Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ به یادداشت آقای آزادبیان در پارس تورچ
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2441-azadibaan-parstorch.htm

 

azadibaan-saltanat

 

روز گذشته آقای آزادیبان (1) در بلاگ پارس تورچ، یادداشتی تحت عنوان "گویا ایشان در شماری از نوشته هایش، دچار چرخش 180 درجه ای در برخی از دیدگاه هایش شده است" (2)، در مورد نظرات اینجانب نوشته اند که اشاره ایشان به نوشتار اخیر این قلم است تحت عنوان "انقلاب را متوقف کنیم تا خطر پهلوی رفع شود" (3)، که هفته گذشته منتشر شده بود. واقعیت این است که مواضع اینجانب در مورد احیا سلطنت استبدادی و جنایتکار پهلوی ابداً چرخش 180 درجه ای نکرده است و همیشه همین بوده و حرف تازه ای نیست. بیش از 15 سال پیش به روشنی موضع اینجانب در این رابطه در کتاب "ایران آینده نگر" (3) که در تحلیل انقلاب ارتجاعی 1357 بود، بطور مفصل مطرح شده بود تا اشتباهی را که اپوزیسیون در سال 1357 مرتکب شد، این بار دوباره تکرار نکنیم که بعد از همه فداکاری ها دوباره نیرویی استبدادی و جنایتکار به قدرت رسد، و سه سال پیش از آن نیز در مصاحبه ای درباره انقلاب 1357 به روشنی همین بحث را توضیح داده بودم (4)، و حتی 35 سال پیش در سری مقالاتی در هفته نامه ایران تایمز که در کل آمریکا توزیع و در شهر واشنگتن منتشر می شود، همین بحث را مطرح کرده بودم (5). در نتیجه روشن است که همواره با ساختن تشکیلات مشترک با سلطنت طلبان مخالف بوده ام، اما با تشکیل جبهه واحد با هر نیرویی از جمله سلطنت طلبان در برهه زمانیِ براندازی رژیم اسلامی، مخالفتی ندارم. یعنی هدف این است که نیروهای دموکراسی خواه قدرت را بگیرند، نه آنکه اجازه دهیم نیرویی استبدادی و جنایتکار نظیر خمینی در 57 و این بار سلطنت طلبان که دنبال احیاء رژیم استبدادیِ جنایت و ساواک پهلوی هستند، ثمره همه فداکاری ها و از خودگذشتگی های این 40 سال را به یغما ببرند. اما در مورد خطر راه افتادن تیانانمن در ایران که سال گذشته بحث کردم، در شرایط وجود رژیم اسلامی و هم بعد از آن این خطر وجود دارد، همانطور که در زمان انقلاب 1357 نیز این خطر وجود داشت و بعد از آن نیز در سال 1360 یعنی بعد از تغییر به رژیم اسلامی، بازهم شرایطی آنگونه، شکل گرفت. در نتیجه سال گذشته هشدار داده شد که در این رابطه باید آگاه بود چون هم رژیم می تواند با چنین اقدامی اپوزیسیون را به مبارزه مسلحانه بکشاند، و هم اپوزیسیون اگر بدون تحریک رژیم به اسلحه پناه ببرد، نتیجه مشابهی حاصل خواهد شد. یعنی در آن مورد نیز بحث این قلم تغییری نکرده است. آنچه در یکسال گذشته تغییر کرده این است که نیروهای امنیتی رژیم اساساً از این رژیم ناامید شده اند و از اینکه نیروهای دموکراسی خواه به قدرت برسند وحشت دارند، چون نمی خواهند در دادگاه های صالحه محاکمه شوند. در نتیجه اساساً نیروهای امنیتی رژیم به گزینه دومی امیدوارند و آنهم بازگشت سلطنت پهلوی است. همانطور که می دانید بخش مهمی از ساواکی ها بعد از سقوط رژیم پهلوی در سال 57، به رژیم اسلامی پیوستند. البته برخی از آنها آنقدر مشخص بودند که نتوانستند از انتقام مردم رهایی پیدا کنند؛ برخی هم از ایران فرار کردند و از جمله آقای پرویز ثابتی، و شماری از آنها در همین آمریکا زندگی می کنند. به هرحال اکنون جریانی بسیار قوی در درون نیروهای امنیتی رژیم برای بازگشت سلطنت پهلوی کار می کنند، و فقط در ظاهر با رژیم اسلامی هستند، ولی مطمئن هستند که این رژیم در آخر کار است و از وضع خود هراسناکند. در زمان جنبش سبز نیز مدتی حرکت مشابهی شکل گرفت و درباره اش مفصل همان زمان بحث شد (6)، اما به دلیل رهبری اصلاح طلبان، آن جریان تعهدش به رژیم اسلامی و از جمله اصلاح طلبان را حفظ کرد و شوربختانه جنبش سبز شکست خورد. این بار این نیروهای امنیتی خوب می دانند که با جنبشی سکولار دموکرات روبرو هستند که می خواهد استبداد و نیروهای جنایتکار آنرا به پای محاکمه بکشاند و می دانند این جنبش رهبریش نظیر اصلاح طلبان نیست که خود بخشی از رژیم اسلامی بودند، در نتیجه امیدشان احیا سلطنت پهلوی است تا به جنایاتشان نظیر بازجویی های دهشتناک و شکنجه زندانیان، در رژیم بعدی ادامه دهند. آنچه شخصاً همه این سالها نوشته ام این است که نیروهای دموکراسی خواه باید هشیار باشند که این بار به سلطنت جنایتکار و استبدادی پهلوی اجازه ندهند برجای رژیم استبدادی اسلامی موجود بنشیند. ضروری است که این پیام را نیروهای دموکراسی خواه داخل کشور با صراحت به جهان بفرستند. بحثهای دروغین را نیز که عده ای ادعا می کنند اپوزیسیون ایران رهبر سیاسی ندارد و می خواهند یا رهبری آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و یا شاهزاده رضا پهلوی را به جنبش قالب کنند (7)، همین امروز نشان داده شد ادعاهایی هستند که هیچ مبنای درستی ندارند و در واقع رهبران واقعی زیادی را جنبش سیاسی و مدنی ایران در 40 سال گذشته، پرورش داده است (8). همانطور که می دانید اصلاح طلبان اسلامی و حامیان چپی آنها ظاهراً خود را جمهوریخواه می خوانند اما همه ی تلاش آنها همانطور که سالهاست دیده ایم برای ادامه حیات رژیم فقاهتی ارتجاعی اسلامی است، و عده دیگری نیز جمهوریخواه قلابی سکولار هستند که ظاهراً خود را جمهوریخواه سکولار دموکرات می خوانند اما همه تلاش آنان قالب کردن احیا رژیم سلطنت پهلوی به اپوزیسیون و مردم ایران بوده است و گویی آژانس تبلیغاتی شاهزاده رضا پهلوی هستند (9). اکنون برای ایران و ایرانیان لحظات حساسی است. مردم هر روز انقلاب نمی کنند. 40 سال طول کشیده که به اینجا برسیم و نباید اجازه دهیم دوباره نظیر سال 1357 از یک رژیم استبدادی عبور کرده و گرفتار رژیم جنایتکار و استبدادی دیگری شویم. رهبری این تحول لازم است در دست اتحادی از جمهوریخواهانی باشد که خواستار برقراری سکولاریسم، دموکراسی و آینده نگری برای ایران باشند، وگرنه همه فداکاری ها، از خودگذشتگی ها و زحمات 40 ساله به هدر خواهد رفت. ضمناً در 1357 نیز کسانی از جمله این قلم بودند که همین حرفها را میزدند، اما متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق انقلابیون آنزمان به این حرفها توجه نکردند و نتیجه اش، 40 سال است، هر روز پیش چشمانمان قرار دارد (10).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم بهمن ماه 1397
January 25, 2019

 

پانویس:

 

1. درباره آزادیبان

https://goo.gl/wgU9z8

 

2. آزادیبان در پارس تورچ: گویا ایشان در شماری از نوشته هایش ، دچار چرخش 180 درجه ای در برخی از دیدگاه هایش شده است
https://goo.gl/Lg2TCb

https://parstorch.wordpress.com

 

3. انقلاب را متوقف کنیم تا خطر پهلوی رفع شود
http://www.ghandchi.com/2435-monarchy-a-danger.htm
Stop Revolution till Pahlavi Danger is Gone
http://www.ghandchi.com/2435-monarchy-a-danger-english.htm

 

3. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم، کتاب آنلاین
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
, Online Book
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

4. مصاحبه درباره انقلاب 57

http://ghandchi.com/ghandchiayandeh.mp3
http://www.ghandchi.com/377-mosahebeh1357.htm

 

5. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

6. وضعیت دستگاه امنيتی رسمی و روحانيت دولتی در حال حاضر، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2327-StateClergy.htm

 

7. داستان ما ایرانیان و انتخاب رهبر
http://www.ghandchi.com/2439-iranians-rahbari.htm

 

8. می گویند رهبرِ دیگری نیست
http://www.ghandchi.com/2440-rahbar-nist.htm

 

9. جمهوریخواهان قلابی که کار اصلی شان تبلیغ بازگشت سلطنت است
http://www.ghandchi.com/2406-jomhourikhahane-gholabi.htm

 

10. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم، کتاب آنلاین
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
, Online Book
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH