Sam Ghandchiسام قندچي پوپر، چرچیل، جنگ و کوکلاکس کلانهای اسلامی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3119-popper-churchill-war.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11

 

popper-churchill-war

 

درباره نظرات فلسفی کارل پوپر در گذشته بسیار بحث شد، همچنین شش سال پیش در نوشته ای تحت عنوان «آیا مردم ایران برای دموکراسی آمادگی دارند»، به دیدگاه چرچیل درباره دموکراسی که درست بعد از شکست انتخاباتی اش آنهم پس از پیروزی خود در جنگ جهانی دوم مطرح کرده، اشاره شد که شاید برای هر علاقمند به دموکراسی در عرصه سیاست، خواندنی باشد. اما سالها در نوشته های فلسفی پوپر، اشاره به چرچیل را می دیدم حتی وقتی تئوری شناخت را در فلسفه مورد بحث قرار می دهد. در چنان بحثهای فلسفی عمیق، پوپر حتی به صاحب نظران فلسفی چپ که بویژه در عرصه ی تئوری شناخت بسیار نوشته اند، اشاره ای نمی کند. این امر نمی توانسته به دلیل ناآگاهی باشد چرا که پوپر تفاوت لنینسم و استالینیسم را با سوسیالیسم و چپ اروپایی خوب می دانست؛ پوپر در جوانی عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان بود و گرچه رهبر معروف آن حزب، کارل کائوتسکی پیش از تسلط فاشیسم بر اروپا درگذشت اما در مورد مسأله یهود کتاب با ارزشی در سال 1926 نوشته بود و پسر کارل کائوتسکی هفت سال در کمپهای نازی ها به سر برد و همسرش در آشویتس درگذشت. با اینهمه، پوپر شناخت چرچیل را از فاشیسم درست می دانست، و نه چپ. از نظر پوپر، چرچیل سیاستمداری بود که سنت «آزادی از قید و بند» را، آنچه در زبان انگلیسی با اصطلاح «لیبرتی» بیان می شود و نزدیکترین لغت فارسی به آن که این نگارنده می شناسد «رهایی» است، درک می کرد. به هر حال جنبش روشنفکری ایران که همچنان در بند دیدگاههای چپ است، گرچه بسیاری از نظرات پوپر را در سالهای اخیر در زمینه ی نقد کمونیسم مورد توجه قرار داده، با اینحال نظرات پوپر در مورد جنگ مدنظر قرار نگرفته، و تا آنجا که صاحب این قلم اطلاع دارد، نوشتار بسیار پرارزش پوپر درباره ی مفهوم «جنگ علیه جنگ» کانت، هنوز به فارسی ترجمه نشده است. امروز که به انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا نگاه می کردم حتی موضوع تغییرات آب و هوایی در رأس بحثها قرار دارد در حالیکه کسی به خطر کوکلاکس کلان های اسلامی اصلاً توجهی ندارد که ممکن است نظیر فاشیسم پایانی برای بشریت باشد، و چپ ایران نیز وقتی بحثهای صلح خاورمیانه در این روزها در رأس خبرها قرار دارد، همچنان به آمریکا سیتزی رژیم اسلامی کاری ندارد، و کماکان مسأله ی فلسطین و اسراییل را به همان شکلی مورد توجه قرار می دهد که طی بیش از نیم قرن، فلسطین و بعد هم ایران و بقیه ی خاورمیانه را به این روز انداخته و آخرش هم می تواند باعث جنگی خانمانسوز شود. مگر مواضع چند هفته ی اخیر رژیم اسلامی ایران در رابطه با طرح «معامله ی قرن» آمریکا همان برخوردی نیست که رژیم اسلامی ایران به دعوت ترامپ که حاضر بود به ایران برای مذاکره سفر کند، مذاکراتی که حتی کیم جونگ اون در کره شمالی پذیرفت اما رژیم اسلامی ایران از آن سر باز زد و پاسخ منفی داد و نتیجه اش را در یکسال گذشته دیدیم و امروز نیز رژیم اسلامی ایران همچنان بر طبل جنگ در فلسطین و خلیج فارس می کوبد. دیگر حتی روز گذشته «فرانسه اقدام ایران در پرتاب ماهواره ظفر به فضا را به دلیل به خطر انداختن صلح و ثبات جهانی محکوم کرد». کوکلاکس کلان اسلامی، سنی و شیعه، هردو اینگونه عمل می کنند هرچند کوکلاکس کلانهای شیعه ی ایران قدرت دولتی بزرگ را در نقطه ی حساسی در خاورمیانه، در کنترل خود دارند در حالیکه داعش مدت کوتاهی در موصل و رقه قدرت دولتی داشت و آنهم در منطقه ای کوچک و البته برعکس کوکلاکس کلانهای اسلامی شیعه در ایران که درباره اروپایی ها و آمریکایی ها محتاط تر هستند تا در جنایاتشان علیه آزادیخواهان ایرانی، داعش اینگونه عمل نکرد و به همین دلیل حتی جناح های متمایل به چپ در آمریکا برای توجیه مذاکره با آنها با مشکل روبرو بودند. همین 5 سال پیش بود که داعش یک فعال حقوق بشر آمریکایی بنام کایلا مولر را مورد تجاوز قرار دادند و بعد هم کشتند، کسی که برای کمک به مردم سوریه به آنجا رفته بود و چند روز پیش پرزیدنت ترامپ در سخنرانی سالانه ی خود به کایلا مولر اشاره کرد. با اینهمه هنوز برخورد چپ آمریکا یا چپ ایران به واقعیت خطر کوکلاکس کلانهای اسلامی نظیر دورانی است که چمبرلین همچنان خطر فاشیسم را نادیده می گرفت، و این چرچیل بود که مردم بریتانیا را درباره ی واقعیتی که آنها و کل جهان با آن روبرو بود، آشنا کرد. پوپر بیخود نبود که وقتی «شناخت» را مورد بحث قرار می داد از چرچیل می نوشت و نه از صاحب نظران چپ! امروز در ایران، رژیم اسلامی سالگرد 22 بهمن 1357 را برگزار می کند و چند ساعت پیش در نوشتاری تحت عنوان «درسی که می توان از کوکلاکس کلانهای اسلامی آموخت»، واقعیتی را که ما ایرانیان در پی به قدرت رسیدن کوکلاکس کلانهای اسلامی در سال 1357 با آن روبرو بوده و هستیم، مورد بحث قرار گرفت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم بهمن ماه 1398
February 11, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH