sam-ghandchi یادداشتی برای رضا پهلوی و شهریار آهی درباره ی حزب آینده نگر
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4070-reza-pahlavi.htm

A Note for Reza Pahlavi and Shahriar Ahy about Futurist Party
http://www.ghandchi.com/4070-reza-pahlavi-english.htm

پی نوشت 4 مرداد ماه 1400: نشست عمومی مهستان: برآمد یک رهبری سیاسی انتظاری ملی است

پی نوشت 2 مرداد ماه 1400: مسأله ی درک قدرت در رژیم اسلامی فقط عوام فریبی اصلاح طلبان نیست

پی نوشت 29 تیر ماه 1400: تصورات نادرست درباه ی رهبری انقلاب 21 در ایران

پی نوشت 21 خرداد ماه 1400: آینده نگری و تحریم انتخابات: خلق را تقلیدشان بر باد داد

پی نوشت 15 فروردین ماه 1400: گفتگو با حسن شریعتمداری در مورد گفتار نوین آقای رضا پهلوی و رویکردهای مقابل آن

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17

 

reza-pahlavi

 

روز 26 اسفندماه 1399، به سخنرانیِ تاریخیِ آقای رضا پهلوی، از سایتِ شورایِ مدیریتِ گذار، گوش کردم و امیدوارم آن ویدیو به زبان انگلیسی نیز با دقت کامل، ترجمه و منتشر شود، نه آنکه تفسیر خبرنگار ارائه شود، چون ارزش بسیار بالای تاریخی دارد. همانوقت نظرم را در مقاله ای تحت عنوان «سخنان تاریخی رضا پهلوی در رد حکومت موروثی»، منتشر کردم. و کمی بعد از سخنرانی، دکتر شهریار آهی در رابطه با سخنان تاریخی آقای رضا پهلوی، یک گفتگوی تلویزیونیِ بسیار شنیدنی داشتند. واقعیت این است که دکتر شهریار آهی 5 سال پیش در مصاحبه ای برای خروج از بن بست این به اصطلاح "جمهوریِ" اسلامی، حتی حاضر به گفتگو با آیت الله خامنه ای شدند که شوربختانه نتیجه ای نداد. صاحب این قلم نیز دو روز پیش یادداشتی نوشتم تحت عنوان «به آیت الله خامنه ای: مشکل رژیم شما با تهدیدهایِ اتمیِ تازه حل نمیشود»، و این نگارنده نیز هنوز امیدوارم راهی نظیر آنچه در آفریقای جنوبی پیدا شد، که نلسون ماندلا با برنامه ی ساده ی «لغو آپارتاید» ریاست جمهوری را به عهده گرفت، در ایران نیز در دوماه آینده با کاندیدایی برای ریاست جمهوری با طرح ساده ی «جدایی کامل حکومت و مذهب»، راهگشایی تازه ای شود. یعنی برای نجات ایران، «ما خواهان حذف نیستیم»! اما تا آنجا که به اپوزیسیون برای تغییر رژیم اسلامی به یک جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر مربوط می شود، ایجاد تشکیلاتهای جبهه واحدی، سالهاست که دنبال شده و ادامه خواهد داشت، و در حال حاضر مهمترینِ این نوع تلاشها، در شورای گذار دنبال می شود و دکتر شهریار آهی سخنگوی شورا هستند. واقعیت این است که شورای گذار نظیر کوششهای مشابه، در پی ایجاد اتحادی از نیروهای اپوزیسیونی است که در 42 سال گذشته با رژیم اسلامی مبارزه کرده اند. شکی نیست که این کار برای عبور از این به اصطلاح "جمهوریِ" اسلامی، لازم است، اما کافی نیست. جامعه ی ایران نیاز به احزاب بزرگ دارد که شاید در همه ی تاریخ ایران فقط یکبار وجود داشته و آنهم حزب توده بوده که متأسفانه بازیچه ی دست شوروی استالین شد. اما نیازِ امروز، حزبی آنگونه فراگیر است، در عین حال، همانطور که روز گذشته بحث شد، این امر به معنی تعطیل احزاب دیگر نیست، و همچنین در نفی ادامه ی فعالیتهای تشکیلاتهای جبهه واحدی نظیر شورای گذار نبوده و نیست، بلکه مکمل آن فعالیتهاست و دقیقاً پیروزی چنین تلاشهایی نیاز به حمایت مستمر دوستان شورای گذار نظیر آقایان شهریار آهی و حسن شریعتمداری دارد. اکنون وقت آن است که با رهبری آقای رضا پهلوی برای تدارک برگزاری کنگره ی مؤسس حزب آینده نگر تلاش شود. تأسیس حزب آینده نگر، همانطور که روز گذشته بحث شد، نه تنها به معنی تعطیل کردن احزاب و سازمانهای دیگر نخواهد بود، بلکه خودِ حزب آینده نگر نیز، نظیر حزب دموکرات یا حزب جمهوریخواه آمریکا، فراکسیونهای مختلف خواهد داشت! بعنوان مثال نگاهی به حزب دموکرات آمریکا بیاندازیم که بعد از حدود 250 سال، فراکسیون «رنگین کمان» آن به رهبری جِسی جکسون، در پیروزی آن حزب در چند انتخابات ریاست جمهوری، نقش اصلی را ایفا کرده است! به عبارت دیگر ایجاد «حزب آینده نگر»، نه تعطیل احزاب دیگر است و نه آنکه وجود آن حزب، در نفی فراکسیونهای مختلف است، و اتفاقاً این حزب، از وجود فراکسیون در درون خود، استقبال می کند، و همانطور که 5 سال پیش بحث شد: «پلاتفرم حزب آینده نگر الزام آور نیست»! در نتیجه وقتی لغت «حزب» مطرح می شود، لطفاً تصورات احزاب لنینی را که در تاریخ معاصر ایران مرسوم بوده، در نظر نگیریم، و مثال زنده ی اینگونه احزاب فراگیر، همین دو حزب اصلی «دموکرات» و «جمهوریخواه» در آمریکا هستند، که در هردو، پلاتفرم حزبی الزام آور نیست! در حقیقت تجربه ی دوستانی نظیر دکتر اسماعیل نوری علا در 5 سال گذشته در سازماندهی حزب سکولار دموکرات ایرانیان و مهستان سکولار دموکراسی می تواند، رهبری این حرکت تازه را شکل دهد و امیدوارم چنین شود، و حزب سکولار دموکرات ایرانیان نظیر موتورِ به حرکت درآورنده ی این حرکت تازه عمل کند؛ چرا که امروز، در عرصه ی سیاست ایران، دیگر حزبی بزرگ و فراگیر لازم است و اتحادهای گروه ها و جمعهای کوچک و تشکیلاتهای جبهه واحدی، گرچه لازم و مفید هستند، ولی آنگونه تشکیلاتها، برای تحول آینده ی ایران به یک جمهوریِ واقعیِ سکولار دموکرات و آینده نگر، کافی نیستند.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهاردهم فروردین ماه 1400
April 3, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles