sam-ghandchi داستان کودک مجروح: فعالان سیاسی و مدنی افغانستان و اصلاح طلبان اسلامی

دوستی با مردم دانا نکوست، دشمن دانا به از نادان دوست؛ دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت میزند نادان دوست

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4163-afghanistan-eslahtalaban.htm

مطالب مرتبط: 1      2     3     4     5     6     7

 

afghanistan-eslahtalaban

 

در چند روز اخیر مقالات زیادی در مورد اصلاح طلبان ایران و فعالان جنبش سیاسی و مدنی افغانستان منتشر کرده ام و همانطور که بارها تکرار شد: مایل نیستم در مسائل داخلی افغانستان دخالت کنم. آنچه در تجربه ی ایران در چهار دهه ی گذشته دیده ایم، کوکلاکس کلانهای اسلامی نمی توانستند بدون نقش همزمان اصلاح طلبی اسلامی در ایران، رژیم اسلامی را بر مردم ایران تحمیل کنند. آینده ی خاورمیانه را سکولار دموکراسی شکل خواهد داد! اما در همه ی این سالها بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی با نیت خیر به دلیل اینکه احزاب سکولار دموکرات در ایران آزاد نیستند، به سازمانها و احزاب اصلاح طلب پیوستند، بااینحال آن جریانات و رهبرانشان در واقعیت، چه در مسأله ی حجاب و سیاست جداسازی و چه در عرصه های دیگر، هدفی را جز پیش بردن «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه»، دنبال نکرده و نمی کنند، و به رغم همه ی اشکهای دلسوزانه شان و اینکه ممکن است بسیاری اوقات نیز واقعی باشد، و برای فریب و ظاهرسازی نباشد، و اعتقادشان باشد؛ اما، به همین دلیل که خوب در «داستان کودک مجروح» مخزن الاسرار خمسه نظامی گنجوی بیان شده، و در این روزها معنای بیشتری دارد، نتیجه یکی است! زمانی علامه دهخدا در «امثال و حکم»، اینهمه را، با بیتی از اشعار نظامی این چنین عنوان می کند که «دشمن دانا که غم جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود»، و یا ساده تر در همان عبارت ضرب المثلی که مردم در کوچه و بازار می گویند: «دوستی با مردم دانا نکوست، دشمن دانا به از نادان دوست؛ دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت میزند نادان دوست»! درباره ی جنبش سیاسی و مدنی افغانستان در 20 سال گذشته بحث زیاد شده، نمی شود دوباره اصلاح طلبی اسلامی را برگزید و انتظار نتیجه ای بهتر داشت!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

پانزدهم شهریور ماه 1400
September 7, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles