Sam Ghandchiسام قندچي حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party.htm
Futurist Party Aims for What Marx Deferred to Distant Future
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party-english.htm

 

robinson-crusoe
 
دانیل بل در نامه ای به این قلم در پنجم سپتامبر 1989 درباره "تئوری ارزش ویژه" (1) با اشاره به مشکل تئوری ارزش کار مارکس، نوشت: "مارکس در گروندریسه مسأله را دیده و تصور میکرده با فراوانی و از بین رفتن کمیابی، ارزشیابی زمان کار از بین میرود" (2). دانیل بل کاملاً درست می گفت و بحثِ فراوانی، اساساً از کارهای منتشر شده مارکس حذف شده اند چرا که او تصور می کرد موضوعی مربوط به آینده بسیار دور است. اما خلاف باور مارکس، حتی 150 سال پیش در زمان حیات او، می شد که کانون توجه خود را بر دستیابی به فراوانی، متمرکز کرد.

در واقع، لازم دیدن مرحله گذار سوسیالیستی پیش از دستیابی به وضعیت فراوانی، اشتباه بزرگ مارکس بود و همین هم دلیل طرح دیکتاتوری پرولتاریا از سوی او شد تا که بتواند غیر قابل بازگشت بودن مرحله گذار مشقت باری را که فرض می کرد، تضمین کند (3). عملاً فراوانی واقعاً نیازی به پیش شرط به اصطلاح دولت سوسیالیستی با شعار "از هر کس به اندازه کارش" ندارد، و می توان از طریق کارآفرینی، نوآوری و تکنولوژی به آن دست یافت. آینده نگر هایی نظیر ری کرزوایل و پیتر دیاماندیس کانون توجه خود را بر فراوانی بمثابه راه حلی برای عدالت اجتماعی در سالهای اخیر، قرار داده اند (4).

پلاتفرم حزب آینده نگر (5) که توسط این قلم در سال 2001 مطرح شد، بر نگرشی از عدالت اجتماعی متکی است که از زاویه تازه ای است که در نوشتار "عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری" (6)، بحث شده است. به این شکل، فراوانی هدفی بلاواسطه است و ساختن حزب سیاسی آینده نگر راهی است برای پیشبرد دستیابی به این هدف. انجمن جهان آینده کتاب "ایران آینده نگر" (7) را در سال 2003 مرور کرد؛ در آن کتاب پلاتفرم حزبی آینده نگر مورد بحث قرار گرفته، و انجمن جهان آینده در مرور خود عنوان دوم "آینده نگری در برابر تروریسم" (8) را به آن اضافه کرد، چرا که تروریسم اسلامگرا اساساً تمدن غرب را بخاطر شکست غرب در بر آورده ساختن قول ایجاد جامعه ای عادلانه، مورد حمله قرار می دهد، و بنابراین آینده نگری وقتی به معضل عدالت اجتماعی پاسخ می دهد، در اساس به تروریسم اسلامگرا پاسخ داده است.

سال گذشته حزب سکولار دموکرات ایرانیان در خارج تأسیس شد که خود را با پلاتفرمی آینده نگر تعریف می کند (9). به شکلی، این مرحله بالاتری از سکولار دموکراسی است که در زمان انقلاب آمریکا در سال 1775 دیدیم، که قانون اساسیِ آینده نگر، برای کشور جدید یعنی ایالات متحده آمریکا، مطرح شد. این اولین تلاش آینده نگرها در عصر ما برای شکل دادن به حزبی سیاسی است که در تلاش برای به اجرا گذاشتن ایده آلهایی است که آینده نگرها در 50 سال گذشته مورد بحث قرار داده اند. در جهان واقعی، نشان داده شده که دستیابی به فراوانی برای نیازهای اولیه غذا و پوشاک، ساده تر است تا دستیابی به فراوانی برای مسکن. اخیراً متفکران برجسته عصر ما طرح های درآمد تضمین شده را مورد حمایت قرار داده اند (10). نگرش دراز مدت در کتابی تحت عنوان "واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر" (11) بحث شده است.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
دهم آبان ماه 1396
November 1, 2017

پانویس:
 
1.یک تئوری ارزش ویژه
http://www.ghandchi.com/2336-uniqueness.htm
A Theory of Uniqueness Value
http://www.ghandchi.com/2336-uniqueness.htm 

2. نامه دانیل بل درباره "یک تئوری ارزش ویژه"

Daniel Bell's Letter to me about "A Theory of Uniqueness Value"
http://www.ghandchi.com/Bell090589.jpg

3. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/2055-Marxism.htm  
Marxist Thought & Monism
http://www.ghandchi.com/2055-MarxismEng.htm    

4. Peter H. Diamandis' and Steve Kotler's Abundance: The Future is better than you Think
http://www.abundancethebook.com

Ray Kurzweil + Peter Diamandis: Disruptive Technologies, Mind-Boggling Predictions, and ‘Dangerous Ideas’
https://vimeo.com/271046020   

5. پلاتفرم حزب آينده نگر
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm
Futurist Party Platform
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm   

6. عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری
http://www.ghandchi.com/265-EconJustice.htm
Social Justice and the Computer Revolution
http://www.ghandchi.com/238-SocialJustice.htm    

7. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism-Third Edition
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

8. مرور اولین ویراش کتاب ایران آینده نگر از طرف انجمن جهان آینده

Book review of Futurist Iran by World Future Society-WFS
http://www.ghandchi.com/ReviewByWFS.htm

9. حزب سکولار دموکرات ایرانیان
Iranian Secular Democratic Party
https://sites.google.com/site/futuristparty 

10. نگاهی به حمایت ری کرزوایل از درآمد تضمین شده
http://www.ghandchi.com/1449-kurzweil-UBI.htm
Reflecting on Ray Kurzweil's Support of UBI
http://www.ghandchi.com/1449-kurzweil-UBI-english.htm

 

Ray Kurzweil:The Future of Artificial Intelligence and its Impact on Society
Ray Kurzweil keynote presentation at Council on Foreign Relations meeting

http://www.kurzweilai.net/the-future-of-artificial-intelligence-and-its-impact-on-society-2

11. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm   


مطالب مرتبط
کن فیکون مارکسیستی ایران، شماره سوم فصلنامه گیتی مداری، پاییز 2017
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
http://www.ghandchi.com/GitimadariNo3.pdf#page=14
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm  

آینده نگری: آنچه از دانیل بل و ری کرزوایل آموختم
http://www.ghandchi.com/1656-daniel-bell.htm
Futurism: What I have Learned from Daniel Bell and Ray Kurzweil
http://www.ghandchi.com/1656-daniel-bell-english.htm 

آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات
http://www.ghandchi.com/1484-futurists-and-left.htm
Futurists and the Left: Differences and Agreements
http://www.ghandchi.com/1484-futurists-and-left-english.htm 

جهان بینی علمی و معنای زندگی
http://www.ghandchi.com/1472-jahanbini.htm
Scientific Worldview and Meaning of Life
http://www.ghandchi.com/1472-jahanbini-english.htm 

آلترناتیو سیاسی در قرن بیست و یکم
http://www.ghandchi.com/1189-political-alternative-21st.htm
Political Alternative in 21st Century
http://www.ghandchi.com/1189-political-alternative-21st-english.htm 

آینده نگری چیست؟ -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/468-AyandehnegariChist.htm
 
رقص در آسمان
http://www.ghandchi.com/291-RaghsDarAsemAn.htm
Dancing in the Air!
http://ghandchi.com/49-Dancing.htm

 

چگونه اقتصاد را درست کنيم؟
http://www.ghandchi.com/677-Economy.htm
How to Fix the Economy?
http://www.ghandchi.com/677-EconomyEng.htm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH