Sam Ghandchiسام قندچي نام کسی که زندگی من را در آمریکا به خاطر اختلاف سیاسی نابود کرد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4323-the-name.htm

Name of the Individual who Ruined my Life in the U.S. because of Political Differences

http://www.ghandchi.com/4323-the-name-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

Name of the Individual who Ruined my Life because of Political Differences

 

 

در گذشته در مورد شخصی که به دلیل اختلافات سیاسی با این نگارنده با استفاده از ارتباطات خود در مؤسسات دولت آمریکا اطلاعات کاذب ساخته و باعث شد که شغلم در صدای آمریکا برای 8 سال کارمند رسمی نشود، توضیح داده ام، و بالاخره این قلم با نداشتن امنیت شغلی چون کارمند قراردادی بودم، خیلی راحت قرارداد کاری ام را بعنوان ژورنالیست در صدای آمریکا در پایان ماه دسامبر سال 2012 از دست دادم. و نه تنها این موضوع، بلکه بعد از آن تاریخ این نگارنده و همه ی اعضای خانواده ام قادر نبودیم که سکوریتی کلیرنس برای هر شغل دولتی دریافت کنیم، چیزی که شرط لازم برای تقریباً هر شغل پروفشنال در منطقه ی واشنگتن است؛ و در این سن پیری هیچ چیزی برایم نمانده و مجبورم با درآمد بیمه ی اجتماعیِ کمی که، قبل از آغاز کار در صدای آمریکا ساخته بودم، به علاوه ی گرنت هایی که گهگاه دریافت می کنم، زندگی ام را تأمین کنم، در حالیکه یکی از قادرترین ژورنالیستهای صدای آمریکا بودم. این فرد هیچگاه تلاشی نکرد تا خساراتی را که به صاحب این قلم و خانواده ام وارد کرده، جبران کند، که بیش از نیم میلیون دلار است. او نماینده ی تشکیلاتی سیاسی است در ایران که رهبری اش با آقای حشمت طبرزدی است و هرکاری این فرد می کند با اطلاع آقای طبرزدی است. به زنده یاد دکتر سیروس آموزگار  * قول دادم که نام این فرد را اعلام نکنم و نمی کنم! فقط می خواهم همه بدانند که اگر به هر دلیلی من فوت شدم، و نیازی پیش آید، دو دوست عزیزم این فرد را می شناسند: دکتر اسماعیل نوری علا و دکتر مرتضی انواری.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

15 مرداد ماه 1401
August 6,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH