Sam Ghandchiسام قندچي اطلاعیه در ارتباط با پادشاهی خواهان در آمریکا
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1966-announcement.htm

Announcement Related to Iranian Monarchists in the US
http://www.ghandchi.com/1966-announcement-english.htm

 

به باور این قلم به دلیل نوشته هایم درباره پادشاهی خواهان ایران در اینترنت، شغل یکی از اعضا خانواده ام در آمریکا بطور جدی آسیب دیده است. شش سال پیش به کار اینجانب در صدای آمریکا به دلیل مشابهی پایان داده شد (1). اینجانب همه فعالیتهای مطبوعاتی خود را تا اطلاع ثانوی، متوقف می کنم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

شانزدهم اسفند ماه 1396
March 6, 2018

 

پانویس:

 

1. هشت سال کار در صدای آمريکا+
http://www.ghandchi.com/734-voa.htm

http://goo.gl/DQJL2x 
Eight Years of Working at VOA+
http://www.ghandchi.com/734-voa-eng.htm 
 

 

مطلب مرتبط

شکست طرح های تاکنونی برای رهبری انقلاب 21 ایران
http://www.ghandchi.com/1967-plans.htm

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH