Sam Ghandchiسام قندچي می گویند رهبرِ دیگری نیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2440-rahbar-nist.htm

 

rahbarane-zan

 

دو ساعت پیش مطلبی از این قلم منتشر شد تحت عنوان "داستان ما ایرانیان و انتخاب رهبر" (1). برخی دوستان در پاسخ گفتند که حرف شما درست اما رهبرِ دیگری نداریم. اجازه دهید برای روشن شدن این برداشتِ اشتباه، مثالی را در نظر بگیریم. دوست عزیز آقای حسن اعتمادی از رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان و مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران، مدتی است برنامه ای بسیار دیدنی را تهیه می کنند تحت عنوان «رمز پیروزی» که درباره اش یکماه و نیم پیش، مفصل بحث شد (2). آقای اعتمادی از کسانی دعوت به گفت و گو کرده اند که آنها را در ارتباط با رهبری جنبش کنونی مردم ایران حائز اهمیت شناخته اند. اگر به فهرست کسانیکه مصاحبه شده اند نگاهی بیاندازیم حدود 70 آقا و 7 خانم دیده می شوند (3). شخصاً با انتخاب خانمها فقط برای بالا بردن درصد بانوان در هر مؤسسه ای مخالفم، ولی اینجا، بحث، موضوع دیگری است. در 40 سال گذشته کسانیکه اساساً در فعالیتهای سیاسی و مدنی در ایران و خارج فعال بوده اند، خانمها بوده اند و به همین دلیل نسبتی که در برنامه آقای حسن اعتمادی دیده می شود دلیلش امر دیگری است. دلیل موضوع این است که تا بحث رهبری جنبش مطرح می شود به کسانی نگاه می کنیم که چه آقا و چه خانم، شاید در سال 1357 فعال سیاسی بوده اند یا اینکه با معیارهای آن جنبش اهمیت داشتند، در حالیکه سالهاست آن دوستان نه فعال سیاسی بوده اند و نه فعال مدنی و فقط هرگاه جنبش مردم بالا می گیرد پیدایشان می شود و حتی نام زندانیان سیاسی معروف این سالها را که زیر شکنجه کشته شده اند، نمی دانند، با اینحال جایگاهی کمتر از رهبری جنبش، قبول ندارند. در نتیجه وقتی به اینگونه افراد نگاه می کنیم، گفته می شود "رهبرِ دیگری نیست!" بازهم تأکید کنم که ذکر نام خانمهایی که در اینجا از آنها سخن گفته می شود به معنی نقد نکردن از آنها نیست. اتفاقاً وقتی کسی فعال است بیشتر اشتباه می کند و نمی تواند منزه باشد. به همین دلیل از همه خانمهای فعال در این سالها نظیر دکتر شادی صدر (4)، دکتر لادن برومند (5)، خانم مسیح علینژاد (6)، یا خانم نسرین ستوده (7)، بیش از همه انتقاد شده است، چون بیشتر فعال بوده اند. در پایان باید گفت که رهبران سیاسی آینده لزوماً از جنبش سیاسی نیامده و به احتمال زیاد از پیشینه جنبش مدنی خواهند بود، چرا که در 40 سال گذشته فعالترین بخش جنبش مردم ایران علیه #کوکلاکس_کلان_اسلامیِ (8) حاکم بر ایران، جنبش مدنی بوده است.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم بهمن ماه 1397
January 24, 2019

 

پانویس:

 

1. داستان ما ایرانیان و انتخاب رهبر
http://www.ghandchi.com/2439-iranians-rahbari.htm

 

2. بحثی درباره رهبری اپوزیسیون و برنامه «رمز پیروزی» آقای حسن اعتمادی
http://www.ghandchi.com/2371-leadership.htm
http://isdmovement.com/2018/1218/121718/121718.Sam-Ghandchi-On-leadership-of-opposition.htm   

 

3. لیست مصاحبه های برنامه رمز پیروزی آقای حسن اعتمادی

http://isdmovement.com/Mehestan/Ramz-Piroozi.htm

 

4. دکتر شادی صدر

https://goo.gl/xE2QJk

 

5. دکتر لادن برومند

https://goo.gl/h4WboC

 

6. خانم مسیح علینژاد

https://goo.gl/eUqSsr

 

7. خانم نسرین ستوده

https://goo.gl/75i4hk

 

8. #کوکلاکس_کلان_اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH