Sam Ghandchiسام قندچي  پاسخی به پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی که از 40 سال فقدان آزادی در ایران می گوید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2550-reza-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/hCyQ89

ویدیویی از آقای شاهین نجفی: https://youtu.be/sKAur-gptIY

 

rp-voa

 

خطاب به شاهزاده رضا پهلوی: پیام نوروزی شما آقای رضا پهلوی چند ساعت پیش از صدای آمریکا پخش شد (1). صدای آمریکا به شما اجازه داده بیایید بطور غیرمستقیم بعنوان نماینده اپوزیسیون برای مردم ایران پیام نوروزی بفرستید و به دروغ بگویید که ایران فقط 4 دهه است که آزادی سیاسی ندارد؛ خیر آقای رضا پهلوی فقط 4 دهه نیست که در ایران آزادی سیاسی وجود ندارد. پیش از انقلاب، هر سال ما اپوزیسیون واقعی ایران که هم در دوران رژیم شاه فعال بودیم و هم این 40 سال، در برنامه های نوروزی خود در همین آمریکا با صدای بلند می گفتیم «عید ما روزی بود کز ظلم آثاری نباشد» و هنوز هم همین را می گوییم. مأموران شما البته برای امثال این قلم خیلی سعی کردند در همین آمریکا در این 40 سال پاپوش درست کنند اما نتوانستند چون واقعیت این است که هم با سلطنت پهلوی مخالف بوده و هستم و هم با رژیم اسلامیِ حاکم بر ایران از همان روز اول مخالف بوده و هستم. در 40 سال گذشته شاید یک درصد کسانیکه در ایران توسط رژیم اسلامی کشته شدند، حامی رژیم پهلوی بوده اند و در نتیجه شما حق ندارید بعنوان نماینده اپوزیسیون، پیام به مردم ایران بدهید، البته آزادید بعنوان یک فرد هر کاری دلتان می خواهد بکنید اما رسانه ی خبری دولت آمریکا نباید این برداشت را بدهد که گویی شما  رهبر اپوزیسیون هستید، که نیستید. در واقع پهلویستها امیدوارند که رژیم اسلامی بهترین جاده صاف کن برای بازگشت رژیم پهلوی به قدرت باشد، اما هنوز درک نکرده اند و شما هم درک نکرده اید که مردم ایران، رژیم محمد رضا شاه را با انقلاب سرنگون کردند و نه آنکه نظیر کامبوج در ایران کودتایی شده باشد و نوردوم سیهانوکی توسط لون نولی از قدرت ساقط شده باشد که واقعیت انقلاب 57 در ایران نبوده، و خودتان خوب می دانید وگرنه سه ماه پیش نمی گفتید که اوضاع کنونی در ایران شبیه آخرین روزهای سلطنت پدرتان است وقتی یکسال پیش از آن هم مشخصاً گفته بودید که در ایران دارد انقلاب می شود، یعنی خودتان هم آنچه در ایران 1357 شد را انقلاب علیه رژیم محمد رضا شاه می دانید. در واقع شما همه ی این 40 سال از روابط بازمانده ی رژیم شاه با دولت آمریکا سوء استفاده کرده اید و باعث شدید دولت آمریکا حق بقیه اپوزیسیون را بخاطر همکاری با بازماندگان سلطنت پهلوی، ضایع کند، و آنچه با این قلم کردید، یکی از دهها مورد بوده، و این کارهای شما بازماندگان رژیم پهلوی، باعث شده که دموکراسیِ آمریکا، از چشم اپوزیسیون واقعی و مردم ایران بیافتد، که مایه تأسف است چون استقامت دموکراسی در آمریکا غیرقابل انکار است (2). اما شما و همراهانتان اگر واقعاً تغییر کرده و به دموکراسی اعتقاد پیدا کرده بودید، گردانندگان تشکیلات شما در آمریکا امثال پرویز ثابتی ها نبودند که مسؤل شکنجه و زندانِ بسیاری از فعالان اپوزیسیون دموکراسی خواه در دوران پدر شما بودند و از جمله مسؤلیت بازجویی این قلم توسط ساواک در دوران محمد رضا شاه با آنهاست، و در یکی از نخستین مقالات خود در اینترنت به موضوع بازجویی های ساواک از خود، اشاره کرده بودم (3)، اما شما و همراهانتان بجای پاسخگویی تا توانستید تلاش کردید این قلم را نابود کنید، چون می دانستید که گرچه عضو کنفدراسیون بودم اما هیچگاه نه به مشی چریکی اعتقاد داشتم و نه توده ای بودم که بتوانید اقدامات ساواک را توجیه کنید و به همین دلیل که کاری نکرده بودم جز آنکه روشنفکری مخالف سلطنت بودم و حرفم را می گفتم، خودم علناً چهار سال قبل از انقلاب به ایران بازگشتم. در نتیجه ساواک رژیم پهلوی که مرا بازجویی می کرد نیز خوب می دانست که این قلم فقط یک مخالف سلطنت هستم که نه به تشکیلاتی وصلم و نه دنبال کار چریکی هستم و فقط روشنفکری آزادیخواهم همانگونه که در 40 سال گذشته نیز همینگونه بوده ام و ژورنالیستی هستم که مثل هزاران ژورنالیست واقعی آمریکایی، حرفم را می زنم و نه آنکه پول بگیرم که حرف نزنم و لاپیشونی کنم و الکی ادعا کنم که روزنامه نگار هستم. داستان دهها نفر نظیر این قلم، همانگونه است که بعد از 66 سال هنوز نمی توانید اعدام حسین فاطمی را توجیه کنید و یکروز قلم به دستانی که هیچ اعتباری ندارند، می خواهند دکتر فاطمی را به شوروی وصل کنند و روز دیگر داستانهای قلابی دیگری اختراع می کنند بجای آنکه حقیقت را بگویند که چون او با سلطنت مخالف بود و در مخالفت خود نیز جدی بود و واقعاً می خواست در ایران جمهوری به سبک غربی راه اندازی کند و امثال علی اکبرخان دهخدا را به ریاست جمهوری برساند، اعدام شد، و تازه بعد از اینهمه جنایت، مأموران امنیتی رژیم پهلوی نظیر آقای پرویز ثابتی، به جای پاسخگویی در دادگاهی عادلانه در آمریکا، همچنان در تشکیلات شما در آمریکا فعالند. شما آقای رضا پهلوی، در همه ی این سالها پاسخگو نبوده اید، وقتی اعتراضهایی که امثال این قلم بارها نوشته ایم حرف اپوزیسیون ایران در عرصه عمومی است و دردِدل خصوصی با شما نیست. شما همان سنت های بد دوران شاه را ادامه می دهید، از جمله همین پیامهای سیاسی در جشن نوروز که مورد تنفر مردم ایران بود که در نخستین روز عید، مجبور بودند که اول سخنان پدر شما را که از تلویزیون پخش می شد بشنوند، و بعد برنامه های تفریحی نوروزی را تماشا کنند. در این آمریکا که دولت این کشور، به شما اجازه می دهد از صدای آمریکا پیام نوروزی سیاسی برای مردم ایران بفرستید، خودِ رییس جمهوری آمریکا در شب سال نو میلادی، پیام سیاسی نمی دهد و گزارشِ سالانه ی کار خود را یکی دو ماه بعد از سال نو، به مردم ارائه می کند. دفعه بعد اگر شما مایلید گزارشِ کاری، به مردم ایران ارائه کنید، لطفاً یکی دو ماه بعد از جشن نوروز این کار را بکنید، البته پیام های شما در این 40 سال، هیچگاه گزارش کارهایی که قولش را دادید نبوده و فقط قولهایتان بدون اجرا، و ادعاهایتان بی حاصل بوده، و جوابگو نیستید. مردم ایران از همان دوران شاه، نیازی به دیدن پیام نوروزی رهبران سیاسی در تلویزیون، و بلند شدن برای سرود شاهنشاهی در سینما پیش از دیدن فیلم مورد علاقه شان نداشته اند، و شادباش نوروزی هم یکی دو کلمه است مثل «نوروزتان خوش» که رییس جمهور نیز مثل بقیه مردم می تواند بگوید و نه آنکه پیام سیاسی دهد؛ رییس جمهوری در آمریکا هنگام سال نو پیام سیاسی نمی دهد و دو ماه بعد از سال نو گزارش کار سال گذشته ی خود را به ملت در کنگره ارائه می کند. خبرنگاران رسانه هایی نظیر صدای آمریکا تحت مدیریت کنونی مثل «بله قربان» گویانِ دم و دستگاه استبدادی شاه، برای شما «به به وچه چه» می کنند، در حالیکه اگر قرار بود وضع مردم ایران با «به به وچه چه» درست شود که در 40 سال گذشته درست شده بود. شاهزاده رضا پهلوی، با شما هیچ دشمنی شخصی ندارم، و شما و شهبانو فرح پهلوی نیز این را خوب می دانید که کشته شدن پسرعمویم در 16 آذر هیچ ربطی به مواضع سیاسی این قلم نداشته و ندارد، اما مأمورانتان این شایعه را در میان دهها شایعه ی دیگر علیه این قلم اختراع کرده اند که گویی بخاطر کشته شدن پسرعمویم احمد قندچی، با سلطنت پهلوی مخالفم. شخصاً حتی سالها قبل از آنکه در مورد جزئیات 16 آذر بدانم با رژیم سلطنتی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم. از نگاه این قلم، رژیم سلطنتی و حکومت مذهبی در ایران، یعنی رژیم مفتخورها.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول فروردین ماه 1398
March 21, 2019

 

پانویس:

 

1. صدای آمریکا: پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت سال ۱۳۹۸: من به نجات ایران ایمان دارم
https://ir.voanews.com/a/iran-reza-pahlavi/4839553.html

 

2. در سال اول ترامپ، دموکراسی آمریکا استقامت خود را دوباره ثابت کرد
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy.htm 
In Trump's First Year, US Democracy Proved again to be Resilient
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy-english.htm

 

3. My Memories of Savak Interrogations
http://ghandchi.com/14-Savak.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH