Sam Ghandchiسام قندچي شاهزاده رضا پهلوی دو سال تمام شد، شما موظفید از مردم ایران عذرخواهی کنید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2575-reza-pahlavi.htm

 

reza-pahlavi-96

 

شاهزاده رضا پهلوی: دو سال پیش در چنین روزی در آغاز تحریم انتخابات ریاست جمهوریِ دور دوم آقای حسن روحانی، با خدعه گری در گزارش دوگانه ای از مصاحبه خود با جان گمبرل خبرنگار آسوشیتدپرس در دوبی (1)، ضربه جبران ناپذیری به انقلاب قرن بیست و یکمی ایران وارد کردید (2). واقعیت این است که در جنبش سبز نیز در سال 1388 آقایان سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی، و مهدی کروبی، عذرخواهی در مورد کشتار 67 نکردند و به رغم تحمل حصر دو نفر دوم در 10 سال گذشته، اعتبار خود را برای رهبری جنبش مردم از دست دادند. شما نیز به رغم آنکه شانسی برای مطرح شدن بعنوان رهبری جنبش مردم در دو سال گذشته به دست آوردید، اما عدم عذرخواهی از جنایات رژیم شاه و نیاموختن از تجربه یهودیان پس از جنگ جهانی دوم (3)، و بدتر آنکه با ایجاد تشکیلات خود در آمریکا مرکب از ساواکی های سابق و جوانترهایی که توسط آنها آموزش دیده بودند، به جای عذرخواهی از جنایات پیشین، فعالان جنبش دموکراسی خواهی را که خواستار پاسخگویی بودند، در معرض فشار در مؤسسات خبری و حقوق بشری آمریکایی، حملات سایبری و امثالهم قرار دادید، و نه تنها این کارها به بی اعتبار شدن شما انجامید، بلکه به خیزش دو سال گذشته ی انقلاب 21 ایران لطمه جبران ناپذیری زدید (4).

 

اگر اصلاح طلبان در 20 سال گذشته بسیاری از گروه های حقوق بشری را بطور ضمنی وادار کردند که به کشتار دهه 60 نپردازند تا مورد حمایت آنها قرار گیرند، شما آقای رضا پهلوی و همراهان سلطنت طلبتان، شرط مشابهی را در 40 سال گذشته بطور ضمنی یا رسمی برای فعالان حقوق بشری گذاشتید که آنها متأسفانه تاریخ نقض حقوق بشر را در ایران، از تاریخ تأسیس جمهوری اسلامی شروع کردند و کاملاً جنایات دوران پهلوی را به بوته فراموشی سپردند. اما کم کم گروه های حقوق بشری تازه ای پیدا شدند که پرده از جنایات دهه 60 برداشتند و دیری نخواهد بود که همان گروه ها به جنایات رژیم پهلوی نیز بپردازند. اینها مسائل خصوصی کسی نیست و جنایاتی است که در عرصه عمومی طی 57 سال حاکمیت رژیم پهلوی، در ایران صورت گرفته است. حتی آمریکا برای 28 مرداد 1332، از مردم ایران عذرخواهی کرده اما شما و سلطنت طلبان هنوز برای جنایات ساواک عذرخواهی نکرده اید که هیچ، از امثال آقای پرویز ثابتی در تشکیلات خود در آمریکا استفاده کرده اید.

 

پیام نوروزی امسال شما شاهزاده رضا پهلوی، ادامه ی همان استراتژی بود که آغاز نقض حقوق بشر را در ایران، با قلب کردن تاریخ، از 40 سال پیش می خواهد اعلام و ثبت کند و شما را با تکیه بر حمایت جناحی از دولت آمریکا که در نوروز امسال همان تاریخ نگاری نادرست را به همراه شما تکرار کردند، بر اریکه قدرت نشانند (5). آخر چه کسی با عقل سلیم باور می کند که ایران 40 سال پیش چنان بهشتی بوده که پیامهای نوروزی مورد اشاره بیان می کردند، وقتی در ایرانِ 40 سال پیش، نه کودتا، بلکه انقلابی عظیم و چند میلیونی هرچند ارتجاعی در سال 1357 صورت گرفته است (6).

 

به هر حال، عدم پاسخگویی و خدعه گری شما عامل شکست خیزش 2 سال گذشته در ایران است همانگونه که عدم پاسخگویی سید محمد خاتمی، شیخ مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی درباره جنایات دهه 60 عامل شکاف و شکست جنبش سبز شد. شما نه تنها باید بعنوان سخنگوی خاندان پهلوی از مردم ایران برای جنایات نیروهای امنیتی و بعد هم ساواک علیه آزادیخواهان در دوران سلطنت پهلوی عذرخواهی کنید، بلکه مسؤلیت دارید برای جبران خطای خود بخاطر لطمه بزرگی که در 2 سال گذشته به شانس انقلاب 21 ایران برای پیروزی وارد کرده اید، با روشن کردن حقایق 40 سال اعمال اجحافات نسبت به نیروهای دیگر اپوزیسیون که ازطریق نفوذی که شما سلطنت طلبان ایران در دستگاه های دولتی آمریکا داشتید، به شکل گیری رهبری سیاسی با صداقتی برای آزادی ایران یاری رسانید، به جای آنکه در شعار بگویید مسأله تان آزادی ایران است و نه منافع شخصی و خانوادگی خاندان پهلوی، اما در عمل با خدعه گری، همچنان عکس آن عمل کنید (7).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفدهم فروردین ماه 1398
April 5, 2019

 

پانویس:

 

1. شاهزاده رضا پهلوی، شما باید رسماً برای خدعه نهم آوریل 2017 از مردم ایران عذرخواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi.htm
Prince Reza Pahlavi, you Must Officially Apologize to Iranian People for April 9th, 2017 Deception
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi-english.htm

 

2. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

3. از یهودیان بیاموزیم
http://www.ghandchi.com/372-genocides.htm
Let's Learn from the Jews
http://www.ghandchi.com/372-genocidesEng.htm

 

4. رضا پهلوی، شکست تحریم کنندگان در خرداد ماه 96، خیزش دی ماه 96، و امروز
http://www.ghandchi.com/2506-reza-pahlavi.htm

 

5. پاسخی به پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی که از 40 سال فقدان آزادی در ایران می گوید
http://www.ghandchi.com/2550-reza-pahlavi.htm

 

6. درباره انقلاب ارتجاعی 1357 در ایران

http://www.ghandchi.com/ReviewByWFS.htm

ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism-Online Book, Third Edition
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

7. رضا پهلوی، شکست تحریم کنندگان در خرداد ماه 96، خیزش دی ماه 96، و امروز
http://www.ghandchi.com/2506-reza-pahlavi.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH