Sam Ghandchiسام قندچي تفاوت مهم دوم بین جمهوری اسلامی و شوروی سابق که از آن حرفی زده نمی شود

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1652-iri-vs-ussr.htm

 

روز گذشته در ویرایش دوم نوشتاری تحت عنوان "چرا حزبی آینده نگر برای ایران" به تفاوت مهمی بین اصلاح طلبان شوروی سابق و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی به شرح زیر اشاره شد:

 

"آنچه اصل تفاوت اصلاح طلبان شوروی و بلوک شرق با اصلاح طلبان ایران است اینکه مخالفین درون حزب کمونیست خواهان حفظ سیستم کمونیستی نبودند و علناً سالها قبل از سقوط شوروی، در سفرهای خود به انگلیس و آمریکا، از آرزوی خود برای مدل آمریکا و اروپای غربی، برای آینده روسیه و اروپای شرقی سخن میگفتند. کدام اصلاح طلب حکومتی ایران چنین حرفهایی زده که اینچنین بسیاری از روشنفکران چپگرای ما شیفته اصلاح طلبان اسلامی شده اند." (1)

 

شاید ضرری نداشته باشد به تفاوت مهم دیگری بین رژیم شوروی سابق و رژیم جمهوری اسلامی نیز، اشاره کنیم. در اتحاد شوروی مردم عادی برای خروج از کشور با مانع جدی روبرو می شدند به همین دلیل نیز بسیاری از دانشمندان، هنرمندان و ورزشکاران آن کشور از رویدادهای بین المللی نظیر کنفرانسهای علمی، رقابتهای جهانی هنری و ورزشی استفاده می کردند که به غرب پناهنده شوند. دیوار برلین را نیز که همه به یاد داریم. اما در ارتباط با جمهوری اسلامی فقط در همان سالهای اول جنگ ایران و عراق برای خروج مردم عادی از کشور، مانع وجود داشت وگرنه همه این 38 سال جمهوری اسلامی نه تنها خروج از کشور برای مردم عادی اساساً مسأله ای نبوده حتی گرفتن ارز آزاد هم مشکلی نیست، گرچه گرفتن ویزا از کشورهای دیگر بسیار سخت تر از دوران شاه است. منظور اینکه موضوع برخورد جمهوری اسلامی به خروج مردم عادی از کشور، اهمیت بالایی دارد در حالیکه کسی در اپوزیسیون از آن حرفی نمی زند.

 

در واقع به دلیل نوع برخورد شوروی سابق به خروج مردم آن کشور به غرب، رویکرد مردم عادی شوروی به غرب به خودی خود ضربه سنگینی بود به سیستم آن کشور، در حالیکه در ایران جمهوری اسلامی اینگونه نیست و لازم است مردم تلاش معینی برای تغییر رژیم انجام دهند (2)، موضوعی که متأسفانه برخی جریانات سیاسی اپوزیسیون نظیر "اتحاد برای دموکراسی در ایران" (3) که سالهاست شعار انتخابات آزاد در ایران را مطرح می کنند، از درک این واقعیت عاجزند که چرا طرح آنها نتیجه ای نمی دهد و به تفصیل اشتباه آنها پنج سال پیش توضیح داده شد و امید است دوستان نگاهی به آن بحث بیاندازند (4)، تازه امروز همان طرح "اتحاد برای دموکراسی" را، "شورای ملی ایران" نه تنها از نو، شعار مرکزی خود کرده، بلکه حتی عبارت "برای انتخابات آزاد" را بعنوان دنباله ای، به نام سازمان خود اضافه کرده است (5). اینهمه ناشی از درک غلط از تشابه وضع ایران جمهوری اسلامی با شوروی و بلوک شرق سابق است، و در نتیجهء همین درک غلط، همه این سالها، اساس برنامه های تلویزیونی رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور نیز، از جمله صدای آمریکا (6)، رادیو فردا و بی بی سی که موضوع تغییر رژیم را به حکومتی سکولار و دموکراتیک مطرح نمی کنند، قادر به چالش جمهوری اسلامی ایران نیستند، در حالیکه برای مقابله با شوروی، مبارزه رسانه ای با اینگونه محتوا، کار می کرد. چند سال پیش حتی در ارتباط با تفاوت مهم برخورد به موضوع حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی و شوروی سابق به تفصیل توضیح داده شد، ولیکن بازهم توجهی از سوی این رسانه ها به موضوعی به این مهمی، مبذول نشد (7).

 

ژنرال های رسانه ای ایران لازم است تغییر رژیم را به رژیمی سکولار و دموکراتیک مدنظر داشته باشند و نوع دیگری عمل کنند همانگونه که در گذشته به تفصیل بحث شده، و امید است مورد مطالعه قرار گیرد (8). در واقع این دقیقاً راهی است که تشکیلاتهایی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان (9) و تجمع هایی نظیر کنگره پنجم جنبش سکولار دموکراسی ایران که دو هفته دیگر در کلن آلمان برگزار می شود (10)، دنبال می کنند، با اینحال فعالیتهای آنها در هیچیک از رسانه های فارسی زبان ذکر شده در بالا، انعکاسی پیدا نمی کند و دلیلش هم سیاستهایی است که از روزگار مبارزه با شوروی و بلوک شرق سابق برای این مؤسسات به یادگار مانده، راهکارهایی که گرچه در دوران جنگ سرد و برای مبارزه با شوروی سابق کار می کرد، اما امروز غلط است و در ارتباط با رژیم اسلامی در ایران، اساساً کارایی ندارد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com

بیستم مهر ماه 1396
October 12, 2017

 

 

 

پانویس:

 

1. چرا حزبی آینده نگر برای ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1651-chera-hezbi-ayandehnegar.htm
Futurist Party is Iran's Option
http://www.ghandchi.com/247-FuturistPartyOption.htm

 

2. آیا سکولار دموکراتهای ایران تغییر رژیم می خواهند
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change.htm 
Do Iranian Secular Democrats Want Regime Change
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change-english.htm
 

3. اتحاد برای دموکراسی در ایران
http://entekhabeazad.com 

 

4. از رفراندوم تا انتخابات آزاد
http://www.ghandchi.com/689-FreeElection.htm

 

5. شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد
https://irannc.org

 

6. صدای آمریکا
http://goo.gl/74DF8R 
VOA
http://goo.gl/97fU3U

 

7. چرا سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد
http://www.ghandchi.com/491-SecularismFuturism.htm

http://isdmovement.com/2016/0916/093016/093016-Sam-Ghandchi-Why-secularism-is-needed-for-the-future-of-Iran.htm

 

8. تغییر رژیم در ایران و ژنرال های رسانه ای- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1264-regime-change.htm

 

9. چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm

A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

 

10. کنگره پنجم جنبش سکولار دموکراسی ایران در 28 و 29 ماه اکتبر 2017 در شهر کلن در آلمان

http://isdmovement.com/Congress.htm

 

مطالب مرتبط  

سایت تدارک پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر برای ایران
A planning site for a Futurist Party for Iran
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

دموکراسی های غربی هنوز خطر اسلامگرایی را درک نمی کنند

http://www.ghandchi.com/1648-west-vs-islamism.htm

Western Democracies still do not Understand the Threat of Islamism

http://www.ghandchi.com/1648-west-vs-islamism-english.htm

 

اسماعیل نوری علا به پراکنده گویی ها درباره سکولاریسم پاسخ می دهد
http://www.ghandchi.com/1650-esmail-nooriala-secularism.htm

 

آینده نگری کاری است که حزب سکولار دموکرات ایرانیان می کند
http://www.ghandchi.com/1647-ayandehnegari-hezb.htm
 

تطور همزمان دو انقلاب موازی در ایران
http://www.ghandchi.com/1646-two-parallel-revolutions.htm


 

 

 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH