Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی مقاله ی سایت آسو درباره ی زنان افغان

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4332-afghan-women.htm

مطالب مرتبط: 1      2      3     4      5      6      7      8      9      10     11     12

 

afghan-women

 

 

چند لحظه پیش مقاله ای را درباره ی وضعیت زنان افغان در سایت گویا، به نقل از سایت آسو خواندم. بعد از آنچه در افغانستان اتفاق افتاد همه به آمریکا برای خروج از افغانستان تف و لعنت می کنند که البته امروز دلیل تصمیم آنروز آمریکا واضح است و همان زمان بحث شد و نیازی به تکرار نیست! اما کسی نمی گوید امثال آن خانم اصلاح طلب چپی ایرانی که به فهیم دشتی نزدیک بود نیز در مورد وضع کنونی زنان افغان مقصرند که در آن زمان که اینهمه سال حمایت آمریکا را داشتند فقط طبق معمول خودنمایی کردند و مرتب به یکدیگر جایزه دادند، از جمله در اروپا و آمریکا، به جای آنکه در آن جامعه برای «سکولار دموکراسی»، تلاش کنند و در تحمیق مردم افغانستان و اروپاییان درباره ی کوکلاکس کلانهای اسلامی، نقش آفرینی نکنند! چرا امروز خاموش هستند فکر می کنند ما نمی دانیم که حقوق بشر برای اینها شده دکان و کاسبی! همان یکسال پیش زمان خروج آمریکا از افغانستان در این مورد در لفافه نوشتم و نمی خواهم از آنها نام ببرم که در افغانستان و جنبش زنان در آنجا نفوذ زیادی داشتند. و اینگونه این کثافتِ جریان چپی اصلاح طلبی در ایران، نه تنها 43 سال به جنبش سیاسی ایران لطمه زد، بلکه بدینگونه حتی باعث شکست جنبش زنان افغانستان و نکبتی شد که اکنون زنان افغان با آن دست بگریبانند که در مقاله ی خواندنی و تأسف باری که سایت گویانیوز بازنشر کرده، به خوبی آشکار است! این افرادی که نمی خواهم نامشان را ذکر کنم حالا کله شان را توی برف کرده اند و اینقدر شهامت ندارند بعد از یکسال درباره ی ضرری که به جنبش زنان افغانستان زدند حرف بزنند. اینها مسائل شخصی نیست، اینها تصمیمات غلط سیاسی است که نتیجه اش را امروز می بینیم!

 

چند روز پیش یک آقایی را دیدم از همین چپی های اصلاح طلب که درباره ی پرنسس نور پهلوی نوشته بود سیاست نمی داند! لابد چون پرنسس نور پهلوی نظیر آن حضرت آقا، معلم علوم اجتماعی نبوده، به زعم ایشان سیاست نمی داند! نوشته ی قلابی این فرد را چون ایشان دوست خانمی بودند که برای تدوین قانون اساسی آینده مدتی با من کار می کرد، نامشان به یادم بود و فکر کردم با مطالعه، مطلبی نوشته! واقعاً این جناب لابد فکر می کند کسی مثل زلنسکی رییس جمهوری اوکراین چون دلقک بود، سیاست نمی داند! شخصاً اگر ایران جمهوری سکولار دموکرات بود و پرنسس نور پهلوی برای ریاست جمهوری کاندید شود، به ایشان رأی می دهم که خیلی از آنها که مدعی سیاستمداری هستند بیشتر می داند و در منش های ایشان توضیح داده ام. البته نوشته آن آقا در رابطه با نظرات اخیر شهبانو فرح پهلوی بود که در مورد بازگشت پادشاهی پهلوی به ایران بود. من هم فکر می کنم که اگر در ایران دوباره پادشاهی پهلوی بازگردد، پرنسس نور پهلوی ولیعهدی شایسته است و به نظرم سخنان شهبانو فرح پهلوی برای روشن کردن دو موضوع بود یکی اینکه مؤنث بودن پرنسس نور پهلوی از دیدگاه ایشان که نایب السلطنه هستند مانعی ایجاد نمی کند و ثانیاً اینکه پرنسس نور پهلوی انتخاب خاندان پهلوی است که هر دو موضعگیری لازم و درست است. حالا خود میهن بان رضا پهلوی دو سال است در سخنرانی تاریخی خود گفته اند که جمهوریخواه هستند، در نتیجه اینکه مردم ایران در مجلس مؤسسان چه تصمیم بگیرند بحث دیگری است. واقعیت اینکه تا آنجا که به بازگشت پادشاهی به ایران مربوط است از دیدگاه این جمهوریخواه، خطرش از سوی امثال سردار محمد باقر قالیباف و سردار قاسم سلیمانی بوده که دومی دیگر در قید حیات نیست. اگر هم همین رژیم به همین شکل ادامه پیدا کرد، ما همین ادامه خلافت شیعه اثنا عشری را خواهیم داشت که کمتر از یک هفته پیش به تفصیل درباره اش بحث کردم. به هر حال نمی دانم چرا هر چی آدم عقب مانده ی بیسواد است شده چپی اصلاح طلب و پرمدعا. در زمان مارکس و انگلس باسوادترین روشنفکران اروپا مارکسیست بودند. امروز اینطور نیست و در ایران و جامعه ی ایرانی که چه عرض کنم مثل محمد علی رجایی نخست وزیر بنی صدر زمان انقلاب 57 است که این چپی ها هم می گفتند شنا کردن در جوی کثیف آب مایه ی افتخار است و نمی خواستند برای کارگران استخر درست کنند بلکه می خواستند همه ی جامعه را به جوی آب برای شنا بفرستند و جمهوری اسلامی در این 43 سال همان کاری را کرد که اینها می خواستند بکنند. نمی دانم جنبش سیاسی ایران کی از این چپ و اصلاح طلب خودش را رها خواهد کرد کابوسی که واقعاً در نیم قرن گذشته هر روز بیشتر سیر قهقرایی داشته و دارد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

16 شهریور ماه 1401
September 6,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH