Sam Ghandchiسام قندچي برداشت نادرست برخی دوستان جبهه ملی از حزب سکولار دموکرات ایرانیان

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1602-jebhe-misunderstanding.htm

 

شاید بهترین توصیف جبهه ملی گفته شادروان دکتر خسرو شاکری زند است که جبهه را معادل جنبش حقوق مدنی مارتین لوتر کینگ در آمریکا می دانست. مارتین لوترکینگ اساساً با قانون اساسی آمریکا مسأله ای نداشت و فقط می خواست تبعیض علیه سیاهان در آن قانون از بین برود. جبهه ملی نیز اساساً با خود قانون اساسی دوران شاه که ارثیه مشروطیت بود مسأله ای نداشت و فقط مخالفتش با اقدامات فراقانونی رژیم شاه بود و درخواست جبهه ملی نیز این بود که "شاه سلطنت کند و نه حکومت" و همانطور که چند روز پیش بحث شد هدف جبهه سرنگونی رژیم شاه نبود و فقط شراکت در قدرت بود (1). حالا درست است که جبهه ملی در ایران در 38 سال گذشته وجود داشته و پلاتفرم آن شبیه دوران شاه، اجرای قانون است اما هم جبهه ملی در رژیم اسلامی از همان اول می دانست که چنین حرفی نمی تواند خواسته جریانی مدرن باشد و هم رژیم جدید و شخص آیت الله خمینی از همان اول، جبهه ملی را که با لایحه قصاص مخالفت کرد، با توهین به مصدق، مرتد خواند. واقعیت این است که مشکل با قانون اساسی کنونی ایران فقط مسأله رفع تبعیض نیست و کل قانون مسأله است یعنی اگر دولت فراقانونی عمل نکند و به خود قانون مثلاً در مورد زناکار یا همجنسگرا یا مرتد، عمل کند، آشکارا همه حقوق بشر در دنیای مدرن را زیر پا خواهد گذاشت. همه این موضوعات را سالهاست بحث کرده ایم و حقوقدانان برجسته ای مانند دکتر هدایت الله متین دفتری (2)، از همان اول انقلاب به جزئیات موارد نقض حقوق بشر در قوانین جمهوری اسلامی پرداختند.

 

اما موضوع این نوشتار موضوعات مربوط به قوانین نیست که سالهاست بحث شده است. واقعیت این است که تشکیلاتی نظیر جبهه ملی در همان دوران شاه نیز بیشتر تشکیلاتی مدنی بود تا سیاسی هرچند در آن زمان تنها جنبشی که فعالیت های مدنی می کرد جریانات اسلامی بودند که صندوق های قرض الحسنه و کمک به خانواده های بی سرپرست را، راه اندازی می کردند. غرض آنکه امروز پلاتفرم جبهه ملی در بهترین حالت برای جنبشی مدنی کارآیی دارد و مطمئناً اگر احزاب پرقدرتی برای انحلال جمهوری اسلامی شکل بگیرند، جبهه ملی نیز می تواند در ائتلافی بزرگ با آنها قرار گیرد اما پلاتفرمی که هدف اصلی اش قانون مدار کردن رژیم باشد حتی پلاتفرمی برای نافرمانی مدنی در رژیمی با چنین قانون اساسی قرون وسطایی نیست، تا چه رسد به آنکه بتواند به انحلال یا سرنگونی رژیم اسلامی برسد. در مقایسه حزب سکولار دموکرات ایرانیان اساساً در پی تدوین پلاتفرمی (3) برای رسیدن به جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار (4) است، و بعداً هم نوشتن پیش نویس قانون اساسی نوینی است که در نفی کامل قانون اساسی حکومت مذهبی و قرون وسطایی کنونی است. مهمتر از آن هم، اینکه حزب سکولار دموکرات ایرانیان هدفش کسب قدرت است، در حالیکه جبهه ملی هدفش شرکت در قدرت است. مهم نیست که در زمان شاه غیر از دو برهه کوتاه در سالهای 1330 تا 1332 و نیز در سالهای 1339 تا 1342 چنین امکان شرکت در قدرت برای جبهه فراهم نشد، و در رژیم کنونی نیز در همان دو سال اول انقلاب، جبهه ملی در قدرت شرکت داده شد، اما بحث این است که هدف استراتژیک جبهه شرکت در قدرت است، در حالیکه هدف استراتژیک جریانی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان چنین نیست با وجود آنکه ممکن است بستگی به شرایط جامعه در قدرت شرکت هم بکند. در نتیجه واقعاً جبهه ملی و حزب سکولار دموکرات ایرانیان مکمل هم در ائتلافهای آینده خواهند بود و نه رقیب یکدیگر.

 

متأسفانه در خارج کشور در 38 سال گذشته صحنه سیاسی به گونه ای بوده است که گویی رژیم شاه در خارج بویژه در آمریکا، هنوز ادامه دارد و از سوی علاقمندان به احیا سلطنت به این تصور دامن زده شده که توافق و همکاری با جبهه ملی نظیر دوران پیش از انقلاب لازم است و حتی فکر می کردند که مسأله مصدق را اگر حل کنند به وحدت می رسند، و از سوی دیگر این برداشت نادرست از سوی برخی رهبران جبهه ملی داده می شد که گویی هدف جنبش، رسیدن به توافق با سلطنت طلبان است. واقعیت این است که هر دو سو، فرسنگها از واقعیت ایران حاضر فاصله دارند و گویی در دنیای 60 سال پیش سیر می کنند. اهمیت بحثهای تاریخی و دانستن حقایق بسیار ضروری است اما واقعیت این است که بیشتر آنگونه بحثها ربطی به جنبش سیاسی کنونی برای تغییر رژیم ندارد. شاید علاقه به برخی دوستان نظیر مهندس کورش زعیم که اکنون در زندان به سر می برد، و به جبهه ملی تعلق دارد، باعث این سوء تفاهمات شده است، چون دیدگاه های مهندس زعیم چندان شباهتی به دیدگاه های سنتی جبهه ملی ندارد. کنگره پنجم جنبش سکولار دموکراسی ایران در کمتر از دو ماه دیگر، برگزار می شود (5) و کنگره بیشتر به ائتلافی از شخصیتها، سازمان ها و احزاب سکولار دموکرات شبیه است که جبهه ملی نیز می تواند یکی از آنها باشد، ولی نظرات دوستی مثل کورش زعیم بیشتر به دیدگاه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان شبیه است تا به جبهه ملی. دستکم برداشت این قلم چنین است، و فکر می کنم اگر این موضوع روشن باشد، کمتر مشاجرات بیهوده ای را شاهد خواهیم بود که برخی فکر کنند نظراتی می خواهد به جبهه ملی تحمیل شود. جبهه ملی همانطور که از شادوران دکتر خسرو شاکری زند نقل شد، تشکیلاتی نظیر جنبش مدنی مارتین لوتر کینگ در آمریکا بوده و هست، و رهبران برجسته ای نظیر دکتر محمد مصدق هم داشته، و واقعاً به این راحتی کسی نمی تواند دیدگاه جبهه را تحریف کند و دلیلی برای نگرانی و درگیری های بیهوده نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
دهم شهریور ماه 1396
September 2, 2017

 

پانویس:

 

1. لزوم داشتن نقشهء راه برای آلترناتیو سکولار دموکرات
http://isdmovement.com/2017/0917/090117/090117.Sam-Ghandchi-Necessity-of-having-a-plan-for-SD-Alternative.htm
http://www.ghandchi.com/1551-naghshehe-raah.htm

 

2. یادداشتی درباره مهدی خانبابا تهرانی و هدایت الله متین دفتری
http://www.ghandchi.com/1146-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

کوچ ایرانیان103/ دکتر هدایت متین دفتری- علی لیمونادی

https://www.youtube.com/watch?v=dCoOe8Vi5Ww

 

3. بحثهای پلاتفرم در حزب سکولار دموکرات ایرانیان
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

4. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

5. کنگره پنجم جنبش سکولار دموکراسی ایران در کلن آلمان در 28 و 29 ماه اکتبر 2017
http://isdmovement.com/Congress.htm
 
    

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH