Sam Ghandchiسام قندچي آینده نگر: آیا ما خواهان حذف هستیم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3889-ayandehnegar.htm

مطالب مرتبط: 1     2

 

ayandehnegar  

 

واقعیت این است که هدف از نقد سلطنت طلبان افراطی، کمونیستهای افراطی، مجاهدین و اصلاح طلبان، ابداً حذف آنها از صحنه ی سیاسی ایران نیست. حتی هدف، حذف دیدگاههایی نظیر آیت الله خامنه ای از جامعه نیست و به همین دلیل چند وقت پیش، پیشنهاد آقای اکبر گنجی به آیت الله خامنه ای برای جلب حمایت ایشان از حکومت سکولار دموکرات، مورد پشتیبانی صاحب این قلم قرار گرفت. در آمریکایِ امروز، کوکلاکس کلانها، آزادند نظرات خود را بطور صلح آمیز مطرح کنند و حتی تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کنند. هدف از همه ی نقد کوکلاکس کلانهای اسلامی و کلیه ی جریانات فکری که در ابتدای این یادداشت ذکر شدند، رسیدن به حکومتی سکولار دموکرات در ایران است، وگرنه، هدف، حذف دیدگاههای سیاسی و فکری مختلف از جامعه نیست. همانطور که روز گذشته در کتاب «گردویی زیر میکروسکوپ: علم، مذهب، فلسفه، و تغییر» بحث شد، ایران، انقلاب 1789 و انقلاب 1848 خود را، در همان سال 57، یکجا داشت، و امروز منظور از انقلاب قرن بیست و یکمی ایران، برقراری حکومتی سکولار دموکرات و آینده نگر، از طریق مسالمت آمیز است، و نه آنکه مردم ایران بخواهند بیشتر به جان یکدیگر بیافتند. 42 سال جنگ داخلی در ایران بس است!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

13 مهر ماه 1399
October
4, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH