Sam Ghandchiسام قندچي داستان ما ایرانیان و انتخاب رهبر
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2439-iranians-rahbari.htm

 

rahbar

 

می نشینیم سالها بحث می کنیم که این آقای میرحسین موسوی دنبال احیا "عصر طلایی امام خمینی" بوده و هست؛ درست که با زندان شدن یا حصر شیخ مهدی کروبی (1)، آقای میرحسین موسوی (2) و همسرشان خانم زهرا رهنورد (3)، نظیر حبس کشیدن هرکس دیگری، مخالفیم و از اینکه آنها در مورد جنایات کهریزیک افشاگری کردند، مورد تحسین ما هستند، اما طرح اصلی آنها برای آینده و کلاً دیدگاه اصلاح طلبی اسلامی یعنی احیا "عصر طلایی امام خمینی"(4)، نه تنها مورد قبول ما نیست، بلکه از آن منزجریم. با این احوال بازهم تا بحث رهبر آینده مردم ایران است حمایت از رهبری آقایان موسوی و کروبی مطرح می شود، گویی هرچه گفته ایم کشک آش رشته بوده و سرگرمی، و برخی هم از خانم رهنورد حرف میزنند گویی به یاد ندارند که ایشان در همین آمریکا از فعالان انجمن دکتر ابراهیم یزدی در هوستون تگزاس بود و از ترویج کنندگان سرسخت واپسگرایی اسلامگرا، و بعدها نیز که به ایران بازگشت تا به آخر پیش از حصر همان دیدگاه های ارتجاعی "احیا عصر طلایی امام خمینی" را ترویج می کرد، و هنوز هم تغییری در دیدگاه هایش نداده و هیچگاه نماد جنبش آزادیخواهی زنان ایران نبوده که اساساً حرکتی سکولاردموکراتیک است؛ گرچه حصر خانم رهنورد و اجحافات رژیم به ایشان را محکوم کرده و می کنیم اما ایشان را رهبر مردم برای انقلاب قرن بیست و یکمی ایران خواندن (5)، نهایت نافهمی از موضوع رهبری سیاسی است. یا اینکه سالها در مورد واپسگرایی سلطنت طلبی (6)، و کلاً سلطنت جنایتکار رژیم پهلوی بحث می کنیم و اسناد ساواک دیگر همه منتشر شده و حتی پیش از تأسیس ساواک، از اعدام زنده یاد حسین فاطمی بعد از 28 مرداد، و قبل از آنهم از جنایات پزشک احمدی به دستور رضا شاه مطلعیم (7) و بعد هم در سالهای قدرقدرتی ساواک، حتی محاکمه خسرو گلسرخی و اعدام او را که در آرشیوهای تلویزیون ملی ایران ثبت شده دیده ایم و دهها نوشته و ویدیو از جنایات ساواک شاه منتشر شده، ولی بازهم میرویم و وقتی بحث رهبری می شود از شاهزاده رضا پهلوی (8) نام می بریم که به دنبال احیا "عصر طلایی پهلوی" برای ایران است. واقعاً ما ایرانیان چگونه رهبر انتخاب می کنیم. فقط نگوییم در انقلاب 57 اشتباه کردیم که خمینی رهبر ما شد، همین امروز نیز همینطور است و درس اصلی انقلاب 1357 را فراموش کرده ایم. برمبنای حسابرسی و پاسخگویی و مدارکِ مواضع و عملکرد نیست که رهبر سیاسی انتخاب می کنیم بلکه وقتی همه این حرفها را می شنویم باز می گوییم انشاءالله گربه است، و همانهایی را که می خواهند دوباره برایمان جهنمی را که می شناسیم، احیا کنند، بعنوان رهبر انتخاب می کنیم. ممکن است گفته شود که خب آمریکایی ها نیز مثلاً پرزیدنت دونالد ترامپ را انتخاب کرده اند وقتی اینهمه مخالفت با او پیش از انتخاب شدن و امروز وجود دارد. خیر آمریکایی هایی که به آقای دونالد ترامپ رأی دادند و آنهایی که با او مخالف بودند یکی نبودند و نیستند. هنوز هم با همه مخالفتهایی که با آقای دونالد ترامپ در مطبوعات می بینید آنهایی که به ایشان رأی دادند اساساً از ایشان حمایت می کنند. منظورم درست بودن یا غلط بودن تصمیم آنها نیست بلکه منظورم این است که ما ایرانیان درست همزمان با مخالفت با طرح های "عصر طلایی" از تجربه های رژیم های جنایتکار و مخالفت با آن، بازهم به نماد و حامیان همان برنامه ها بعنوان رهبر خود نگاه کرده، برایشان تبلیغ می کنیم و به آنان رأی می دهیم، نه آنکه با رهبری آنها با عزم راسخ مخالفت کنیم؛ اینها بحث شخصی نیست، نظیر رأی دادن به کسی برای کنگره آمریکا در عرصه عمومی، تصمیم سیاسی است. البته کسانیکه از آن رژیم ها حمایت می کنند و احیاء "عصر طلایی" امام یا پهلوی را دوست داشته و دارند، قابل فهم است که از رهبران طرح های بازگشت آن رژیم ها حمایت کنند، ولی مایه تأسف این حقیقت است که بسیاری از ایرانیان در عین مخالفت با آن رژیمهای جنایتکار، برای رهبری آینده ایران بطور مداوم کسانی را تبلیغ می کنند که به روشنی گفته و می گویند که می خواهند آن رژیمها و "عصر طلایی ها" را برای ما مردم ایران، احیا کنند. متأسفانه اساساً از تجربه انقلاب 1357 درس نگرفته ایم که به رغم همه فداکاری ها و از خودگذشتگی ها وقتی به مرحله انتخاب آلترناتیوِ فراسوی وضع موجود رسید، دنبال قولهای «عصر طلایی» از نیروهایی رفتیم که خوب می دانستیم پیام آور جریانی استبدادی، جنایتکار و ارتجاعی بودند، وقتی اعمال ضد حقوق بشری و جنایات آنها را علیه نیروهای سکولاردموکرات، نظیر ترور زنده یادان احمد کسروی و حسین فاطمی و امثالهم، به کرات دهه ها پیش از انقلاب 1357 دیده بودیم. بله همین امروز نیز همینطور است و درس اصلی انقلاب 1357 را فراموش کرده ایم (9).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم بهمن ماه 1397
January 24, 2019

 

پانویس:

 

1. میرحسین موسوی

https://goo.gl/EihfD5

 

2. مهدی کروبی

https://goo.gl/1GG74v

 

3. زهرا رهنورد

https://goo.gl/CiiTjj

 

4. اصلاح طلبی اسلامی

http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

 

5. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

6. سلطنت طلبی

https://goo.gl/4dDcyr

 

7. امنیتی های ایران، از پزشک احمدی و ساواک تا بازجویان ستار بهشتی و محمد راجی
http://www.ghandchi.com/1965-mohammad-raji.htm 

 

8. رضا پهلوی

https://goo.gl/NcLcgy

 

9. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم، کتاب آنلاین
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
, Online Book
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

مصاحبه درباره انقلاب 57

http://ghandchi.com/ghandchiayandeh.mp3
http://www.ghandchi.com/377-mosahebeh1357.htm

 

مطلب مرتبط

می گویند رهبر دیگری نیست
http://www.ghandchi.com/2440-rahbar-nist.htm

 

دنبال رهبر خردمند یا فرهومند نگردیم، تشکیلات قدرت است و می تواند طلیعه جمهوریتی دموکراتیک، سکولار و آینده نگر باشد
http://www.ghandchi.com/2399-tashkilaat-ghodrat-ast.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH