Sam Ghandchiسام قندچي بازنشر «یک دیدگاه آینده نگر» در جنبش سکولار دموکراسی ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4522-aknoon.htm

Republishing 'A Futurist Viewpoint' in Iran's Secular Democracy Movement
http://www.ghandchi.com/4522-aknoon-english.htm

 

بازنشر «یک دیدگاه آینده نگر» در جنبش سکولار دموکراسی ایران

 

دوستان عزیز، همانطور که می دانید من حالم خوب نیست و باید استراحت کنم؛ اما، این یادداشت کوتاه را می خواستم امروز برایتان بنویسم! سپاسگزارم از دکتر اسماعیل نوری علا که ایشان روز گذشته در سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران، مقاله ی «یک دیدگاه آینده نگر» را از این نگارنده بازنشر کرده اند، مقاله ای را که نخستین بار درست 35 سال پیش به زبان انگلیسی در اول آوریل سال 1989 به همراه دوست مرحومم زنده یاد جک لی از بنیانگذاران فراسوی جنگ، منتشر کرده بودم، و طی سالهای بعد از آن، علاوه بر ترجمه ی آن به زبان فارسی، پی نوشتهای متعددی را نیز به آن اضافه کرده ام، و امیدوارم مطالعه ی مجدد مقاله و پی نوشتهایش برای خوانندگانی قابل استفاده باشد که برایشان مطلبی را که در آن «بینشی» در رابطه با ایران و جهان مطرح شده، جالب باشد! در حقیقت آن رساله از نخستین مطالبی بود که سالها بعد در ستونی تحت عنوان «از نگاه یک آینده نگر»، که دکتر نوری علا از روز اول انتشار نشریه ی «سکولاریسم نو»* به این نگارنده تخصیص داده بود، منتشر شد!


اما اکنون! من نمی خواهم بگویم که وضعیت ایران در حال حاضر تکرار روزهای انقلاب 57 است!، هر زمانی رنگ و بوی خاص خود را دارد؛ اما، می شود از تجربه های دو سالِ نخستِ انقلاب 57 بسیار آموخت و این موضوعی بود که 6 ماه پیش تلاش کردم در بخش اول مصاحبه ام در 9 مهرماه 1402 در مهستان، وقتی به دو اشتباه نیروهای اپوزیسیون در دو سال اول انقلاب 57 اشاره کردم، خاطر نشان کنم، که اولی در محافظه کاریهای حمایت از خمینی در روز زنان 17 اسفند 1357 و طی ماجرای دانشجویان خط امام و بعد هم حمایتهای بدون قید و شرط از خمینی در جنگ ایران و عراق بود، و دو دیگر تندرویهای آنارشیستی بویژه طی تظاهرات میدان فردوسی که به سرکوب شدید سال 60 و اعدامهای دهه شصت منجر شد و البته در هردو رابطه نمی توان فقط اپوزیسیون را مقصر قلمداد کرد ولی آن دو افراط و تفریط ضرر بزرگی به تحولات بعدی جامعه ی ایران زد! در آنزمان تجزیه طلبی مسأله ی جدی در ایران نبود و
حضور نسبی جبهه ملی ایران در قدرت در دو سال اول انقلاب 57، کمکی بود به تعدیل این خطر افراطی گری در سپهر سیاسی آن روزگار جامعه ی ایران که متأسفانه در سالهای اخیر، روندی برعکس را در رژیم حاکم، شاهد بوده ایم که این واقعیت در حل معضلاتی مشابه، کمکی به جامعه ی ایران نیست! به هرحال منظورم این نیست که در اوضاع کنونی ایران، همه چیز شبیه روزگار انقلاب 57 است، ولی تجربه ی آنروزها درسهایی دارد که در مصاحبه ی 10 ماه پیش خود، تلاش کردم یادآوری کنم، و شاید امروز به کار آید، که از افراط و تفریط بپرهیزیم! با بهترین آرزوها برای همه!

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

14 فروردین 1403
April 1, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH