Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ به پیام فیسبوکی آقای حسن شریعتمداری

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4299-hassan-shariamadari.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15 

 

hassan-shariamadari-reza-pahlavi

 

دوست عزیز آقای حسن شریعتمداری، همین چند لحظه پیش در فیسبوک پیام امروز 23 خرداد ماه شما را، ملاحظه کردم و همانطور که از دیگران هم تقاضا کرده ام پاسخ شما را نه در کامنت در فیسبوک شما بلکه در فیسبوک خودم می دهم و امیدوارم دوستان نیز همین کار را در پاسخ به این نگارنده انجام دهند، و لطف کنند در فیسبوک و توییتر این نگارنده کامنت نگذارند! همانطور که بارها نوشته ام برای شما دوستان عزیز شورای گذار از جمله آقای عبدالله مهتدی احترام زیادی قائل هستم و نیازی به تکرار نیست. رژیم اسلامی طی این سالها با راه انداختن سه بحث قلابی در اپوزیسیون به اتحاد اپوزیسیون لطمه زد. اولی داستان سلطنت و جمهوری بود، دومی سوسیالیسم و سرمایه داری، سومی هم تجزیه طلبی و یکپارچگی ملی! منظورم این نیست که این موضوعات واقعی نیستند و خودم بیش از هر کسی در این 40 سال در مورد این موضوعات بحث کرده ام بلکه منظورم این است که مسأله ی اصلی ایران تغییر رژیم مذهبی به حکومتی سکولار دموکرات است! یکسال و نیم پیش میهن بان رضا پهلوی با سخنرانی تاریخی 26 اسفندماه 1399 خود، ترفند اول رژیم اسلامی را عقیم کردند که دستاورد بزرگ «میهن بان رضا پهلوی» است! دومین ترفند رژیم نیز سالهاست که بی اثر شده و چپ و ملیون ایران دیگر از نمونه هایی نظیر کره جنوبی آموخته اند که به بحثهای سوسیالیسم و سرمایه داری در چارچوب جامعه ای سکولار و دموکراتیک از طریق جنبش مدنی بپردازند.  اما این مسأله ی سوم یعنی تجزیه طلبی، یک روز با شعارهای «خودمختاری» و اکنون با شعار «فدرالیسم استانی» و پیش از آنهم با شعار «فدرالیسم قومی»، اتحاد اپوزیسیون را خدشه دار کرده است. شورای گذار متأسفانه با لجبازی بر سر «فدرالیسم» از خنثی شدن این سومین ترفند رژیم، جلوگیری کرده است. شخصاً حتی کتابم در مورد کردستان در حمایت از فدرالیسم بود ولی بعد از تجربه ی رفراندوم کردستان عراق فهمیدم که فدرالیسم در ایران و عراق و سوریه و همه ی این کشورها نتیجه اش فدرالیسمی نظیر آمریکا نخواهد بود بلکه نتیجه اش تجزیه کشور خواهد بود و تازه در عصر حاضر حتی فدرالیسم در امریکا نیز بیشتر دردسر است و خودم که در آمریکا از 50 سال پیش زندگی کرده ام می توانم در مورد زندگی امروز در این کشور و نقش فدرالیسم بگویم؛ در زمان جفرسون مفید بود اما در قرن 21 واقعاً کارآیی ندارد و پافشاری شورای گذار بر فدرالیسم اشتباه است و در چند سال اخیر شما با این کار به اتحاد اپوزیسیون سکولار و دموکراتیک ضرر زده اید؛ در حالیکه شما ابداً تشکیلاتی نظیر پژاک نیستید که در پی تجزیه ی ایران باشید و شاید به جرئت بشود گفت که در اپوزیسیون ایران قادرترین رهبران سیاسی را در تشکیلات شورای گذار می توان پیدا کرد، و متأسفم که در مورد حذف فدرالیسم از پلاتفرم خود، کاری نمی کنید! شخصاً دیگر خیلی بیمار هستم و سرطان به من فرصت فعالیتی نمی دهد و این یادداشت را امروز نوشتم که پاسخی به تلاشهای شبانه روزی شما دوستان داده باشم. به امید موفقیت همه ی آنهایی که نظیر شما و دیگر دوستان، برای ایران در همه ی 43 سال گذشته دلسوزانده اند. من اساساً در فعالیت سیاسی نیستم و دوستانی نظیر دکتر اسماعیل نوری علا همه ی زحمات برای آنچه کرده ام را، در این سالها متحمل شدند که رهبر فرهیخته ی حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستند. شخصاً عضو هیچ تشکیلاتی نیستم و هوادار حزب سکولار دموکرات ایرانیان بوده وهستم که به همت دکتر اسماعیل نوری علا، سکولار دموکراسی را در اپوزیسیون ایران اشاعه داد و امروز اساسا تلاش برای «سکولار دموکراسی آینده نگر»، نقطه ی اتحادی در اپوزیسیون شده است! با بهترین آرزوها برای همه ی مردم ایران که در تلاش برای ایجاد تغییر در کشور هستند و میهن‌بان رضا پهلوی اکنون در کنار همه ی اپوزیسیون در این راه از هیچ تلاش شبانه روزی فروگذار نکرده اند. با بهترین آرزوها برای تلاشگران شورای گذار و همه ی مردم ایران. روزتان به خیر!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

23 خرداد ماه 1401
June 13,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH