Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای دوست عزیز آقای حسین رونقی در مورد سخنرانی توییتر اسپیس

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4461-hossein-ronaghi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14

 

hossein-ronaghi-enghelabe-mosaalemat-aamiz

 

دوست عزیز آقای حسین رونقی، هفته ی گذشته به سخنرانی شما در توییتر اسپیس گوش کردم و از دیدگاه این نگارنده یکی از بهترین سخنرانی هایی بود که در سالهای اخیر در مورد وضعیت اپوزیسیون مترقی در انقلاب 21 ایران شنیده بودم و نشان می داد شما درک عمیقی از واقعیات انقلاب مترقی کنونی در ایران دارید؛ البته موضوعات شخصی در هر فعالیتی پیش می آید و باید از آن عبور کرد وگرنه باید فعالیتی نکرد؛ اما، اصل بحث شما در حقیقت نشان می داد که بدرستی موضوع ترقی خواهی و چالشهای مقابل آنرا در خیزش مهسا و در کل جنبش سیاسی ایران درک کرده اید، آنچه متأسفانه در انقلاب 57 هیچگاه از سوی نیروهای اپوزیسیون درک نشد! تازه امروز ترقی خواهی معنایش نسبت به 44 سال پیش وسیع تر و عمیق تر است، و در حقیقت تلاش برای دستیابی به «نوروز بشریت در قرن بیست و یکم»، اصل بحث است! واقعیت اینکه جنبش مدنی ایران در 44 سال گذشته اساساً تلاش حقوق بشری کرده در حالیکه ایران به تلاشی سیاسی و مترقی در جنبش مدنی نیاز دارد؛ اما، تنها تلاش سیاسی در جنبش مدنی ایران در 44 سال گذشته تلاشی ارتجاعی از سوی جریان اصلاح طلبی ارتجاعی بوده؛ و دیگر فعالان مدنی، سکولارها، اساساً در جنبش مدنی، به فعالیتهای حقوق بشری بسنده کردند که لازم اما کافی نیست! خاطرنشان کنم که ابداً از این حرف منظورم دور ریختن همه ی اصلاح طلبان پیشین نیست چرا که خیلی از آنها امروز به اصلاح طلبی مترقی رسیده اند آنچه که امانوئل کانت از اصلاح طلبی مدّنظر داشت! به هر حال امروز نیاز جامعه ایران، ایجاد تشکیلاتی برای فعالیت سیاسی مترقی در جنبش مدنی ایران است و امیدوارم دوستانی نظیر شما و دوست عزیز آقای مجید توکلی و همه ی فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور قادر شوند در این مهم برای مردم ایران راهگشا شوند تا پیروزی انقلاب قرن بیست و یکمی ایران از طریق مسالمت آمیز، میسر شود، وگرنه همانطور که روز گذشته در یادداشتی نوشتم، دو گزینه برای ایران باقی خواهد ماند، دست و پا زدن در لجنزاز مفسدان و اختلاس گران گذشته و حال، و یا انقلابی دودمان برانداز نظیر انقلاب ارتجاعی 57 که نتیجه اش نیز برای مردم می تواند بدتر از گذشته شود! به امید دستیابی به دموکراسی پایدار در ایران!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

3 مرداد 1402
July 25, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH