sam-ghandchi چرا آمریکا از افغانستان خارج شد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4137-us-afghanistan.htm

Why US Left Afghanistan

http://www.ghandchi.com/4137-us-afghanistan-english.htm

پی نوشت 25 مرداد ماه 1400: لزوم تشکیل جبهه واحد سکولار دموکرات در برابر خطر حمله ی طالبان به ایران

مطالب مرتبط: *     1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

us-afghanistan

 

آنچه در سطور زیر درباره ی دلیل خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان می نویسم بر اساس هیچگونه اظهارات مقامات آمریکایی در مطبوعات یا جایی دیگر نیست، و صرفاً حدس این نگارنده بوده، و ممکن است اشتباه باشد! ورود نیروهای نظامی آمریکا به افغانستان در سال 2001، مأموریتی برای تلافیِ حمله ی یازدهم سپتامبر 2001 القاعده بود که هزاران آمریکایی را به هلاکت رسانده بود، و آن مأموریت در دوم ماه مه 2011 با کشتن بن لادن توسط نیروهای نظامی آمریکا، به انجام رسید! ادامه ی حضور نظامی آمریکا در افغانستان در 10 سال گذشته، نوعی تأمین حفاظت پلیسی در برابر حملات کوکلاکس کلانهای اسلامی در منطقه بود. منفعت بردن از اینگونه حفاظت پلیسی فقط به شهروندان آمریکایی که در منطقه زندگی می کردند و مردم افغانستان، محدود نبود، بلکه همچنین شامل چین، روسیه، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر می شد که در بیزینس در خاورمیانه فعال هستند! مضافاً آنکه، چین مشکلات زیادی با اسلامگرایان اویغور در سرزمینهای خود دارد و حضور آمریکا در افغانستان منفعت مالی و نظامی برای چین داشت که حمایت طالبان را از اویغورها مسدود می کرد، با اینحال چین نه تنها برای جنگ با کوکلاکس کلانهای اسلامی کمکی نکرد، بلکه حتی معاملات سودبخشی را در سراسر خاورمیانه با نیروهای مختلف اسلامگرا از جمله با به اصطلاح "جمهوری" اسلامی ایران (ج.ا.ا) به اجرا در آورد! همچنین روسیه که از سالها پیش از این، مشکلات فراوانی با اسلامگرایان در منطقه ی چچن داشته و دارد، و به رغم آنکه حضور نظامی آمریکا در افغانستان جلوی حمایت طالبان را از اسلامگرایان چچنی سد می کرد، با اینهمه روسیه نه تنها کمک مالی یا نظامی برای جنگ با کوکلاکس کلانهای اسلامی صرف نمی کرد، بلکه همچنین معاملات پرمنفعت خود را با نیروهای مختلف اسلامگرا از حمله رژیم اسلامی ایران (ج.ا.ا)، افزایش داد! همین واقعیت را درباره ی کشورهای اروپایی و دیگران می شود گفت که از نظر اقتصادی در خاورمیانه بسیار فعال هستند! آیا اینهمه به این معنی است که آمریکا به سیاست کمربند سبز برمی گردد، آنگونه که یکماه پیش در مقاله ای تحت عنوان «جنگ سرد آمریکا با چین و روسیه کمکی به خیزش مجدد کوکلاکس کلانهای اسلامی»، مورد بحث قرار گرفت؟ امیدوارم که اینطور نباشد! ما همه نتایج سیاستهای کمربند سبز آمریکا در بیش از نیم قرن پیش را در دوران جنگ سرد به یاد می آوریم، که چهار سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «هیولای اسلامگرای فرانکنشتاین»، بحث شد! همچنین 6 سال پیش در سال 2015 در مقاله ای تحت عنوان «وقت تشکیل ابتکار گلوبال برای سکولاریسم است»، این نگارنده اظهار امیدواری کرد که آمریکا و اتحادیه ی اروپا رهبری شکل دادن به ابتکاری سکولار دموکراتیک و صلحجویانه را برای مقابله با خیزش اسلامگرایی در جهان در دست گیرند پیش از آنکه ما شاهد فاجعه ی دیگری نظیر فاشیسم هیتلری و هولوکاست باشیم، این بار در قرن بیست و یکم! صاحب این قلم همچنان به این نوع استراتژی برای نیروهای ترقی خواه و قدرتهای بزرگ در ارتباط با «اسلامگرایی»، باور دارم و در فوریه 2020 در مقاله ای تحت عنوان «تهدید کوکلاکس کلانهای اسلامی برای جهان چقدر جدی است»، گرچه خواستار هیچگونه حمله ی نظامی یا آغاز کردن هرگونه جنگ جهانی با کوکلاکس کلانهای اسلامی نشدم، اما مبارزه ای همه جانبه را در عرصه های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک با کوکلاکس کلانهای اسلامی، خواستار شدم، و آنهم از طریق ایجاد جبهه واحدی از نیروهای سکولار دموکرات که شامل دولتهایی نیز باشد که از سکولاریسم و یا دموکراسی حمایت می کنند، و امیدوارم که این طرح عملی شود! نمونه ای از اینگونه ابتکار صلح آمیز «پیمان کوروش: گام بعدی برای ایران و اسراییل» است، که هم اکنون توسط کسانی نظیر آقای بیژن کیان، پرزیدنتِ «ایول: اندیشکده آوای آزادی»، دنبال می شود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

پانزدهم مرداد ماه 1400
August 6, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles