sam-ghandchi آینده نگری و تحریم انتخابات: «خلق را تقلیدشان بر باد داد»*

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4101-ayandehnegari-vs-taghlid.htm

پی نوشت 31 خرداد ماه 1400: رنجها و آرزوها

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19      20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42

 

ayandehnegari-vs-taghlid

 

جمعه ی همین هفته در روز 28 خرداد 1400، در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و اکثریت مردم ایران تصمیم به «تحریمِ انتخابات» گرفته اند! گام بعدی برای تشکیل حکومت منتخب مردم چیست؟ در زمان شاه سالها نیروهای سیاسی مختلف در مورد «راه انقلاب» نظرات مختلف مطرح کردند مثلاً عده ای با تقلید از انقلاب چین دنبال محاصره ی شهرها از طریق دهات بودند، اما می دانیم در پایان کار در سال 1357 این شهرهای بزرگ و مشخصاً تهران بود که عرصه ی انقلاب شد. در 43 سال گذشته نیز راههای زیادی برای تحول آینده ی ایران از سوی نیروهای سیاسی مختلف مطرح شده، اما اکثر آنها، با تقلید از اینکه «چگونه رژیم خمینی به قدرت رسید»، از مدل او پیروی کردند، و نوعی تشکیلات نظیر «شورای انقلاب» سال 57 را، ایجاد کردند؛ به قول مولانا «مر مرا تقلیدشان بر باد داد، که دو صد لعنت بر آن تقلید باد*»! اولین نمونه ی این تقلید نیز «شورای مقاومت» پیش از آغاز دهه ی 1360 به رهبری مجاهدین بود، و بعدها بارزترین نمونه ی استفاده از این مدل، در سال 1388 شورای رهبری جنبش سبز مرکب از آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد بود که در واقع اصلاح طلبان را نمایندگی می کرد. البته طرحهای دیگری نیز مطرح شده اند نظیر «پارلمان خارج» که از همان نخستین روزهای مهاجرتِ اپوزیسیون به خارج مطرح شد و حتی گروهی بنام «نهاد مردمی» سیستمی کامپیوتری برای انجام آن ساخت. در چند سال اخیر راههای تازه ای در خارج آزمایش شده اند. یکی تشکیلات «مهستان جنبش سکولار دموکراسی» به ابتکار دکتر اسماعیل نوری علا، که بطور مداوم بیش از 5 سال فعالیت آن با موفقیت ادامه داشته است. حرکت موفق دیگری که شاهد آن بوده ایم جمعی است که در پی انتشار بیانیه 14 نفر در داخل کشور شکل گرفت. البته در عین حال بسیاری از احزاب و شبکه ها نظیر حزب مشروطه ی ایران، «اتحاد جمهوریخواهان و انشعابات آن»، حزب توده و چریکهای اکثریت و گروههای مرتبط با آنها و رسانه های فراحزبی شان، سازمان راه کارگر، تشکیلاتهای جبهه ملی، و حزب سکولار دموکرات ایرانیان که بیش از 5 سال است شکل گرفته و شبکه ی فرشگرد، آنارشیستها، و دهها گروه و رسانه ی سیاسی، مدنی و حقوق بشری دیگر نظیر «هرانا»، «همبستگی»، «بنیاد برومند»، «گزارشگران»، «ایران گلوبال»، «ایران فردا» و «گویا»، که در همه ی این سالها در داخل و خارج از کشور فعالیت کرده اند. یکی از تازه ترین جمعهای سیاسی ایرانی در خارج و داخل کشور که خود را سازمان سیاسی تلقی نمی کند، «شورای گذار» است که در تلاش برای تحریم انتخابات 1400 نقش بسیار فعالی را ایفا کرده است. بعد از کنفرانس موفق این هفته در رابطه با «تحریم انتخابات» با شرکت آقای رضا پهلوی که شماری از رهبران اپوزیسیون از جمله آقای حسن شریعتمداری دبیرکل شورای گذار و آقای اسماعیل نوری علا دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان در آن شرکت داشتند، موضوع شکل تشکیلاتی رهبری فعالیت بعد از تحریم انتخابات که همین 5 روز دیگر خواهد بود، در دستور کار کل اپوزیسیون ایران قرار خواهد گرفت. به باور صاحب این قلم آنچه همه ی 43 سال گذشته روشن شده اینکه مردم ایران رو به آینده دارند و نه گذشته؛ یعنی مثلاً اگر شورای انقلاب در زمان خمینی می خواست بعنوان بدنه ی اصلی خود، روحانیت شیعه را متحد کند، یعنی میراثی 1000 ساله از گذشته های دور، مطمئناً چنین نوع هدفی، برای اپوزیسیونی که 43 سال است می خواهد از رژیم اسلامی عبور کند، و رژیمی سکولار دموکرات در ایران ایجاد کند، معنی ندارد، و طرحی در پرتو «آینده نگری» مدنظر خواهد بود و نه گذشته نگری! از دیدگاه این نگارنده اکنون وقت آن رسیده که همه ی نیروهای سیاسی، مدنی و حقوق بشری که خواستار عبور از رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران هستند، تشکیلاتی که آنرا «حزب آینده نگر» می خوانم ( توضیحات بیشتر در آرشیو)، بعنوان تشکیلاتی فراگیر و نه یک گروه خاص شکل دهند، تشکلی شبیه «حزب دموکرات-جمهوریخواه آمریکا» که با تلاش جفرسون تأسیس شد و البته بعدها نامش به «حزب دموکرات آمریکا» تغییر یافت، و یک راه برای رسیدن به این هدف، بیش از سه ماه پیش در نوشته ی کوتاهی تحت عنوان «یادداشتی برای رضا پهلوی و شهریار آهی درباره ی حزب آینده نگر»، مورد بحث قرار گرفت و حرف بیشتری نیست!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

23 خرداد ماه 1400
June 14, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles