Jack Liجک ليجنگل فراموش شده!

جک لی

http://www.ghandchi.com/461-ForgottenForest.htm

The Forgotten Forest
http://www.ghandchi.com/461-ForgottenForestEng.htm

 

 

نوشته: جک لی

ترجمه: سام قندچی

 

جنگل فراموش شده!

 

در سحرگاه

در کنار ساحل،

نسیم آرامی از کنارم میوزد،

به نرمی و در زیر پاهایم.

خیره بر افق،

منتظر بر آمدن آفتاب.

 

عصر نو چه چیزی میاورد؟!

هنوز چکاوک میخواند؟!

جائی که گلها در بهار غنچه میکنند؟!

وقتی رؤیاهای ما بال میگشایند؟!

آیا این بار روح آزاد طنین میافکند؟!

امید، انتظار، و خیال!

 

پس از سحر،

من بایستی برای آن ستارگانی که در کنار ساحل مانده اند جستجو کنم؛

ستارگانی که به ساحل پرتاب شده اند

بوسیله او که به ستارگان خیره شده.

که دلش  پر از عشق است و نازکی

(او این ستارگان را با اشکهایش میشوید.

سپس آنها را با انگشتانش پاک میکند.)

 

در مرغزار جنگل فراموش شده،

بزم آماده است تا که شروع شود.

 

پاره سنگ (تخلص جک لی) 1989، موندوس نووس

 

توضیحات:

متن بالا ترجمه این قلم از شعر دوست فقیدم جک لی است که در سال 1989 نوشته بود.  تخلص او پاره سنگ بود. جک این شعر را برای مجله موندوس نووس Mundus Novus ["جهان نو"]، تهیه کرد.  جهان نو مجله علم گرای  آینده نگری به زبان انگلیسی بود که در آن سالها با کمک نزدیک جک بمثابه نشریه کتابفروشی نوا در شهر سانی ویل در کالیفرنیای آمریکا، منتشر میکردم. 

 

جک علاوه بر شعر بالا، دو شعر دیگر  poems، و نیز دو مقاله در زمینه تأمل اندیشمندانه Meditation و خواب Dreams برای  "جهان نو" نوشت و در نوشتار "یک دیدگاه آینده نگر" با این قلم همکاری داشت.   جک در سال 1994 درگذشت.

 

جک به ندرت درباره موضوعات معنوی چیزی مینوشت و دو نوشته ذکر شده در بالا را هم به تقاضای اینجانب نوشت.  او معتقد بود آنچه درباره معنویت لازم است نوشته شود، توسط دیگران نوشته شده است.  او معتقد به عمل کردن به معنویت بمثابه امری خصوصی بود.

 

علت اینکه مقاله او درباره تأمل اندیشمندانه، درباره *ذنZen* است، به دلیل مذهبی نبود.  دلیل امر این بود که جک معتقد بود فرد بایستی با یک سنت در تأمل اندیشمندانه کار کند تا بتواند به خود تأمل اندیشمندانه و نه ابزار آن، بپردازد، و خود او *ذن* را بمثابه آن ابزار انتخاب کرده بود، گرچه از خانواده ای مسیحی آمده بود.  جک با کریشنامورتی و شونریو سوزوکی که هردو خیلی مورد احترام وی بودند، مستقیماً کار کرده بود.  درباره سوزوکی در نوشته "کنفرانس پرندگان  [http://www.ghandchi.com/320-Conference.htm] قبلاً توضیح داده ام.

 

هدف جک از همه این ها رسیدن به جاه و مقام نبود و برای وی مکتب تأمل اندیشمندانه چیزی نبود مگر یک ابزار، ابزاری که میتوانست برای سفری که جهت دستیابی به خود آگاهی فرد است، بکار رود.

 

اگر سؤالی درباره مقالات و اشعار جک باشد متأسفانه نمیتوانم پاسخ دهم.  خواننده میتواند به کتابهائی که جک در پایان مقالاتش ذکر کرده است مراجعه کند یا که میتواند سؤالات خود را در شبکه های اجتماعی مطرح کنند، و شاید کسانی باشند که بتوانند آن سؤالات را مورد بحث قرار دهند.

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 

 نوزدهم آذر 1385

December 10, 2006

 

 

 

 

 

SEARCH