Sam Ghandchiسام قندچي دست از تلاش برای احیا گذشته برداریم و آینده را دریابیم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1604-ehyae-gozashteh.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

isdpartyorg

 
تلاش برای احیا گذشته، 38 سال پیش با اعلام "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" آیت الله خمینی شروع شد و همچنان پس از همه این سالها گویی اپوزیسیون رژیم نیز در پی احیا گذشته های دور و نزدیک است. سلطنت طلبان می خواهند دوران پهلوی را زنده کنند (1)، اصلاح طلبان می خواهند عصر طلایی امام را زنده کنند (2)، سازمان مجاهدین خلق می خواهد 22 بهمن را بدون خمینی زنده کند (3)، جبهه ملی می خواهد حکومت مصدق را زنده کند (4)، کمونیستها می خواهند عصر طلایی اردوگاه سوسیالیستی را زنده کنند (5). تجریه طلبان می خواهند رؤیاهای تاریخی قومی را زنده کنند (6).

 

البته تلاش برای بیان خواستهای امروز در قالب الگوهای گذشته تازگی ندارد. انقلابیون آمریکا در 1775 نیز از اسطوره های یونان و روم باستان برای بیان ایده آلهای خود بهره گرفتند و همچنان آن نقش ها بر سقف ساختمان های کنگره آمریکا از جمله کتابخانه آن مشهود است اما از همان ابتدا نیروهای مختلف انقلاب در آمریکا، ویزیون (7) خود را از آینده مطرح  کردند که به روشنی در طرح های قانون اساسی ایالات مختلف آشکار است (8) وقتی کارولینای جنوبی خواستار اعلام مذهب پروتستان بعنوان مذهب رسمی شد در حالیکه در قانون اساسی ایالت نیویورک جدایی کامل حکومت و مذهب مطرح شده تا حدی که کسی نمی توانست با داشتن مقامی در هر دستگاه مذهبی، شغلی در دولت تازه تأسیس آمریکا تقبل کند.

 

دوست فقیدم جک لی (9)، هنگام آغاز به کار نشریه ای بنام موندوس نووس به معنی جهان نو در زبان لاتین، که چند صباحی در کتابفروشی نووا بین سالهای 1985 و 1989 در سانی ویل کالیفرنیا منتشر می کردم، شعری سروده بود که در پانویس ضمیمه شده است و متأسفانه هیچگاه فرصت نکردم به زبان فارسی ترجمه کنم (10) که بیان زیبایی است از شرح حال ما که به قول او  از سویی حاضر نیستیم رؤیاهای گذشته را ببخشیم و از سوی دیگر همچنان از روبرو شدن با ناشناخته های آینده هراسناکیم.

 

ما 38 سال است که دنبال احیا گذشته بوده ایم. کمتر از دو ماه دیگر در روزهای 28 و 29 ماه اکتبر امسال در شهر کلن آلمان در کنگره جنبش سکولار دموکراسی ایران (11) فرصتی است که آینده را دریابیم و دست از این تلاش برای احیا گذشته برداریم به رغم آنکه بسیاری از دستاوردهای گذشته میهن و جهان را ارج می نهیم و از کاستی هایش نیز درس می گیریم اما بحثهایمان بر ویزیونی است که برای آینده در نظر داریم (12).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
دوازدهم شهریور ماه 1396
September 4, 2017

پانویس:

 

1. آنچه باید از رضا شاه آموخت
http://www.ghandchi.com/1547-reza-shah.htm

 

2. چرا رژیم میر حسین موسوی را از حصر آزاد نمی کند
http://www.ghandchi.com/1523-hasre-mousavi.htm

 

3. سازمان مجاهدین خلق

https://goo.gl/9Sqfwg

mojahedine khlagh organization, mek, mko, pmoi

https://goo.gl/WYmcNU

 

4. برداشت نادرست برخی دوستان جبهه ملی از حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1602-jebhe-misunderstanding.htm

 

5. کمونیستها
http://goo.gl/VBC6Ym
Communists
http://goo.gl/XVd6mY


6. تجزیه طلبی

http://goo.gl/RCXTLF

 

7. ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/fut.htm

 

8. در نوشتار زیر تحت عنوان "سکولاریسم چیست" قانون اساسی ایالات نیویورک، کارولینای جنوبی و پنسیلوانیای آمریکا در زمان انقلاب استقلال بحث شده است:
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm

 

9. ترجمه فارسی شعری از جک لی و شرح مختصری از زندگی او

http://www.ghandchi.com/461-ForgottenForest.htm

 

10. شعری در مورد گذشته و آینده از جک لی به زبان انگلیسی

LIFE PHASE

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Jack_Li-Poems.htm
If the days of the old were good,
But, why then it came to pass?
If the world of the yesteryears was so beautiful,
But, why they all disappeared into the wind?
Are we dare not foresake the dreams of the past;
Yet, do not have the courage to face
the unknowns of the future?
Yet, every day is a new day,
And there is not a trace of yesterday to be found!
Except the earth and the skies remain the same
Everything must be made anew for life to continue
Little Rock (i.e. Jack Li) 1989 Mundus Novus

 

11. کنگره پنجم جنبش سکولار دموکراسی ایران در کلن آلمان در 28 و 29 ماه اکتبر 2017
http://isdmovement.com/Congress.htm

 

12. سایت تدارک پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر
https://sites.google.com/site/futuristparty
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH