Sam Ghandchiسام قندچي چرا رژیم میر حسین موسوی را از حصر آزاد نمی کند

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1523-hasre-mousavi.htm

 

بحث حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد دوباره در مطبوعات بالا گرفته است. این سه رهبر جنبش سبز، شجاعانه همه این سالها در حصر مقاومت کرده و حاضر نشدند به جنبش سبز خیانت کنند و آنچه در این یادداشت کوتاه مطرح می شود ابداً برای بی ارزش جلوه دادن مقاومت این بزرگان نیست. نظر این قلم نیز در مورد راهکارهای سیاسی آقای میرحسین موسوی (1) و کلاً اصلاح طلبان اسلامی (2)، بطور مفصل در گذشته بحث شده است. اما پاسخ سؤالی که در عنوان این نوشتار آمده را در کمتر از یک خط می توان داد. دلیل اینکه رژیم جمهوری اسلامی نمی خواهد به حصر پایان دهد واقعاً ربطی به خود این بزرگان جنبش اصلاحات ندارد. هراس رژیم این است که اگر آنها آزاد شوند، خواستهای کل آنچه جنبش اصلاحات خوانده می شود تعمیق یابد، و چه تشکیلاتهای اصلاح طلب و این بزرگان رادیکال شوند و آنرا رهبری کنند و چه از آن عقب بمانند و تشکیلاتها و رهبران دیگری پیدا شوند، جنبش اصلاحات جای خود را به جنبشی برای تغییر رژیم و ایجاد حکومتی سکولار خواهد داد که وحشت رژیم در واقع از چنان عاقبتی است و البته این حقیقت را هم رژیم خوب می داند و هم اپوزیسیون مترقی (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

هفدهم مرداد ماه 1396
August 8, 2017

پانویس
:

 

1. میرحسین موسوی

http://goo.gl/e6o7ua

 

2. اصلاح طلبی اسلامی

http://goo.gl/WhJmpK

 

3. در ساختن آلترناتیوی مترقی شرکت کنیم
http://www.ghandchi.com/1510-alternative-moteraghi.htm 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH