Sam Ghandchiسام قندچي اسماعیل نوری علا به پراکنده گویی ها درباره سکولاریسم پاسخ می دهد

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1650-esmail-nooriala-secularism.htm

 

esmail-nooriala

 

سالها است به رغم تلاش عده ای برای ضربه زدن به خیزش مجدد سکولاریسم در ایران، دکتر اسماعیل نوری علا با دانش عمیق و وسیع خود درباره سکولاریسم و تاریخ اعمال قدرت سیاسی توسط روحانیت شیعه در ایران، قد علم کرده و به جزیی ترین موضوعات مربوط به این گفتمان پاسخ داده است (1). هفته گذشته دکتر اسماعیل نوری علا در برنامه تلویزیونی آقای علیرضا میبدی بطور بسیار مختصر و مفید به اینگونه بحثها که در ظاهر روشنفکرانه اما برای منحرف کردن اذهان از اصل هدف سکولاریسم در ایران که چیزی نیست جز جدایی حکومت و مذهب، پاسخ داده که واقعاً شنیدنی است (2). سکولاریسم توسط روشنفکران ایران از همان دوران مشروطیت و در واقع حتی سالها پیش از آن در دوران محمد شاه قاجار مطرح شده و بعد از انقلاب ضد سکولار 1357 ایران نه تنها در پژوهشهای داخل کشور بلکه در اولین بحثهای نظری مختلف در اینترنت مطرح شده است هنگامیکه دیالوگ ایرانیان در اینترنت به زبان انگلیسی بود و موضوع جدایی حکومت و مذهب در صدر بحثها قرار داشت و تازه همزمان نقد حکومتهای ایدئولوژیک نظیر کمونیسم و فاشیسم هم مطرح بود که بعدها دکتر اسماعیل نوری علا اصطلاح بسیار مناسب "سکولاریسم نو" را بخاطر در نظر داشتن نقض سکولاریسم از دو منبع خدا باورانه و ضد خداباورانه در تاریخ معاصر، به کار بردند. حتی 23 سال پیش در سال 1994 موضوعاتی نظیر رحم اجاره ای که در آمریکا نیز بحث تازه ای بود، در گروه خبری اس سی آی در اینترنت در پرتو سکولاریسم، به کرات مورد بحث قرار می گرفت (3). همچنین در بولتن بورد جبهه ملی در اینترنت که به همت دوست عزیز دکتر مرتضی انواری در آن سالها تأسیس و فعالیت می کرد، بحث پایه ای سکولاریسم چیست، در جریان بود (4)، و البته تحقیقات در مورد اعمال قدرت سیاسی توسط روحانیت شیعه در تاریخ ایران را پژوهشگران زیادی در 100 سال اخیر انجام داده اند (5) و خود دکتر اسماعیل نوری علا نیز در پایان نامه دکترای خود در مورد روحانیت بسیار به کندوکاو این مبحث پرداخته و نظرات ایشان در مورد روحانیت شیعه در دوران نادرشاه و قاجاریه بسیار راهگشای درک فراز روحانیت شیعه به رأس قدرت سیاسی در انقلاب 57 است (6)، اما اصل کار را مردم در خود ایران کرده اند که نهادینه شدن سکولاریسم مرکز توجه فعالان سیاسی در 38 سال گذشته قرار گرفته است (7) و در واقع سایت "سکولاریسم نو" (8) دکتر اسماعیل نوری علا همه این تلاشها را زیر یک سقف برد و امروز نتیجه آن جنبش سکولار دموکراسی ایران (9) است که کنگره پنجم خود را در 28 و 29 ماه اکتبر 2017 یعنی کمتر از سه هفته دیگر در کلن آلمان برگزار می کند (10). حزب سکولار دموکرات ایرانیان که بحث پلاتفرم آینده نگر را در صدر وظائف خود قرار داده (11) نیز سال گذشته تأسیس شد که نقش به سزایی در تعمیق و گسترش این تلاشها در میان ایرانیان داشته است. این قلم بعنوان یک ژورنالیست برای تلاشهای دکتر اسماعیل نوری علا و همراهان ایشان که در قرار گرفتن گفتمان سکولاریسم در مرکز توجه ایرانیان همه این سالها در کنار مردم ایران بوده اند، آرزوی موفقیت دارم.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
هفدهم مهر ماه 1396
October 9, 2017

 


1. دکتر اسماعیل نوری علا و سکولاریسم

https://goo.gl/wycQds

 

2. سکولاريسم، لائيسيته، و روحانيت در برنامهء «نگاه» بمديريت عليرضا ميبدی
https://www.youtube.com/watch?v=lEqx0-QrjBg

 

3. New Paradigms

http://www.ghandchi.com/07-New_Paradigms.htm

New Ethical Issues for All Religions and Ideologies
http://www.ghandchi.com/13-New_Ethical_Issues.htm

بحثهای سکولاریسم در عرصه های مختلف در اینترنت در 27 سال گذشته به فارسی و انگلیسی

http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism.htm

http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralismEng.htm

 

4. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm

 

5. درباره آنچه محمد امینی از جایگاه روحانیت شیعه در قدرت سیاسی می گوید
http://www.ghandchi.com/1635-m-amini-rouhaniat.htm

 

6. سخنان بسیار شنیدنی دکتر اسماعیل نوری علا در مورد روحانیت از پایان دوران صفویه تا انقلاب مشروطه
https://www.youtube.com/watch?v=AELWDjtRMVI

 

7. چرا باید سکولاریسم نهادینه شود
http://www.ghandchi.com/1216-secularism-nahaadineh.htm

 

8. سکولاریسم نو دکتر اسماعیل نور علا
https://goo.gl/6qJQFZ

 

9. جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://isdmovement.com

 

10. کنگره پنجم جنبش سکولار دموکراسی ایران در 28 و 29 ماه اکتبر در کلن آلمان
http://isdmovement.com/Congress.htm

 

11. حزب سکولار دموکرات ایرانیان
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

مطالب مرتبط

اسماعیل نوری علا

 

درباره نقل قولی از شاپور بختیار
http://www.ghandchi.com/1333-shapour-bakhtiar-laicite.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH