Sam Ghandchiسام قندچي به حسن شریعتمداری و عبدالله مهتدی: لطفاً فدرالیسم را حذف کنید

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4292-shariatmadari-mohtadi.htm

To Hassan Shariatmadari and Abdullah Mohtadi: Please Drop Federalism

http://www.ghandchi.com/4292-shariatmadari-mohtadi-english.htm

http://isdmovement.com/Index-All/2022/0522/053022.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

shariatmadari-mohtadi

 

دوستان عزیز آقایان حسن شریعتمداری و عبدالله مهتدی،

 

شما می دانید که چقدر برای شما و آنچه که در شورای گذار انجام می دهید احترام قائل هستم و لینک سایت شما را در ایرانسکوپ-دات-کام و همچنین سایت شخصی آینده نگر، مدتهاست که درج کرده ام! همچنین می دانید از روز اولی که در اینترنت کتاب خود را درباره ی کردستان منتشر کردم، کاملاً در حمایت از مدل فدرالیسم استانی آمریکا، برای ایران، نوشته شده بود. اما وقتی 5 سال پیش شاهد تجربه ی رفراندوم کردستان عراق در 25 سپتامبر 2017 بودم، برایم روشن شد که فدرالیسم برای کشورهایی نظیر عراق و ایران راه تجزیه، خون و خونریزی است، و 5 روز بعد از همه پرسی 25 سپتامیر 2017، اطلاعیه ای را در هفتم مهر ماه 1396، در رد هر نوع فدرالیسم برای ایران، منتشر کردم.

 

شعار «رضا شاه روحت شاد» در خیزش آبادان در روز گذشته، نظیر شعاری مشابه یک سال پیش در «ایذه»، نشان داد که در منطقه ی اتنیک خوزستان، مردم برای بازگشت شیخ خزعل فریاد نمی زنند، بلکه برای بازگشت ایران یکپارچه، سکولار و مدرنِ تحت قدرت رضا شاه؛ و این بار، در ایران آینده ی *دموکراتیک*، آرزو می کنند! اکنون وقت آن رسیده که شورای گذار، فدرالیسم را از پلاتفرم خود حذف کند و به این طریق به وحدت همه ی اپوزیسیون ایران حول محور پلاتفرمی سکولار دموکرات و آینده نگر یاری رساند. از پیش برای توجه به این پیشنهاد از شما سپاسگزارم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

پنجم خرداد ماه 1401
May 26,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH