Sam Ghandchiسام قندچي شکست طرح های تاکنونی برای رهبری انقلاب 21 ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1967-plans.htm

http://www.tipf.info/shekaste,tarha,21.htm

پی نوشت 21 دی 1402:  یادداشت زیر 6 سال پیش، 3 ماه بعد از خیزش دی ماه 96 منتشر شد و 3 ماه بعد دکترم گفت غده ای در پروستاتم هست و بروم متخصص ببینم. متأسفانه چون خیلی مشغول همین بحثها بودم تا 6 ماه بعد از آن تاریخ یعنی آبان 97 متخصص ندیدم که بیوپسی کنم و بعد هم بالاخره 3 ماه بعد از بیوپسی یعنی در ژانویه 2019، در زمان سالگرد خیزش دی ماه 96 پروستاتم را عمل کردم که شاید دیر شده بود و سرطان زیاد پخش شده بود! البته در آن سال فقط درگیر این بحثها نبودم، بلکه همچنان درگیر نداشتن درآمد بودم چون کسانی که به خاطر اختلاف سیاسی نه تنها 5 سال پیش از آن باعث بیکاری ام از صدای آمریکا شده بودند، بلکه همچنان بخاطر گزارشهای دروغی که در مورد من در منطقه ی واشنگتن که زندگی می کردم بخش کرده بودند یعنی به دلیل جنایت آنها در حق من که بازهم دلیلش اختلاف سیاسی بود نمی توانستم سکوریتی کلیرنس بگیرم، و داشتن سکوریتی کلیرنس پیش شرط برای گرفتن 90 درصد مشاغل در منطقه ی واشنگتن است یعنی حتی اگر بخواهی در شرکتی شغل آشپز یا نظافتچی در این منطقه بگیری به سکولاریتی کلیرنس احتیاج داری تا چه رسد به کارهای ژورنالیسم و مهندسی؛ و حتی اعضای خانواده ات نیز برای گرفتن کار دچار همین بدبختی ها می شوند که عاملش بی شرفی برخی مخالفان سیاسی ات بوده است!

 

به هر حال به اصل بحث برگردم، لازم به یادآوری است که در این مقاله ی 6 سال پیش از جمله در میان تشکیلاتهایی که در رابطه با رهبری خیزش 96 ذکر شده بودند و از شکست خوردن آنها یاد شده، به مهستان سکولار دموکراسی اشاره شده که تازه تشکیل شده بود و البته از تشکیلاتی که خودش یکی دو ماه پیش از آن جنبش تأسیس شده بود انتظار نمیرفت بتواند رهبری چنان خیزش عظیمی را در دست بگیرد؛ اما، از همان اول مهستان در فعالیتهای خود، در حمایت از آن خیزشی که گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرد، کوتاهی نکرد و از همان روز آغازِ آن خیزش نیز، مهستان اهمیت آن خیزش را برای انقلاب 21 ایران، درست تشخیص داد! شخصاً از اول کار مهستان که به ابتکار دکتر اسماعیل نوری علا تأسیس شد، با مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان مخالفت کردم چون فکر می کردم از هم می پاشد، اما از همان اول تا به امروز از مهستان حمایت کردم و اصل حمایت خود را به دلیل محور «جمهوریتخواهی» آن گذاشتم. در عمل مهستان طی سالها برخلاف نظر این نگارنده، به رغم آنکه مرکب از جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان بود، تشکیلاتی موفق است و همچنان یکی از تشکیلاتهای موفق اپوزیسیون مترقی ایران در همه ی این سالها بوده و هست و همین 4 ماه پیش در 9 مهرماه 1402 این افتخار را داشتم که برای نخستین بار در مصاحبه ای 4 ساعته در مهستان شرکت کنم و با سپاس از دکتر اسماعیل نوری علا و همه ی دوستان مهستان که از این نگارنده دعوت کرده بودند. س.ق.

مطالب مرتبط: انقلاب 21 ایران..... منشن ها ..... حزب آینده نگر ایران

 

enghelab-e-21-iran

 

یکی ذکر این نکته که سه روز پیش گفته شد این قلم کار مطبوعاتی را به دلیل فشارهای موجود بر زندگی شخصی و خانوادگی، متوقف خواهد کرد (1)؛ اما در وضعیت کنونی ایران سخت است ژورنالیستی که دلش برای آینده ایران می طپد، ساکت ماند، گرچه ممکن است عملاً به دلیل وضعیت زندگی، این شمع خاموش شود همانطور که در یک قرن گذشته شمع حضور بسیاری که دلهایشان برای آزادی ایران می طپید، به دلائل مختلف و به اشکال متفاوت، خاموش شد (2). دو دیگر آنکه در مورد اوضاع کنونی ایران، عده ای دنبال رفع بحران برای رژیم اسلامی هستند و نظیر تحلیلگران اصلاح طلب بمثابه مشاوران جمهوری اسلامی عمل می کنند (3). عده ای دیگر نیز می خواهند با استفاده از بحرانی که رژیم اسلامی را احاطه کرده، رژیم پیشین را احیا کنند و بمثابه مشاوران شاهزاده رضا پهلوی فعالیت می کنند (4). با اینحال سمت و سوی این جنبش مطمئناً تفاوت اساسی با اهداف این هر دو گروه دارد (5). طرح هایی که در همین دو سه ماه گذشته برای رهبری خیزش 96 (6)، که به انقلاب 21 ایران (7) تکامل می یابد ارائه شده، شکست خورده اند: از جمله طرح رفراندوم در فراخوان پانزده نفر (8) و طرح مهستان جنبش سکولار دموکراسی (9). لازم به یادآوری است وقتی می گوییم شکست خورده اند به این معنی نیست که وجود ندارند؛ پیش از اینها نیز طرح های بی شماری در 39 سال گذشته مطرح شده و شکست خوردند وقتی کالبدشان هنوز هست با اینکه اهمیتی ندارند، یعنی اگر به جنبشهای سالهای اخیر در ایران نظیر جنبش سبز در 1388 یا خیزش 96 نگاه کنید، جریاناتی از جمله شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق به رغم حمایت فعال نئوکانهای آمریکایی نظیر آقای نوت گینگریچ (10)، یا جمعها و کنفرانسهایی که برای بیش از 15 سال از سوی درست اندرکاران "اتحاد برای دموکراسی" برپا شدند (11) و دست آخر هم شورای ملی ایران که ماه ها پیش از خیزش 96، شاهزاده رضا پهلوی خود از آن استعفا کرد (12)، حتی نیم درصد هم در راه اندازی یا جهتگیری های جنبش سبز یا خیزش 96 اثری نداشته و ندارند. چرا طرح های ذکر شده شکست خوردند؟ ممکن است پاسخ این قلم کلیشه ای بنظر آید، اما دلیل شکست همه این طرحها این بود که بر گذشته متکی بودند و می خواهند نیروهایی گذشته نگر را که تک تک شان تأثیری در ایران ندارند، متحد کنند در حالیکه انقلاب 21 ایران آینده نگر است، معضلی که 14 سال پیش بطور بسیار مختصر در نوشتاری تحت عنوان "کاغذ توالت و کنفرانس پرندگان" توضیح داده شد (13). در واقع حتی خود جنبش سبز 1388 نیز آینده نگر بود، موضوعی که هم رهبران اصلاح طلب آن جنبش و هم مخالفان آن جنبش نظیر آیت الله جوادی آملی (14)، درک نمی کردند. از دیدگاه این قلم آشکار است طرحهایی که می خواهند رژیم اسلامی حاضر را درست کنند یا که رژیم پهلوی گذشته را احیا کنند، گذشته نگرند و به جایی نمیرسند. همچنین همه طرحهایی که ادامه برنامه های اسلامی یا کمونیستی 150 سال گذشته هستند نظیر طرحهای سازمان مجاهدین خلق و یکی دو گروه چپی باقی مانده در شورای مقاومت قادر به رهبری انقلاب قرن 21 ایران نیستند. راهِ کار، رهبری احزاب و جبهه هایی است که نخواهند جریانات شکست خورده گذشته را با وصله پینه در تشکیلاتی مشترک گردآورند، بلکه بر اساس پلاتفرمی واقعاً آینده نگر (15)، بنا شده باشند، و البته برحسب نیازهای عملی مبارزه، ممکن است با هر جریانی بستگی به نیاز روز، اتحادهای عملی ایجاد شود اما پیش شرط چنان اتحادهای عملی روز، برای تظاهرات یا اعتصابات کارگری، لزوماً سکولار دموکراسی یا آینده نگری نخواهد بود (16).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

نوزدهم اسفند ماه 1396
March 9, 2018

 

پانویس:

 

1. اطلاعیه در ارتباط با پادشاهی خواهان در آمریکا
http://www.ghandchi.com/1966-announcement.htm
Announcement Related to Iranian Monarchists in the US
http://www.ghandchi.com/1966-announcement-english.htm

 

2. امنیتی های ایران، از پزشک احمدی و ساواک تا بازجویان ستار بهشتی و محمد راجی
http://www.ghandchi.com/1965-mohammad-raji.htm

 

3. اصلاح طلبان و مشاوران رفع بحران برای جمهوری اسلامی

https://goo.gl/DjMbte

 

4. پادشاهی خواهان و مشاوران استفاده از بحران برای احیا رژیم پهلوی

https://goo.gl/61PnDA

 

5. وداع با اصلاح طلبان جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان رژیم پهلوی
http://www.ghandchi.com/1942-eslahtalabi.htm

 

6. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

7. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

8. چند کلمه درباره فراخوان پانزده نفر برای رفراندوم زیر نظر سازمان ملل
http://www.ghandchi.com/1933-farakhane-15-nafar.htm

 

9. دلیل مخالفت با مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان
http://www.ghandchi.com/1928-mehestan.htm

 

10. آینده نگری نوت گینگریچ برای ایران
http://www.ghandchi.com/1507-newt-gingrich.htm
Newt Gingrich's Futurism for Iran
http://www.ghandchi.com/1507-newt-gingrich-english.htm

 

11. آینده نگری تکرار راه های شکست خورده جریان *اتحاد برای دموکراسی* نیست
http://www.ghandchi.com/1917-etehade-baraye-democracy.htm

 

12. بیانیه شاهزاده رضا پهلوی پایانی بر امید به هواپیمای حامل آیت الله سیستانی
http://www.ghandchi.com/1600-reza-pahlavi-shora.htm
http://isdmovement.com/2017/0917/090417/090417.Sam-Ghandchi-On-RPs-declaration.htm

 

13. کاغذ توالت و کنفرانس پرندگان
http://www.ghandchi.com/320-Conference.htm
Toilet paper and Conference of the Birds
http://www.ghandchi.com/320-ConferenceEng.htm

 

14. آقای جوادی آملی می دانید چرا مردم شعار جمهوری ایرانی میدهند
http://www.ghandchi.com/608-JavadiAmoli.htm

 

15. حزب آینده نگر ایران

Iran's Futurist Party

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

16. حزب آینده نگر و ائتلاف های سیاسی
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitions.htm
Futurist Party and Political Coalitions
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitionsEng.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH