کوکلاکس کلانهای اسلامی از پای ننشتند و امثال مدرس در دوران رضا شاه و آیت الله کاشانی در سالهای بعد از 1320 همین اهداف مشروعه را دنبال کردند، و بالاخره کار سیستماتیک کوکلاکس کلانهای اسلامی در سالهای بعد از 28 مرداد، توسط آیت الله خمینی انجام شد که به رهبری او در 15 خرداد 1342 انجامید و در پی شکست آن، پانزده سال بعد توانست در انقلاب 1357 کوکلاکس کلانهای اسلامی را به پیروزی رساند ممکن است تعجب کنید اما در سال 1360 بعد از مشاهده ی اعدام شکرالله پاک نژاد و سعید سلطانپور، زنده یاد سیامک زعیم تصور می کرد که با راه انداختن قیام سربداران در آمل دارد کاری را می کند که ستارخان در فتح تهران کرد که قادر شد انقلاب مشروطه را نجات دهد.  او متوجه نبود که انقلاب 1357 انقلابی ارتجاعی بود که رهبری اش در دست کوکلاکس کلانهای اسلامی بود و آنها را به قدرت رساند و در نتیجه تصور به اصطلاح نجات آن که به فتح تهرانِ ستارخان تشبیه می شد، از اساس بی معنی بود، یعنی آنها که در رأس رهبری انقلاب اسلامی بودند، هیچ شباهتی به رهبری انقلاب مشروطه نداشتند که رهبری اش برعکس انقلاب 57 از اول در دست سکولار دموکراتها بود، و به همین دلیل رهبران انقلاب اسلامی 1357 از همان اول در پی نابودی نیروهای سکولار دموکرات بودند و در واقع دلیل اصلی برای اعدام اکثریت سران رژیم سابق، سکولار بودن آنها بود و نه مستبد بودنشان. اما چرا می گوییم امروز در سالگرد انقلاب 1357 بهتر است که جوانان ایران از کوکلاکس کلان های اسلامی درس بگیرند. به این دلیل که کوکلاکس کلانهای اسلامی طی 72 سال بعد از شکست خود در انقلاب مشروطه، وقتی در تلاش برای بازگشت به قدرت در ایران بودند، فکر نمی کردند که قرار است یک روزه به هدف خود برسند و برنامه ای درازمدت داشتند. خودِ هواداران آیت الله خمینی حتی در سالهای 1332 تا 1357 به غیر از یک قیام ناموفق در 15 خرداد 1342، اساساً کار آرام سیاسی می کردند که شامل جلسه های قران در مهدیه ها و مساجد بود. مایه ی تأسف است که در ایران در 1357 کوکلاکس کلانهای اسلامی توانستند این رژیم خوفناک را مستقر کنند که 41 سال است با کمک اصلاح طلبان، «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» را بر ایران و ایرانی تحمیل کرده اند، اما راهکار اپوزیسیون، تلاشهای مداوم سکولار دموکراتها است که خسته کننده اما لازم است، و بویژه درک روشنی از این رژیم، امری حیاتی برای پیروزی است؛ در آمریکا در واقع با الغای برده داری در سال 1864، تهاجم کوکلاکس کلان در ایالات جنوبی آغاز شد و 100 سال طول کشید تا در دوران مارتین لوتر کینگ مبارزات ضد کوکلاکس کلان درکی روشن از اهداف خود پیدا کند و پیروز شود. درک موضوع «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» در ایرانِ تحتِ حاکمیتِ اسلامیِ کنونی بسیار مهم است که دوباره به بیراهه نرویم. و مهمتر آنکه ما برعکس کوکلاکس کلانهای اسلامی می دانیم که راه حل ما نیازی به کشتن و اعدام مخالفانمان در اسلام سیاسی ندارد و راهی که نشان می دهیم در اقصی نقاط جهان روش موفقی برای اداره ی جامعه است و نیازی به این ندارد که به زورِ تهدید و اعدام بر مردم تحمیل شود و به همین دلیل مردم در همه جای دنیا از جمله بسیاری از مسلمانان، خود را به آب و آتش میزنند تا به کشورهایی که در آنها حکومت سکولار دموکرات برقرار است مهاجرت کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم بهمن ماه 1398
February 11, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH