جک لی: جنگل فراموش شده!

http://www.ghandchi.com/461-ForgottenForest.htm

 Jack Li: The Forgotten Forest
http://www.ghandchi.com/461-ForgottenForestEng.htm

پی نوشت پانزدهم تیرماه 1397: امروز این نوشته با افزدون چند خط، تجدید چاپ می شود. س.ق.

 

jack-li-flowers

 

نوشته: جک لی

ترجمه: سام قندچی

 

جنگل فراموش شده!

 

در سحرگاه

در کنار ساحل،

نسیم آرامی از کنارم میوزد،

به نرمی و در زیر پاهایم.

خیره بر افق،

منتظر بر آمدن آفتاب.

 

عصر نو چه چیزی میاورد؟!

هنوز چکاوک میخواند؟!

جائی که گلها در بهار غنچه میکنند؟!

وقتی رؤیاهای ما بال میگشایند؟!

آیا این بار روح آزاد طنین میافکند؟!

امید، انتظار، و خیال!

 

پس از سحر،

من بایستی برای آن ستارگانی که در کنار ساحل مانده اند جستجو کنم؛

ستارگانی که به ساحل پرتاب شده اند

بوسیله او که به ستارگان خیره شده.

که دلش  پر از عشق است و نازکی

(او این ستارگان را با اشکهایش میشوید.

سپس آنها را با انگشتانش پاک میکند.)

 

در مرغزار جنگل فراموش شده،

بزم آماده است تا که شروع شود.

 

پاره سنگ (تخلص جک لی) 1989، منتشر شده در نشریه موندوس نووس

لطفاً برای متن اصل به زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

 

یادداشت ویراستار

متن بالا ترجمه این نگارنده از شعر دوست فقیدم زنده یاد جک لی است که در سال 1989 نوشته بود.  تخلص او «پاره سنگ» بود. جک این شعر را برای مجله موندوس نووس به معنی جهان نو در لاتین، تهیه کرد.  جهان نو مجله علم گرای  آینده نگری به زبان انگلیسی بود که در آن سالها با کمک نزدیک جک بمثابه نشریه کتابفروشی نوا (1) در شهر سانی ویل در کالیفرنیای آمریکا، منتشر میکردم. 

 

جک علاوه بر شعر بالا، دو شعر دیگر با عناوین "فاز زندگی" و "زمان" (2) و نیز دو مقاله در زمینه تأمل اندیشمندانه با عنوان مدییتیشن ذن (3) و خواب (4) برای نشریه موندوس نووس نوشت و در تدوین نوشتار "یک دیدگاه آینده نگر" (5) با این قلم همکاری داشت و آن را امضا کرد. جک یکی از بنیانگذاران تشکیلات فراسوی جنگ بود که در سال 1982 در شهر پالو آلتو در کالیفرنیا آمریکا، تأسیس شد (6). جک در هشتم ماه آوریل سال 1994 درگذشت.

 

جک به ندرت درباره موضوعات معنوی چیزی مینوشت و دو نوشته ذکر شده در بالا را هم به تقاضای این نگارنده نوشت.  او معتقد بود آنچه درباره معنویت لازم است نوشته شود، توسط دیگران نوشته شده است.  او معتقد به عمل کردن به معنویت بمثابه امری خصوصی بود.

 

اینکه مقاله او درباره تأمل اندیشمندانه، درباره مدیتیشن *ذن* است، دلیلی مذهبی نداشت.  دلیل امر این بود که جک معتقد بود فرد بایستی با یک سنت در تأمل اندیشمندانه کار کند تا بتواند بر خودِ تأمل اندیشمندانه، و نه ابزار آن، تمرکز کند، و خود او *ذن* را بمثابه آن ابزار انتخاب کرده بود، گرچه از خانواده ای مسیحی آمده بود.  جک با کریشنامورتی و شونرویو سوزوکی که هردو خیلی مورد احترام وی بودند، مستقیماً کار کرده بود.  درباره سوزوکی در نوشتار "کاغذ توالت و کنفرانس پرندگان" (7)، توضیح داده شده است. جک از نظر شغلی مهندس برق بود اما به خیلی چیزها علاقه داشت از جمله موسیقی و عکاسی. عکس گل فوچیه که به این مقاله الصاق شده عکاسی جک است (8).

 

هدف جک از همه این کارها رسیدن به جاه و مقام نبود و برای وی مکتب تأمل اندیشمندانه چیزی نبود مگر یک ابزار، ابزاری که میتوانست برای سفری که جهت دستیابی به خودآگاهی فرد است، بکار رود.

 

اگر سؤالی درباره مقالات و اشعار جک باشد متأسفانه نمیتوانم پاسخ دهم.  خواننده میتواند به کتابهائی که جک در پایان مقالاتش ذکر کرده، مراجعه کند یا که میتواند سؤالات خود را در شبکه های اجتماعی مطرح کند، و شاید کسانی باشند که بتوانند آن سؤالات را مورد بحث قرار دهند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم آذر ماه 1385

December 10, 2006

 

پانویس:


1. درباره کتابفروشی نوا

http://www.ghandchi.com/Nova-Bookstore-Mundus-Novus.htm
http://www.ghandchi.com/05-My_Profile.htm
 
2. اشعار جک لی: فاز زندگی، زمان
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Jack_Li-Poems.htm

3. Jack Li: Zen Meditation
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Jack_Li-Zen.htm

4. Jack Li: Dreams
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Jack_Li-Dreams.htm

5. یک دیدگاه آینده نگر
http://www.ghandchi.com/401-FuturistVision.htm
A Futurist Vision
http://www.ghandchi.com/401-FuturistVisionEng.htm

6. فراسوی جنگ
http://www.ghandchi.com/357-BeyondWar.htm
Beyond War
http://www.ghandchi.com/357-BeyondWarEng.htm 

7. کاغذ توالت و کنفرانس پرندگان
http://www.ghandchi.com/320-Conference.htm
Toilet paper and Conference of the Birds
http://www.ghandchi.com/320-ConferenceEng.htm

 

8. جک لی: عکس گل فوچیه

http://www.ghandchi.com/jack-li-flowers.png
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

SEARCH