Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه بحثهای مرتبط با تأسیس حزب چپ ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2006-chap-e-iran.htm

سکولاردموکراسی

 

دوهفته پیش حزبی تشکیل شد با عنوان "حزب چپ ایران (فدائیان خلق)" (1). عبارت "فداییان خلق" در نام این حزب باعث بحثهای زیادی شد، چه در بین آنهایی که همچنان از مشی چریکی در زمان شاه حمایت می کنند و چه آنهایی نظیر این قلم که معتقد بوده و هستم که مشی چریکی اشتباه بزرگی (2) در تاریخ جنبش دموکراسی خواهی ایران بود که از آن طریق جنبش سکولاردموکراسی ایران نیروهای خود را هدر داد و به رغم همه فداکاری ها، رهبری سازمانهای خود را در زمان انقلاب 1357 به حزب توده واگذار کرد و در پایان هم از اسلامگرایان شکست خورد، همانگونه که امروز جریان آنارشیستی (3) می تواند آسیب مشابهی به جنبش سکولار دموکراسی ایران وارد کند. اما واقعاً بحث چپ، محدود به موضوع مشی چریکی نیست و جدا از مسائل مورد اختلاف با جریانات افراطی چپ (4)، کلاً دیدگاه چپ که شامل اکثریت جریانهای ملقب به جبهه ملی ایران (5) نیز می شود، اگر واپسگرا نبود که دنبال اسلامگرایان در انقلاب 57 و بعد هم دنبال اصلاح طلبان اسلامی و امثال سعید لیلاج ها (6)، نیافتاده بود. این واقعیتی است که در نقدهای مطرح شده از حزب چپ (7)، مطرح نمی شود، در حالیکه وقت آن است که به این مباحث (8)، پرداخته شود. با اینحال تا آنجا که به ائتلاف نیروهای سیاسی ایران برای برنامه های عملی مربوط می شود، هیچ مشکلی برای همکاری با حزب چپ وجود ندارد و ضروری است همکاری با این حزب برای تدارک هر جبهه واحدی در نظر گرفته شود (9). اما بازهم لازم به یادآوری است که موضوعات مربوط به اختلافات و توافقات با چپ (10) و سوسیالیسم (11)، و کلاً درک عمیق تر پلورالیسمِ سکولارِ آینده نگر (12) در دنیای مدرن، دلیل اصلی تشکیل احزابی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان است (13)، و شکافی که در ترقی خواهی در عصر کنونی (14) می بینیم، در پلاتفرم احزاب آینده نگر (15)، در ایرانِ امروز، حائز اهمیت درجه اول است. اگر طرح های گذشته نظیر احزاب کمونیستی، جبهه ملی یا گروه های آنارشیستی راه حلی برای مردم ایران و جهان بود که امروز ایران و جهان در وضعیتی که می بینیم نبود؛ کلاً طرح های قرن نوزدهم (16)، امروز دوای درد ما نیست و وقت آن است که همگی به طرح هایی برای قرن بیست و یکم بیاندیشیم (17).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم فروردین ماه 1397
April 13, 2018

 

 

1. ایران گلوبال: تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
http://www.iranglobal.info/node/65584

 

2. مشی چریکی

https://goo.gl/ynvwUy

 

3. آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6

 

4. پاسخی به تحریفات یک فرقه افراط گرای کمونیست
http://www.ghandchi.com/614-Distortion.htm
کمونیسم افیون روشنفکران ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/616-CommunismOpiate.htm

 

5. تشکیلاتهای جبهه ملی ایران

http://www.ghandchi.com/jebhe.htm

 

6. آقای سعید لیلاز انقدر آمریکا آمریکا نکنید، تا دیروز هم که به خودتان می گفتند فتنه
http://www.ghandchi.com/2005-saeed.laylaz.htm

 

7. کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور) خطاب به «حزب نوبنیاد چپ ایران»
http://isdmovement.com/2018/0418/040618/040618.You-should-not-be-called-Fadaei.htm
 

8. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز و آقای فؤاد تابان
http://www.ghandchi.com/1113-akhbare-rooz.htm

 

9. اتحادی آینده نگر برای جدایی حکومت و مذهب
http://isdmovement.com/2018/0318/032618/032618-Sam-Ghandchi-A-coalition-for-secularism.htm
http://www.ghandchi.com/1975-etehade-ayandehnegar.htm

 

10. آیا سوسیالیسم عادلانه تر است؟ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm
Is Socialism More Just?Second Edition
http://www.ghandchi.com/303-SocialismEng.htm

 

11. آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات
http://www.ghandchi.com/1484-futurists-and-left.htm
Futurists and the Left: Differences and Agreements
http://www.ghandchi.com/1484-futurists-and-left-english.htm 

 

12. چند رساله آکادمیک در باب پلورالیسمِ سکولار و آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1800-academic-essays.htm 
Academic Essays on Secular and Futurist Pluralism
http://www.ghandchi.com/1800-academic-essays-english.htm

 

13. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

14. ترقی خواهی در عصر کنونی
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

15. تدارک پلاتفرم برای حزبی آینده نگر
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

16. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm 
Marxist Thought & Monism
http://www.ghandchi.com/299-MarxismEng.htm

 

17. حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party.htm 
Futurist Party Aims for What Marx Deferred to Distant Future
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party-english.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH